Tytulatura baridajska
Zdecydowaną większość osób aktywnych w miejscach publicznych stanowią członkowie arystokracji i szlachty. Należy zatem pamiętać o tym, aby pisząc do nich — lub o nich — stosować należytą tytulaturę. Niniejsza tytulatura pochodzi z Królestwa Baridasu i rozpowszechniła się na całym terytorium sarmackim. Zgodnie z nią:

Jego Książęca Mość: Tę tytulaturę stosuje się wyłącznie do JKM Tomasza Iva Hugona, Księcia Sarmacji. Do Jego Książęcej Mości należy zwracać się „Wasza Książęca Mość” lub w skrócie „WKM”, pisząc o nim — „Jego Książęca Mość” lub „JKM”. Dopuszczalna jest również skrócona forma „Książę”. Należy bezwzględnie wystrzegać się sformułowania „Pan”. W Królestwie Baridasu, z racji tego, że Książę Sarmacji jest Królem Baridasu, zwraca się do Księcia „Wasza Królewska Mość”.

Jego Książęca Wysokość: Tę tytulaturę stosuje się do Książąt–Seniorów Sarmacji. Do Jego Książęcej Wysokości należy zwracać się „Wasza Książęca Wysokość” lub w skrócie „WKW”, pisząc o nim — „Jego Książęca Wysokość” lub „JKW”. Dopuszczalna jest również skrócona forma „Książę–Senior”. Należy bezwzględnie wystrzegać się sformułowania „Pan”.

Jego Królewska Wysokość: Tę tytulaturę stosuje się do aktualnych Królów Teutonii i Wicekrólów Baridasu. Do tychże osób należy zwracać się "Wasza Królewska Wysokość" lub w skrócie "WKW", pisząc o nim — "Jego Królewska Wysokość" lub "JKW". Nie należy w żadnym wypadku zwracać się do tych osób per "Pan".

Jaśnie Oświecony: Tę tytulaturę stosuje się do diuków Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich „Jaśnie Oświecony Diuku...”. Dopuszczalny jest skrót „JO”.

Jaśnie Wielmożny: Tę tytulaturę stosuje się do markizów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich „Jaśnie Wielmożny Panie...”. Dopuszczalny jest skrót „JWP”.

Prześwietny: Tę tytulaturę stosuje się do hrabiów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich „Prześwietny Panie...”. Dopuszczalny jest skrót „PP” (Prześwietny Pan).

Wielmożny: Tę tytulaturę stosuje się do wicehrabiów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich „Wielmożny Panie...”. Dopuszczalny jest skrót „WP” (Wielmożny Pan).

Czcigodny: Tę tytulaturę stosuje się do baronów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich „Czcigodny Panie...”. Dopuszczalny jest skrót „Czc. P.”.

Sławetny: Tę tytulaturę stosuje się do baronetów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich „Sławetny Panie...”. Dopuszczalny jest skrót „Sł. P.”.

Poważany: Tę tytulaturę stosuje się do kawalerów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich „Poważany Panie...”. Dopuszczalny jest skrót „Pow. P.”.

Formy żeńskie stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem dla szlachetnej damy (odpowiednika kawalera), do której zwraca się „Szlachetna Damo”.

Tekst za Biuletynem Informacji Publicznej, anonimowemu partyzantowi dziękujemy.