Deklaracja ideowa
DEKLARACJA IDEOWA RUCHU SARMACKIE ODRODZENIE

43dKvJGT.jpg

Drogie Sarmatki, Drodzy Sarmaci, nadszedł już czas. Czas aby ruszyć do przodu, aby Księstwo Sarmacji ponownie się odrodziło, a my byśmy wzięli w garść sarmacką rzeczywistość. Wiele lat minęło, a my mamy wciąż ten sam problem, polegający na marazmie partii politycznych, miernym życiu publicznym. Czy jest w ogóle jakiś złoty środek, który na stałe uzdrowi życie publiczne w Sarmacji? Raczej nie ma. Jednak jedno możemy Wam obiecać - jeśli głosując w wyborach, wybierzecie odpowiednich ludzi, to może zajść pozytywna zmiana. Zapytacie zapewne jakich ludzi? Wybór jest prosty! Zaufajcie osobom spod znaku Ruchu Sarmackiego Odrodzenia. Dlaczego? To oczywista oczywistość. Jesteśmy ludźmi z pasją, zasadami, i jasno określonym celem. Dążymy w kierunku, który wyznaczają nam idee - Sarmatopozytywizmu i Tradycjonalizmu Sarmackiego.

E7SDn453.jpg

 • Tradycjonalizm Sarmacki — to idea odwołująca się do poszanowania zasadniczych fundamentów na których zbudowano Księstwo Sarmacji. Istotną częścią jest właśnie ustrój monarchii parlamentarnej, na straży której stoi instytucja Księcia, pełniąca rolę gwaranta stabilności. Ważnym elementem są mechanizmy demokratyczne, dzięki którym jest utrzymana równowaga dająca poczucie bezpieczeństwa oraz wpływu na rozwój państwa.

  Ważne dla nas elementy:
  • Księstwo Sarmacji jest wielokulturowe, stoi na mocnych filarach samorządów mających własną historię i tradycję. To trzeba pamiętać, kultywować i pielęgnować. Wiemy jednak, iż jako całość tworzymy jeden Naród pod względem politycznym, jak i w dużej mierze kulturowym. Ważnym jest poszanowanie i równe traktowanie wszystkich samorządów, tak aby Księstwo Sarmacji stało się naszym wspólnym domem, a nie jedynie polem do walki o wpływy. Integralność i suwerenność narodu musi być zachowana, nie może być minimalizowana i spychana na boczny tor, poprzez szpetne maski szowinizmów regionalnych i wszelakich odmian separatyzmu.
  • Wielkość Księstwa Sarmacji to nie tylko pamięć o wydarzeniach i historii, ale także wysoka aktywność mieszkańców. W stałym wzroście aktywności dostrzegamy jedną z recept na odrodzenie Sarmacji. Pamiętamy i chcemy walczyć o powrót do księstwa jego byłych mieszkańców. Mając w pamięci historyczne zadry nie odwracamy się od naszych sarmackich braci z innych krajów.
  • Znaczenie trzech stanów - obywateli, szlachty, arystokracji jako filarów sarmackiego społeczeństwa scalającego kraj w jeden żywy organizm.
  • Wolność jednostki, odpowiedzialność wobec społeczeństwa, poszanowanie tradycji to wartości które nam przyświecają.
R5E4MMrX.png

 • Sarmatopozytywizm — jest niczym innym jak nurtem, który obraliśmy w naprawie Księstwa Sarmacji. Wierzymy że metodą trudów i błędów uda nam się zbudować dobrze funkcjonujące państwo. Nie boimy się odpowiedzialności, ani od niej nie uciekamy. Mamy świadomość że niegdyś wprowadzane rozwiązania się sprawdzały, dlatego to co dobre, będziemy do tego powracać. Nie boimy się dzieła pracy u podstaw.

  Dlatego w naszych sercach:
  • Wyznajemy filozofię zdrowego rozsądku, co oznacza że działamy i patrzymy realistycznie na to co się dzieje w państwie.
  • Wierzymy że pragmatyzm polityczny pozwoli nam na osiągnięcie ogólnonarodowej zgody. Co nie oznacza że będziemy na wszystko dawać zezwolenie i przytakiwać głową. Trzeba rozmawiać i dyskutować, tak aby wypracować porozumienie pozwalające sprawnie funkcjonować Sarmacji.
  • Wierzmy że pracą u podstaw, zbudujemy lepsze jutro Księstwa Sarmacji. Nie ma dla nas absolutnie znaczenia czy jesteś niższego szczebla urzędnikiem, artystą, dziennikarzem, politykiem czy wykonujesz jakiś inny zawód. Dla nas liczy się twoja praca. Praca, która buduje wielkość państwa, i pomaga rozwijać wspólnotę.
  • Mamy przekonanie, że każda jednostka jest użyteczna dla społeczeństwa. Dla nas każdy zadowolony obywatel jest ważny, gdyż przekłada się to na szczęśliwe społeczeństwo. Mamy świadomość, że nie dogodzimy po równo wszystkim, lecz będziemy się starać podejmować słuszne decyzje, które usatysfakcjonują jak największą część społeczeństwa.

Ruch Sarmackiego Odrodzenia stawia sobie za cel ogólne pojęte dobro Narodu. Nasze działania będą zmierzać w kierunku rozwoju i samodoskonalenia wspólnoty. Nie mamy żadnych kompleksów i jesteśmy gotowi wyciągnąć rękę do przeciwników politycznych. Dlatego, że zależy nam na Księstwie Sarmacji. Uważamy że lepiej jest robić coś wspólnie, niż samemu. Zależy nam aby było wiele koncepcji rozwoju, a nie tylko ta jedna niby słuszna. Ruch Sarmackiego Odrodzenia, chce słuchać, ale też być wysłuchanym.

Dano w Grodzisku, w październiku 2015
(—) Komitet polityczny RSO

v27nJ8H5.png