Ferski skansen
C
zasy się zmieniają, życie się zmienia. Jedyną rzeczą, która na zawsze pozostanie niezmienna jest archiwalna strona Feru, która zostanie zachowana dla celów historycznych, gdzie człowiek żadną wrażeń może obejrzeć jak to funkcjonowało kiedyś.

N
owoczesna wersja miasta (nazwa robocza Fer 2.0) funkcjonuje na zupełnie innych zasadach, gdzie główny nacisk kładziony jest na artykuły w DSG, a także zwięzłe strony oparte na podstronach Księstwa Sarmacji.