Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - profil archiwalny
W tak zwanym realu, nieistniejącej i mitycznej rzeczywistości, Straż Pożarna jest nieodzownym elementem bezpieczeństwa społecznego. Zapobiega nie tylko zagrożeniom pożarowym, ale współuczestniczy w likwidacji klęsk żywiołowych, likwiduje lokalne zagrożenia, pomaga w wypadkach drogowych jak i w przypadku kota uwięzionego na drzewie.

W Księstwie Sarmacji oczywiście nie zetkniemy się z tego rodzaju sytuacjami wygodnie siedząc w fotelu, dlatego nasza Straż Ogniowa ogranicza się do działalności narracyjnej - która z jednej strony ma służyć entuzjastom tego munduru a z drugiej - wzrostowi aktywności.

W chwili obecnej istnienie Straży Ogniowej jest czysto narracyjne - właśnie przygotowywana jest strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Księstwa, która będzie miała dwa - na razie - wydzielone obszary, właśnie Książęcą Straż Ogniową oraz Obronę Cywilną. Docelowo, planujemy realizację aplikacji działającej w integracji ze stronami Księstwa, mającej za zadanie symulowanie pracy Strażaka. W trakcie pracy będą się pojawiały konkretne zagrożenia, sytuacji w których należy będzie podejmować decyzje, zarządzać zespołami - ogólnie, wykazać się. Ma to być nieco zbliżone do gry fabularnej, w której bohater będzie miał dużo do powiedzenia... Oczywiście dopóki nie dowie się o tym przełożony!

Podobnie sprawa ma się z Obroną Cywilną, choć tutaj będzie obowiązywał inny pakiet zadań i inne cele do osiągnięcia. Więcej też będzie nastawienia na długofalowość działań oraz na zawiązanie a następnie stopniowe zwiększanie stopnia współpracy z takimi organami jak Książęce Siły Zbrojne.

Jeżeli interesują Cię krótkie scenariusze, szybka akcja (jednakże uwzględniająca charakter przeglądarkowy zabawy i czas, jaki przeciętnie poświęcamy na mikronacje) - wybierz Straż Ogniową. Jeżeli pasjonujesz się planowaniem i lubisz dłużej dopracowywać swoje zadania, aby uzyskać lepszy wynik później - wybierz Obronę Cywilną.
A6qJ09xe.png