Ikry Kultury
TJ4JwrFv.jpg
Ikry Kultury to program stypendialny dla młodych twórców kultury w Sarmacji. Ma on na celu pomoc finansową i wsparcie motywacyjne na zasadzie finansowej mieszkańców, którzy przebywają w Sarmacji nie dłużej niż pół roku i wykazali się pierwszymi, obiecującymi dokonaniami na niwie kulturalnej i medialnej.

Program stypendialny zakłada wypłatę znaczącej sumy w trzech, wypłacanych co dwa miesiące transzach. Warunkiem wypłat jest aktywność stypendysty na polu kultury bądź mediów.

Dodatkowym elementem stypendium jest wsparcie merytoryczne, organizacyjne przez Fundację Śnięty Leszcz oraz działania promocyjne dzięki współpracy z redakcją Gońca Czarnoleskiego.

W programie uczestniczyli następujący stypendyści:
  • Beznadziej AFiasty, AF462, dziennikarz "Głosu Sclavinii"