Skład Rady
q9Gu0mDw.png

0W8Vt436.png

Lord Zarządca to przewodniczący Rady Królestwa Teutonii. Powoływany jest przez Królową. Do jego obowiązków należy koordynowanie i kontrolowanie pracy członków Rady, prowadzenie polityki informacyjnej, obywatelskiej i wizerunkowej Królestwa Teutonii, organizowanie i prowadzenie obchodów świąt państwowych oraz pozostałych wydarzeń publicznych w Królestwie.

Lord Zarządca posiada uprawnienia do dodawania i edycji podstron w instytucji Królestwa Teutonii w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji. Do tego pełni funkcję moderatora forum Teutonii. Do jego obowiązków również należy nadawanie i odbieranie obywatelstwa teutońskiego, wydawanie decyzji w sprawie dotacji oraz pomocy finansowej.
Obecnym Lordem Zarządcą jest Cillian Saerucaeg


uCN7U23L.png

Lord Architekt to urząd odpowiedzialny za zajmowanie się internetową architekturą Królestwa Teutonii. Powoływany jest przez Królową. Do jego obowiązków należy opieka nad podstronami, serwerem i bazami danych Królestwa Teutonii.

Posiada uprawnienia do dodawania i edycji podstron w instytucji Królestwa Teutonii w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji, moderowania forum Królestwa Teutonii oraz innych dostępów które wymagają sprawnego zarządzanie serwerem i bazami danych.
Obecnym Lordem Architektem jest JKW Andrzej Fryderyk


nVe78jvz.png

Lord Doradca to urząd pomocniczy dla innych członków rady. Do jego obowiązków należy doradzanie Królowej, Lordowi Zarządcy i innym Lordą i Lady'm w radzie, oraz pomoc im w pracy. Lord Doradca posiada uprawnienia do dodawania i edycji podstron w instytucji Królestwa Teutonii.
Obecnym Lordem Doradcą jest Grzegorz T. J. Czartoryski


ijudlyoB.png

Lord Kustosz to urząd właściwy do spraw kultury Królestwa Teutonii. Powoływany i dowoływany jest przez Królową. Do jego obowiązków zalicza się prowadzenie wewnętrznych jak i zewnętrznych działań promocyjnych na rzecz Królestwa Teutonii, inicjowanie oraz prowadzenie wydarzeń kulturalnych i sportowych, oraz prowadzenie narracji.

Posiada uprawnienia do dodawania, jak i edycji podstron w instytucji Królestwa Teutonii w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji oraz moderowania forum Królestwa Teutonii.
Obecnym Lordem Kustoszem jest Ramael


pc154XTj.png

Lord Lingwista to urząd opiekujący się językiem Teutońskim. Do jego zadań zalicza się prowadzenie wewnętrznych i zewnętrznych działań promocyjnych na rzecz języka Teutońskiego oraz opieka nad słowniczkiem polsko-teutońskim.

Posiada on uprawnienia do dodawania i edycji podstron w instytucji Królestwa Teutonii w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji.
Obecnym Lordem Lingwistą jest Eugeniusz Maat von Hippogriff.


lQX4G3H5.png

Lord Legislator to urząd odpowiedzialny za opracowywanie, jak i tworzenie prawa na terenie Królestwa Teutonii. Do jego obowiązków należy tworzenie nowych aktów prawnych oraz nowelizacje już istniejących, oraz sprawowanie pieczy nad zgodnością tych aktów z prawem wyższego rzędu;

Lord Legislator jako jedyny ma możliwość dodawania i edycji aktów prawnych w Dzienniku Praw przy każdorazowej zgodzie Króla. Obecnym Lordem Legislatorem jest VAKAT

74uDrynB.png
IIXTD8lo.png

y5th987o.png
cd6DYwa8.png