Tytulatura baridajska
Zdecydowaną większość osób aktywnych w miejscach publicznych stanowią członkowie arystokracji i szlachty. Należy zatem pamiętać o tym, aby pisząc do nich — lub o nich — stosować należytą tytulaturę. Niniejsza tytulatura pochodzi z Królestwa Baridasu i rozpowszechniła się na całym terytorium sarmackim. Zgodnie z nią:

Jego Książęca Mość: Tę tytulaturę stosuje się wyłącznie do JKM Tomasza Iva Hugona, Księcia Sarmacji. Do Jego Książęcej Mości należy zwracać się „Wasza Książęca Mość” lub w skrócie „WKM”, pisząc o nim — „Jego Książęca Mość” lub „JKM”. Dopuszczalna jest również skrócona forma „Książę”. Należy bezwzględnie wystrzegać się sformułowania „Pan”. W Królestwie Baridasu, z racji tego, że Książę Sarmacji jest Królem Baridasu, zwraca się do Księcia „Wasza Królewska Mość”.

Jego Książęca Wysokość: Tę tytulaturę stosuje się do Książąt–Seniorów Sarmacji. Do Jego Książęcej Wysokości należy zwracać się „Wasza Książęca Wysokość” lub w skrócie „WKW”, pisząc o nim — „Jego Książęca Wysokość” lub „JKW”. Dopuszczalna jest również skrócona forma „Książę–Senior”. Należy bezwzględnie wystrzegać się sformułowania „Pan”.

Jego Królewska Wysokość: Tę tytulaturę stosuje się do aktualnych Królów Teutonii i Wicekrólów Baridasu. Do tychże osób należy zwracać się "Wasza Królewska Wysokość" lub w skrócie "WKW", pisząc o nim — "Jego Królewska Wysokość" lub "JKW". Nie należy w żadnym wypadku zwracać się do tych osób per "Pan".

Jaśnie Oświecony: Tę tytulaturę stosuje się do diuków Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich „Jaśnie Oświecony Diuku...”. Dopuszczalny jest skrót „JO”.

Jaśnie Wielmożny: Tę tytulaturę stosuje się do markizów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich „Jaśnie Wielmożny Panie...”. Dopuszczalny jest skrót „JWP”.

Prześwietny: Tę tytulaturę stosuje się do hrabiów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich „Prześwietny Panie...”. Dopuszczalny jest skrót „PP” (Prześwietny Pan).

Wielmożny: Tę tytulaturę stosuje się do wicehrabiów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich „Wielmożny Panie...”. Dopuszczalny jest skrót „WP” (Wielmożny Pan).

Czcigodny: Tę tytulaturę stosuje się do baronów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich „Czcigodny Panie...”. Dopuszczalny jest skrót „Czc. P.”.

Sławetny: Tę tytulaturę stosuje się do baronetów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich „Sławetny Panie...”. Dopuszczalny jest skrót „Sł. P.”.

Poważany: Tę tytulaturę stosuje się do kawalerów Księstwa Sarmacji. Należy zwracać się i pisać do nich „Poważany Panie...”. Dopuszczalny jest skrót „Pow. P.”.

Formy żeńskie stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem dla szlachetnej damy (odpowiednika kawalera), do której zwraca się „Szlachetna Damo”.

Lista według tytułu

Kawaler
Poważany Panie
Pow. P.
Baronet
Sławetny Panie
Sł. P.
Baron
Czcigodny Panie
Czc. P.
Wicehrabia
Wielmożny Panie
WP
Hrabia
Prześwietny Panie
PP
Markiz
Jaśnie Wielmożny Panie
JWP
Diuk
Jaśnie Oświecony Diuku
JO
Książę - Senior
Jego Książęca Wysokość
JKW
Książę
Jego Książęca Mość
JKM

Tekst za Biuletynem Informacji Publicznej, anonimowemu partyzantowi dziękujemy.