Oświadczenie Ligi Monarchistycznej ws. ustroju
U9ijTrkW.png
Komitet Polityczny Ligi Monarchistycznej podaje do wiadomości publicznej stanowisko w sprawie zmian ustrojowych Księstwa Sarmacji, wypracowane na spotkaniach partyjnych w dniach 9 - 16 listopada.

I. Sejm
Popieramy powrót do starego modelu, który dokonuje wyboru posłów na 3 miesiące, a ilość parlamentarzystów zależna jest od ilości aktywnych Obywateli Sarmackich - widełki 5/7/9/11.
Nie popieramy propozycji Jego Książęcej Mości w temacie okręgów wyborczych.

II. Posłowie
Posłowie nieaktywni przez ustalony okres czasu (całkowicie lub nieuczestniczący w głosowaniach) powinni być natychmiastowo usuwani ze stanowiska, zwalniając miejsce dla kolejnej osoby na liście.

III. Senat
Popieramy powrót Izby Senatorskiej, która byłaby odpowiedzialna za Ranking Prowincji oraz sprawy związane z dyplomacją, tj. m.in. ratyfikację traktatów i zatwierdzenie kandydatur ambasadorskich. Będziemy optować za jednym przedstawicielem z każdego samorządu, będącym Namiestnikiem bądź wybieranym przez niego, a także po jednym delegacie z Dworu Książęcego i Rady Ministrów.

IV. Referenda
Jesteśmy za zmianą niegdysiejszych przepisów szczegółowych w sprawie instytucji referendalnej, która musi powrócić wraz ze starym modelem Sejmu. Temat ten powinien być jednak przedyskutowany przez większość społeczeństwa, wobec czego nie wskazujemy dokładnych rozwiązań. Konieczne będzie wykluczenie niektórych tematów z możliwości referendalnej.

V. Wybory
We wszystkich głosowaniach ogólnosarmackich (wybory, referenda) powinny powrócić głosy ważone, opracowane systemem, że każdy kolejny tytuł szlachecki lub arystokratyczny dodaje 0,5 siły głosu, tytuł aktywnego Obywatela dodaje 2 do siły głosu, a tytuł Dobrego Obywatela 3 do siły głosu. Najniższa siła głosu będzie zatem wynosiła 1, a najwyższa - dla diuka z tytułem Dobrego Obywatela - 7,5.

/—/ członkowie LM