Historia Nowej Teutonii w pigułce
xtnRWGih.jpg

Doskonale pamiętam, że po opuszczeniu Księstwa Sarmacji w 2008 roku udałem się do Królestwa Nowej Teutonii. Uprzejmość króla Łukasza Augusta pozwoliła mi rozpocząć prace nad opracowaniem historii Królestwa. W 2014 roku diuk Kwazi był na tyle miły, że udostępnił mi materiały dotyczące historii KNT. Zbyt wiele czasu upłynęło, bym mógł pamiętać, czy to, co przeglądałem było moim dawnym dziełem... być może. Teutonia posiada chyba najlepiej opisaną historię przedinternetową ze wszystkich krain sarmackich. Czas, by również Nowa Teutonia doczekała się skromnego opisu swoich dziejów, które może w przyszłości jacyś wybitni historycy poszerzą o owoce swoich badań.
Fryderyk I
lub Fryderyk August Robert I
G114SgAp.jpg
W 1686 roku Fryderyk marik van der Warten przybił do brzegów Nowej Teutonii. Z woli cesarskiej przyjał tytuł wicekróla i przystąpił do budowy stolicy- Nowego Rogu (później: Złoty Gród). Ulokował również miasta Arahlen i Sagropolis. Podzielił kolonię na Księstwo Sangrii, Gubernię Weyru i Gubernię Bendenu (gubernie zostały zjednoczono w 1690 w Palatynat Weyru- Bendenu). Nawiązał kontakty handlowe z Dreamlandem, Elderlandem, Al- Rajnem i Avią. W 1698 ukończył budowę Nowego Rogu. Zmarł w 1699.
Fryderyk II
Z0L32Zgk.jpg
Rozbudowywał stolicę, którą nazywano coraz częściej Złotym Grodem. Zakładał kolonie, karczował lasy i budował drogi. Przeszedł do historii, jako wybitny gospodarz.
Fryderyk III
4XV8LCe3.jpg
Kolejny wicekról z dynastii van der Wartenów nie był dobrym władcą. Do historii przeszedł tylko dlatego, że był ciężko chory na płuca. Władzę przekazał bratu.
Fryderyk IV
dwF9cn25.jpg
Władca lubiący muzykę i naukę. założył swoją własną orkiestrę nadworną, w 1715 roku wybudował Uniwersytet Wielki Cesarski, który spłonął w 1719. Odbudowano go w 1723. Posiadał trzech synów. Najstarszy objął urząd wicekrólewski, najmłodszy popełnił samobójstwo, natomiast Marcel po śmierci Michała Pijaka został księciem Sangrii.
Sergiusz
i2nZqZmI.jpg
Najstarszy syn wicekróla Fryderyka IV. Był władcą, który początkowo chciał iść w ślady ojca. Niestety o wiele bardziej niż nauka i kultura pociągały go kobiety i alkohol. Został zamordowany przez własną żonę Elżbietę, która sprawowała regencję w imieniu syna Łukasza.
Łukasz Pobożny
606e444H.jpg
Objął zarząd nad kolonią w 1796 roku. Rozbudował Złoty Gród, zakładał wiele szkół, kościołów i klasztorów. Ponoć jego pobożność graniczyła z fanatyzmem. Biczował swoje ciało i wystawiał się na długotrwałe posty, którymi chciał zmazać grzeszy rodziców.
Filip I
MTm0x0A2.jpg
Okres jego panowania przypadł na burzliwy czas XIX i XX wieku. Przez kolonię przetoczyły się rozliczne bunty robotnicze. Najdotkliwszy wybuchł w 1982 roku w Palatynacie Weyru- Bendenu. Palatyn Rhein I obwołał się w tym roku księciem Wolnego Rheinlandu (zmienił nazwę kraju na swoją część). Robotnikom kopalń i fabryk obiecywał skrócenie czasu pracy, zasiłki, opiekę zdrowotną i ustalenie zasad bezpieczeństwa pracy. Wicekról przy użyciu wojsk cesarskich stłumił powstanie i przekształcił Palatynat w republikę (pierwszym prezydentem została Halina Utma). Wprowadzono część z żądań robotników.
Filip II
tk7bdF1I.jpg
Nawiązał ścisłą współpracę z burmistrzem dzielnicy wicekrólewskiej w Złotym Grodzie- Romanem Wanderem- Volfem. doprowadzili do rewitalizacji miasta. W 1902 roku wybuchł w Sangrii bunt robotników fabrycznych, którzy związali Socjalistyczną Partię Wolności (na czele z Wiktorem Rederem). Filip II nie chciał iść w ślady ojca. Dogadał się z Rederem i pozwolił na przekształcenie Sangrii w Socjalistyczną Republikę Ludu Sangrii (socjalizm w Sangrii upadł w 1996 roku). Za sprawowania urzędu przez Filipa II doszło do powstania robotniczego w stolicy. Wicekról w porozumieniu z cesarzem wydał Dekret o Pracy i Pracownikach, który uspokoił nastroje wśród robotników. Rozjuszyły natomiast przedstawicieli burżuazji, którzy najprawdopodobniej zamordowali przyjaciela Filipa II, Romana Wandera- Volfa. Na Filipie II kończy się dynastai wicekrólów van der Warten.

Do roku 2005 urząd wicekróla nie zostaje obsadzony. Władzę nad kolonią sprawują wysłani czasowo komisarze cesarscy. W 2005 roku dochodzi do inkorporacji Cesarstwa. Kolonia ogłasza secesję od Cesarstwa powołując do życia Wolną Republikę Teutońską
Łukasz August
xv5Wp8Zm.jpg
Republika upada 16 grudnia 2006 roku. Władzę nad Nową Teutonią przejmuje Łukasz August z cesarsko- królewskiej dynastii. 19 grudnia 2007 roku do Nowej Teutonia zostało inkorporowane Księstwo Awii. Nowym namiestnikiem Sangrii został cesarz- senior Jakob, który zmienił nazwę stolicy z sangropolis na Jakobstadt.

Rada Królewska
Złoty Gród pod zarządem Rady od 24 listopada 2010 roku

Xi Iwanowicz 15.01.2012 - 31.01.2012
tenutariusz królewski

Karol Khartoum 23.03.2012 - 29.11.2012
tenutariusz królewski

Igor Żdanow 29.11.2012 - 18.02.2013
tenutariusz królewski

Roland Heach 25.06.2014 - 25.10.2014
tenutariusz królewski

Vladimir Iwanowicz von Lichtenstein 25.10.2014 - 27.07.2015
tenutariusz królewski i starosta Nowej Teutonii

Daniel Saryoni 27.07.2015 - nadal
tenutariusz królewski i starosta Nowej Teutonii


Vladimir Iwanowicz markiz von Lichtenstein
Vladimir Ivanovitsš Markgraf ik Lihtenštán