Program na wybory do Sejmu XLIX kadencji
XVTWio80.png
WryD253x.png

Wszyscy mieszkańcy Księstwa tworzą Sarmację.

u7sHT01N.png

1. Utrzymywanie stałych kontaktów międzynarodowych – Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno w prowadzenie dyplomacji angażować przedstawicieli państw wchodzących w skład Księstwa Sarmacji w realizacji zadań w sferze dyplomacji, kultury i sportu.

- należy zwiększyć nacisk na obustronne wizyty przedstawicieli władz państw, z którymi KS ma podpisane umowy oraz aranżować nasze wizyty w tych państwach,
- Księstwo powinno szerzej współpracować z krajami wspólnoty w zakresie prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej oraz zawierania sojuszy.
- należy zwiększyć pomoc oraz opracować z wyprzedzeniem harmonogram niezbędnych prac do wykonania w związku z udziałem w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej (nie możemy dopuścić do powstania opóźnień w realizacji zadań związanych z rozgrywkami i trzeba wzmóc współpracę na szczeblach ministerialnych w tym zakresie),
- należy wcześniej rozpocząć działania informacyjne związane z realizacją festiwalu Our Sound oraz rozpocząć poszukiwania utworu, który mógłby zakwalifikować się do finału.
- wypromować własną inicjatywę międzymikronacyjną podobną do lansowanej przez Republikę La Palma „Regaty o puchar Pollnu”- proponuję organizację wyścigu kolarskiego rozgrywanego w czterech krajach Księstwa Sarmacji, a w kulminacji przeprowadzenie międzymikronacyjnego wyściguTour de Sarmacja.

2. Kultura i sport – deklarujemy wykonanie regulaminu wyścigu wyściguTour de Sarmacja oraz kwartalną inicjatywę realizowaną przez Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego, która miałaby na celu zmotywowanie Sarmatów do dalszego udziału w życiu kulturalnym i sportowym. W ramach Gali nagradzane były by osoby nominowane w trzech kategoriach z zakresu piłki nożnej i jednej ogólnej:

- Najlepszy Zawodnik, który został wytypowany przez trenera z każdej startującej w sezonie drużyny,
- Najlepszy Trener/Selekcjoner klubu biorącego udział w rozgrywkach,
- Najciekawszy Dziennikarz/Komentator sportu minionego kwartału.
- Najciekawsza Inicjatywa sportowa minionego kwartału.

Dodatkowo jesteśmy skłonni kontynuować Zawody Kajakarskie inicjatywę Wicehrabiego Siergiusza Asketila na arenie międzynarodowej jeśli autor założeń programowych zawodów wyrazi na to zgodę

3. Budżet – trzeba usprawnić planowanie środków finansowych tak aby kolejne rządy przed objęciem władzy wiedziały na jakie przychody mogą liczyć by zbilansować wydatki.

- ze względu na dość częste zmiany rządów, a co za tym idzie i ministrów odpowiedzialnych za realizację polityki rządu należy prowadzić miesięczne zestawienie wpływów i wydatków oraz przeprowadzać roczną analizę,

- wprowadzenie podatków od „trzymania libertów w skarpecie” tzn. braku obrotu libertem przez mieszkańców, którzy przesadnie gromadzą Liberty na swych prywatnych kontach, albo przelewają je na konto swych prywatnych instytucji.

Proponuję się wprowadzenie podatku 20% od kwoty równej lub większej niż 250 000, a przy kwocie powyżej 500 000 podatek w wysokości 50%. Podatek pobierany był by jednokrotnie przez każdy rząd.

- wpływy do budżetu powinny zawierać stałe elementy zysków takie jak np. roczny plan emisji znaczków zatwierdzony przez JKM i realizowany przez wszystkie ekipy rządzące.

- w Ustawie Sejmu nr 259 o SUSPENS w Art. 6 dotyczącym Poczty Baridajskiej wprowadził bym zmiany dotyczące opodatkowania sprzedaży znaczków przez obywateli na giełdzie np.: znaczek „Ekologiczno-Betonowa Wojna”, o nominale 10000 lt. na giełdzie wystawiony jest za 30000 – proponował bym po prostu 20%-podatek od zysku tj. 20% od 20000 czyli 4000lt pomniejszony o kwotę realizacji przelewu na konto Poczty Baridajskiej. Dodatkowo przy emisjach, które nie przekraczają 20 znaczków umożliwił bym zakup 1 znaczka, a 1 znaczek Poczta Baridajska wystawiała by na licytacji.

4. Sejm – zmiana zasad wyboru posłów. Podział mandatów poselskich na kraje Księstwa Sarmacji połączone z rozdziałem kluczowych funkcji publicznych.