Lista wydalonych z MaHi hito
Skreślam z listy osób zatrudnionych:

1.Janusz Pięta (AF873)
Podstawa:
03.01.2015r.
-Pierogi na taleszu, a obok analne igraszki kotuf;
11.07.2015r.
-Rysz na patelni, a obok rżnące się kurczoki;
-Wniosek o wydalenie cudzoziemca.