Dołącz do nas - deklaracja członkowska
Deklaracja członkowska - Ruch Sarmackie Odrodzenie

RSO wyróżnia dwa rodzaje członkostwa: wspierające (sympatyk) i pełne (członek zwyczajny). Czym one się różnią? W zasadzie tylko jednym drobnym elementem - wymogiem aktywności wg DSG.
 1. członkiem zwyczajnym (pełne członkostwo) może być osoba:[/b]
  • posiadająca obywatelstwo KS
  • pozostająca aktywna wg DSG
  • nie będąca członkiem innych aktywnych partii w KS
  • która przystępując zaakceptuje obowiązujący program partii
  • która przystępując zaakceptuje obowiązujący statut partii
 2. sympatykiem (członkostwo wspierające) może być osoba:[/b]
  • posiadająca obywatelstwo KS
  • nie będąca członkiem innych aktywnych partii w KS
  • która przystępując zaakceptuje obowiązujący program partii
  • która przystępując zaakceptuje obowiązujący statut partii

Prawa i obowiązki członków RSO:
 1. Prawa członków zwyczajnych:
  • udział we wszystkich dyskusjach partyjnych
  • prawo do wybierania i bycia wybieranym w wyborach władz partii
  • prawo do ubiegania się o miejsce na listach wyborczych partii
 2. Prawa sympatyków:
  • udział we wszystkich dyskusjach partyjnych
 3. Obowiązki członków zwyczajnych:
  • aktywne uczestnictwo w partyjnych dyskusjach
  • dbanie o dobre imię partii w kontaktach zewnętrznych
  • należyte reprezentowanie partii
  • udział w toczących się dyskusjach w Księstwie Sarmacji
  • aktywny udział w wydarzeniach organizowanych przez partię
  • udział (poprzez oddanie głosu) w wyborach powszechnych i samorządowych w Księstwie Sarmacji
 4. Obowiązki sympatyków:
  • aktywne uczestnictwo w partyjnych dyskusjach
  • dbanie o dobre imię partii w kontaktach zewnętrznych
  • udział w toczących się dyskusjach w Księstwie Sarmacji

Aby dołączyć do Ruchu Sarmackie Odrodzenie kliknij w poniższy link.


Klikając w link akceptujesz w/w zasady, a w szczególności:
a) akceptujesz obowiązujący program partii
b) akceptujesz obowiązujący statut partii
c) deklarujesz wypełnianie obowiązków członka partii

Decyzję o Twoim przyjęciu podejmie zarząd partii - cierpliwie oczekuj na odpowiedź. Po pozytywnym rozpatrzeniu uzyskasz dostęp do forum RSO.