Skład Rady
7xPyJ5Y2.png
fFnaT32x.pngQarD2XqY.pngIm8XGS15.pngLZPDz5GQ.png
Wdl8QgYI.png
S45r3HAO.pngZyvY1BlT.pngR7LFWHat.png
XcMecN82.png

LORD KOADIUTOR
Wc5jErmB.png
Jan Dagobard ik Thorn-Mákovski

Lord Koadiutor to przewodniczący Rady Królestwa Teutonii. Powoływany jest przez Króla. Do jego obowiązków należy zarządzanie organami władzy wykonawczej, kreowanie polityki wewnętrznej i zewnętrznej Teutonii, współpraca z Kancelarią Królewską oraz systemami informatycznymi Królestwa.

Posiada uprawnienia administratorskie we wszystkich podlegających Radzie instytucjach i serwisach internetowych. Pełni też obowiązki moderatora forum państwowego.


LADY EKONOM
Wc5jErmB.png
Rihanna Aureliuš-Sedrovski

Lady Ekonom to urzędnik właściwy do spraw finansów w Radzie Królestwa Teutonii. Powoływana i odwoływana jest przez Lorda Koadiutora. Do jego obowiązków należy prowadzenie Rejestru Funkcjonariuszy Teutońskich, wypłata wynagrodzeń funkcjonariuszom teutońskim, wypłata dotacji i subwencji państwowych, zarządzanie finansami i gospodarką Królestwa Teutonii.

Posiada uprawnienia do rozporządzania kontami bankowymi Królestwa Teutonii w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji, moderowania forum Królestwa Teutonii i publikacji aktów prawnych.


LADY DORADCA
Wc5jErmB.png
Carmen Laurent

Lady Doradca to urząd właściwy do spraw informacji i propagandy Królestwa Teutonii. Powoływana i odwoływana jest przez Lorda Koadiutora. Do jego obowiązków należy prowadzenie polityki informacyjnej, obywatelskiej i wizerunkowej Królestwa Teutonii. Ponadto pomaga w sprawach związanych z teutońską kulturą.

Posiada uprawnienia do dodawania i edycji podstron w instytucji Królestwa Teutonii oraz rozporządzania kontami bankowymi Królestwa Teutonii, moderowania forum Królestwa Teutonii i publikacji aktów prawnych.


LORD KUSTOSZ
Wc5jErmB.png
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Lord Kustosz to urząd właściwy do spraw kultury Królestwa Teutonii. Powoływany i dowoływany jest przez Lorda Koadiutora. Do jego obowiązków zalicza się prowadzenie polityki kulturowej i narracyjnej Królestwa Teutonii, wydawanie decyzji w sprawie dotacji, zarząd nad Gazetą Teutońską oraz organizację inicjatyw i konkursów teutońskich.

Posiada uprawnienia do dodawania i edycji podstron w instytucji Królestwa Teutonii, moderowania forum Królestwa Teutonii i publikacji aktów prawnych.

Wc5jErmB.png
x7Z41bEH.png
XcMecN82.png