Dla namiestników — nadawanie obywatelstwa
Przyznawanie obywatelstw


Drogi namiestniku!

Jako iż stoisz na czele samorządu, jedną z ważniejszych rzeczy, którą posiadasz w kompetencjach, jest przyznawanie obywatelstw Księstwa Sarmacji osobom, które zamieszkują na terenie Twojego samorządu i złożą wniosek o obywatelstwo w dziale Dworu Książęcego.

Jak to wygląda od strony technicznej? Cóż, przede wszystkim obserwuj ten dział — nie dostaniesz żadnego powiadomienia o tym, że dana osoba chce wnioskować o obywatelstwo Księstwa Sarmacji, a Książę nie będzie go sam przyznawał, czekając na Ciebie. Jeśli widzisz totalnie nieznajome Ci nazwisko, sprawdź dla pewności w sarmackim profilu, gdzie zamieszkuje dana osoba. Być może jest z miasta w Twoim samorządzie, ale do tej pory nie miała okazji się pokazać zbytnio.

Pamiętaj także, że w przypadku przywrócenia obywatelstwa, nie zaś nadania, nie masz kompetencji do wykonywania tego, nawet jeśli dana osoba zamieszkuje u Ciebie. Tylko Książę może przywracać obywatelstwo sarmackie, niezależnie od okoliczności wniosku.

Jeśli już wyhaczysz osobę, zamieszkałą w Twoim samorządzie, to kroki następujące po tym wyglądają mniej więcej tak:

 1. Sprawdź, czy dana osoba spełnia kryteria potrzebne do zostania obywatelem Księstwa (zawsze są dostępne w ustawie o obywatelstwie, dzisiaj to 20 postów, komentarzy lub artykułów w ciągu ostatnich 30 dni).

 2. Jeśli dana osoba nie spełnia kryteriów, poinformuj ją uprzejmie o tym — o ile nie została o tym poinformowana przez kogoś wcześniej.

 3. Zaś jeśli dana osoba spełnia kryteria, ogłoś zamiar nadania obywatelstwa sarmackiego i poinformuj kandydata o konieczności złożenia przysięgi obywatelskiej w ciągu siedmiu dni po zatwierdzeniu zamiaru nadania obywatelstwa przez Jego Książęcą Mość. Książę ma trzy dni na wyrażenie takowego, więc jeśli termin minie, a zamiar nie zostanie potwierdzony, czas na złożenie przysięgi liczy się od końca tego trzydniowego terminu. Nie zapomnij także o przytoczeniu treści przysięgi.

  Przykładowy post, który mieści w sobie wszystkie te elementy:
  Cytuję:
  Ogłaszam zamiar nadania obywatelstwa sarmackiego. Zgodnie z Ustawą o obywatelstwie sarmackim oraz Zarządzeniem Księcia o upoważnieniu namiestników do nadawania obywatelstw, przysięgę obywatelską należy złożyć w terminie siedmiu dni w niniejszym wątku, po zatwierdzeniu zamiaru lub upływie trzech dni terminu na zatwierdzenie zamiaru nadania obywatelstwa przez JKM. Rotą przysięgi obywatelskiej jest:

  Przysięgam, że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.

  Przysięgę obywatelską można złożyć z dodaniem formuły religijnej.

 4. Gdy Książę potwierdzi zamiar nadania, a kandydat złoży przysięgę, możesz radośnie przystąpić do systemowego nadawania obywatelstwa sarmackiego. W tym celu należy upewnić się, że posiadasz w Instytucie Przestrzegania Netykiety uprawnienie „Zarządzanie obywatelstwem”. Przewijając na dół strony Księstwa Sarmacji, zauważysz tekst „Administracja”. Kliknij i odszukaj „IPN Nadaj Obywatelstwo”. Wejdź weń.

 5. Ukaże Ci się parę pól. W pierwsze z nich wpisz identyfikator nowego obywatela, w drugim polu domyślnie powinna być podana data dzisiejsza. Jeśli nie ma potrzeby, nie zmieniaj jej.

  Niestety, nic na tym świecie nie może być proste. Jeśli myślisz, że na tym Twój trud skończon, mylisz się. Trzecie pole to pole, w którym możesz zaznaczyć, czy dany akt ma być publikowany w Dzienniku Praw, czy nie.

  Problem polega na tym, że jeśli zostawisz to pole zaznaczone, postanowienie o nadaniu obywatelstwa trafi do Dziennika Praw z podpisem Jego Książęcej Mości. Jeśli posiadasz centralne hasło do edycji aktów prawnych, możesz szybko podmienić podpis na swój. Jeśli jednak nie, to radziłabym odznaczyć opcję automatycznego dodawania aktu do DP i nadać obywatelstwo w systemie jednym klikiem, a następnie dodać do Dziennika Praw stosowny akt prawny.

  Przykładowy akt prawny można obejrzeć tutaj. Nie ma jakichś szczególnych ram, więc możesz napisać, że z radością, nadzieją, etc, nadajesz obywatelstwo. Ważne jest, aby podać podstawę prawną, aby był prawidłowy podpis i personalia nowego obywatela oraz jego identyfikator sarmacki.

  Zasadniczo akt publikowany ręcznie różni się od tego publikowanego przez skrypt tym, że skrypt wrzuca także godzinę i dzień nadania obywatelstwa. Generalnie nie jest to aż tak ważne, ale krąży plotka, że w niektórych przypadkach się przydaje.

  Wybór jest Twój. W każdym razie, jeśli dokonasz tych wszystkich punktów i w DP będzie się znajdował akt, a w systemie dana osoba będzie miała napisane w profilu „obywatel”…

 6. …wróć do wątku, w którym złożono wniosek o przyznanie obywatelstwa i oznajmij, że obywatelstwo sarmackie zostało oficjalnie przyznane. Nie zapomnij umieścić w poście odnośnika do stosownego aktu prawnego.

Hurra! Właśnie nadałeś komuś obywatelstwo sarmackie!