Kadra i struktura
Rektor: dr net. Henryk K. Leszczyński
Prorektor ds. finansowych: vacat
Prorektor ds. dydaktycznych: vacat
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej: vacat

Pracownicy:
prof. dr net. Robert Janusz von Thorn [Instytut Studiów Mikronacyjnych]
Bartosz von Thorn-Mackiewicz [Instytut Historii Internetowej]

Podstawową jednostką organizacyjną na Uniwersytecie Starosarmackim jest instytut, który może przyjąć profil badawczy lub dydaktyczny.

Na uczelni działają:
  1. Kolegium Sztuk Wyzwolonych z siedzibą w Czarnolesie [założone w 2013 roku]. Stanowisko dyrektora jest nieobsadzone.
  2. Instytut Historii Internetowej z siedzibą w Czarnolesie [założony w 2013 roku]. Stanowisko dyrektora pełni dr net. Henryk K. Leszczyński.
  3. Instytut Studiów Realowych z siedzibą w Czarnolesie [założony w 2014 roku]. Stanowisko dyrektora pełni dr net. Henryk K. Leszczyński.
  4. Instytut Studiów Mikronacyjnych z siedzibą w Czarnolesie [założony w 2016 roku]. Stanowisko dyrektora pełni prof. dr net. Robert Janusz von Thorn.

Statut uczelni w przygotowaniu.