Deklaracja członkowska
Cytuję:
"Ja, ......... (ID}* zobowiązuję się przestrzegać statutu Sarmackiej Partii Narodów i oświadczam, że SPN jest jedyną partią polityczną na terenie Księstwa Sarmacji, w której będę aktywnie działał w zakresie realizacji celów politycznych".

*)podajemy imię, nazwisko i ID.