MikroWydawnictwo
MikroWydawnictwo

Wydawnictwo Mikro zajmuje się publikacją twórczości w formacie PDF.

Dotychczas wydano:
  • Marek Lipa-Chojnacki — Przygody Robota Eda
    kierownik techniczny: Siergiusz Asketil; korekta: Martin Schlesinger-Asketil