MikroPożyczki
Brakuje Ci pieniędzy?
Dresy męczą Cię za Twoje długi?
Nie ma nikogo, kto mógłby Ci pomóc?


MikroPożyczki zapraszają do współpracy!

Regulamin
  1. „MikroPożyczki”, zwane dalej pożyczkami, należą do Przedsiębiorstwa Mikro (D00015).
  2. Pożyczki udzielane są przez uprawnionych pracowników, którzy w imieniu Przedsiębiorstwa Mikro podpisują umowę z klientem.
  3. Zakres pożyczki wynosi od 200 do 50000 libertów, a oprocentowanie — 3%.
  4. Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić pożyczkę w przeciągu dwóch miesięcy, chyba, że podpisana umowa stanowi inaczej. Opcje uzyskania pożyczki na okres dłuższy od dwóch miesięcy związane są z wyższym oprocentowaniem.
  5. Niespłacenie pożyczki w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rozpoczęciem naliczania odsetek, a następnie skierowania sprawy do Trybunału Koronnego.