Stopnie
6o1JMiBH.jpg


Informacje jak przejść szkolenie oraz zdobywać kolejne stopnie oraz kwalifikacje można uzyskać pisząc do jednego z Dowódców wymienionych w temacie "Kto jest Kim"Kolejno od góry i od lewej do prawej:

GWARDZIŚCI:
- Gwardzista
- Starszy Gwardzista
- Kapral
- Starszy Kapral
PODOFICEROWIE;
- Młodszy Wachmistrz
- Wachmistrz
- Starszy Wachmistrz
OFICEROWIE MŁODSI:
-Porucznik
-Rotmistrz
OFICEROWIE STARSI:
-Major
-Pułkownik
- Brygadier Generalny