Skład.
Prezes oraz Redaktor Naczelny ''Za czy przeciw?''
Ignacy Kurs.
Główny architekt i Redaktor Naczelny ''Architektura Sarmacji''
Alexander White.
Dyrektor działu ds. architektury graficznej i redaktor.
Marko Brauer.