Manifest Ideowy - Baridajski Nacjonalizm
5Nr1Fhso.jpg

Fare Aryon,
Hes esta mesi brore!


Drodzy Baridajczycy! Przyszła już ta pora, w której naród baridajski musi się przebudzić z tego letargu, zimowego snu - niczym legendarni rycerze okrągłego stołu w powieściach arturiańskich. Nadszedł już ten czas w którym Baridajczycy muszą powstać z kolan, i wziąć się za pracę dla dobra swej ojczyzny. Bo nikt za nas tego nie zrobi, a tym bardziej nie zrobią tego Teutończycy, Sclavińczycy, czy Starosarmaci. Oni nie są Baridajczykami, nie zamieszkują Królestwa Baridasu, co najwyżej go zwiedzają. Dlatego też są im obce problemy, które dotykają naród baridajski, z którymi zmaga się nasza ojczyzna. Jedynie ci którzy czują przywiązanie do kraju korony, ci w który wytworzyła się świadomość narodowa - baridajska, są w stanie zrozumieć, że jeżeli sami sobie nie pomożemy, to nikt nie jest w stanie nam pomóc. To my, u nas musimy kreować aktywność, pewne zachowania oparte na baridajskich wartościach, bo inaczej stracimy szansę na odbudowę naszej ojczyzny, na kultywowanie wielkiego dziedzictwa narodowego Baridasu. Baridas jest naszym wspólnym domem, tu i teraz tworzymy wspólnotę. Natomiast Księstwo Sarmacji jest takim osiedlem domów, w którym musimy walczyć o nasze prawa, o to aby nas głos był słyszalny w radzie osiedlowej, w myśl zasady ”nic o nas bez nas”. Może to zbytnie uproszczenie, jednak tak to się przedstawia mniej więcej. Jedynie pokazując solidarność narodową, jesteśmy w stanie wywalczyć najlepsze warunki dla nas, dla Królestwa Baridasu. Pamiętając że jedynie silne Księstwo Sarmacji, jest gwarantem rozwoju i wielkości Baridasu. Dlatego tak ważnym jest aby skupić nasze działania, właśnie w naszej ojczyźnie - Królestwie Baridasu. Z tego miejsca z Królewskiego Miasta Amery, powołujemy do życia Natienar Partiax Baridasa. Ruch polityczny, nacjonalistyczny działający na terytorium Królestwa Baridasu, o charakterze regionalnym i lokalnym. Niemniej jednak również będziemy się angażować w politykę centralną, wymiarze takim który skutecznie pozwoli nam reprezentować interesy narodu baridajskiego, mając na uwadzę dobro ogółu sarmackiego państwa, i społeczności jej zamieszkującej. W myśl zasady, dewizy - ”Jesteś moim bratem”, która nas inspiruje tak samo jak Baridajski Nacjonalizm.

Uważamy że każdy mieszkaniec Baridasu jest naszym bratem i siostrą, niezależnie od pochodzenia i poglądów politycznych. Wystarczy fakt że zamieszkuje Baridas i działa w kierunku jego rozwoju, pamiętajmy są one różne nie ma tych jedynie słusznych. My - ”Baridajscy Nacjonaliści” wierzymy w drogę rozwoju opartą na Baridajskim Nacjonaliźmie

QE4uFOI7.jpg

Baridajski Nacjonalizm


Baridajski Nacjonalizm to nic innego jak pochwała takich wartości jak szacunek wobec własnej wspólnoty oraz przywiązanie do ”ziemi i krwi”. Gdzie nie bez znaczenia jest miejsce zamieszkania, oraz utożsamianie się z rdzenną ludnością. Związki krwi, które należy rozumieć przez koligacje rodzinne, rody, są to ważne elementy baridajskiego nacjonalizmu. Jest to tożsamość polityczna będąca spoiwem naszej małej wspólnoty. Dlatego stawiamy na rozwój rodów i lenn, które w przyszłości mają się stać fundamentem odrodzonego Baridasu. Jedynie kiedy zasługi dla ojczyzny zostaną nagrodzone, możliwym będzie wytworzenia więzi prawdziwej lojalności łączących poddanych z panującymi. Pamiętajmy jednak że miejsce urodzenia nie stanowi o baridajskości, lecz praca u podstaw w Baridasie. Równie dobrze mogłeś się urodzić w Sclavinni, Dreamlandzie, czy też jakimkolwiek innym państwie wirtualnym. Ważnym jest jednak to czy czujesz więź z narodem baridajskiem, czy odkryłeś swoje prawdziwe korzenie, czy działasz, czy chcesz działać ku chwale Baridasu. Na te pytanie musisz odpowiedzieć. Wiedząc że wspólnota to coś więcej niż grupki towarzyskie czy interesów, to poczucie świadomości narodowej która scala nas w jeden żywy organizm zwany narodem baridajskiem.

Należy pamiętać że częścią Baridajskiego Nacjonalizmu jest poszanowanie historii, oraz pamięć o jej początkach. Musimy mieć na uwadze fakt że Baridas to nie jedynie tradycje monarchofaszystowskie lecz też republikańskie. Należy w tej materii zachować równowagę między instytucjami i procedurami wywodzącymi się z obu tych okresów. Kultywowanie obyczajów, dbałość o język, historię i jej rozpowszechnianie na obszarze Sarmacji, jest kluczem do ponownego skolonizowania Królestwa Baridasu. Korporacjonizm stanowy, syndykalizm,integralizm, wszystkie te nurty, oraz wiele innych, mają swój wpływ, kształtują i scalają ideę baridajskiego nacjonalizmu. Jednak najważniejszym jest poczucie więzi ze wspólnotą - narodem. Właśnie to jest fundamentem baridajskości, poczucie wartości, oraz chęć bycia Baridajczykiem, na dobre i na złe w Królestwie Baridasu.

09V272ku.jpg


Narodowa Partia Baridasu powstaje z mroków północnych zamków i południowych plantacji. Nadszedł czas baridajskiego nacjonalizmu, przywrócenia równowagi, nowej kolonizacji kraju korony. Jednak aby to uczynić potrzebny jest nam aktyw, gotowy stanąć do walki o zjednoczony Baridas - Północ, Południe i Aware! Czas aby się zmobilizować, zacisnąć więzi społeczne, nie rezygnując z wewnętrznej rywalizacji, ale ją kultywując. Pamiętając że na zewnątrz, w środku Księstwa Sarmacji, powinniśmy walczyć ramię w ramię jak jeden mąż o sprawy ważne dla nas, i naszej ojczyzny. Nadszedł czas aby każdy z nas okazał więcej solidarności z baridajską wspólnotą, bo tak pokażemy że jesteśmy zwarci i gotowi, aby odeprzeć ataki wrogów z zewnątrz jak i wewnątrz. Dlatego jeżeli chcesz działać na rzecz Baridasu, swego narodu, społeczności już dziś zastanów się nad akcesem do Natienar Partiax Baridasa.

1XK41Rc4.jpg


Natiear Partiax Baridasa , powstała po to, aby łączyć, a nie dzielić. Zjednoczyć naród baridajski, jak niegdyś zostały połączone plemiona Elliów, Nawijczyków, Dahrimczyków, Rasów, i Andurów, w jedno. Siłą samorządu, mocą polityczną, są właśnie ludzie którzy chcą działać na rzecz swojej ojczyzny. Natiear Partiax Baridasa jest ruchem politycznym działającym w Księstwie Sarmacji, w szczególności zaś na terytorium Królestwa Baridasu. Celem jej jest ”wewnętrzna ewolucja”, a raczej kontrrewolucja. Baridasu oraz skierowanie jej na właściwe tory - władzy klas, stanów tworzących tą wspólnotę. ”Naród Baridajski”, dorósł do tego aby współrządzić ziemią obiecaną. Powyższa deklaracja ideowa to nie wszystko co my - ”baridajscy patrioci”, mamy do zaoferowania, w niedługim czasie opublikujemy nasz Wspólny Dom. Z tego miejsca zachęcamy wszystkich emigrantów którzy niegdyś opuścili Baridas, a czują przywiązanie oraz więzi ze swą ojczyzną do powrotu. Stańmy razem do wspólnego frontu walki!
Komitet Założycielski Natiear Partiax Baridasa ;
(-)Tymoteusz Wrigley .
(-)Frideric et Hohensollern.