Polityka — jak w to wejść?
Jak już pewnie zauważyłeś/zauważyłaś, jednym z elementów życia Księstwa Sarmacji jest polityka. Przez lata próbowano różnych ustrojów. Obecnie głównym punktem sarmackiej polityki jest Sejm Walny.

Gdzie mogę zapoznać się z Sejmem Walnym?
Wszelkie sprawy związane z nim, obrady, wnioski i spis stronnictw sejmowych można znaleźć w tym dziale na forum.

Co to jest stronnictwo i czy muszę do niego dołączać, aby brać udział w obradach Sejmu?
Stronnictwo to odpowiednik partii w Sejmie Walnym. Jeśli chcesz brać udział w obradach Sejmu Walnego, musisz najpierw posiadać obywatelstwo sarmackie i mieć status aktywnego obywatela (minimum 20 wypowiedzi w miejscach publicznych w ostatnich 30 dniach). Wtedy możesz wybrać stronnictwo i zapisać się do niego. Osoby bez stronnictwa mogą wypowiadać się w debatach, ale nie mogą głosować.

Jak się zapisać do stronnictwa?
W dziale Kancelaria Sejmu prowadzony jest spis stronnictw. Wystarczy w stosownym wątku złożyć swój podpis i spełniać kryteria wymienione w odpowiedzi na poprzednie pytanie, aby stać się stronnikiem.

Jak zostać przewodniczącym stronnictwa?
Cóż, trzeba być najpierw aktywnym w stronnictwie — wtedy rośnie szansa, że zostaniemy poparci na to stanowisko. Stronnictwa zazwyczaj mają swoje działy na forum (nad "Kancelarią Sejmu"), w których można się wypowiadać, chociaż bywa, że niektóre mają też i np. grupy w serwisie Facebook. Najlepiej po dołączeniu spytać obecnego przewodniczącego o szczegóły obrad danego stronnictwa. Zwróć uwagę na to, że przy aspirowaniu o stanowisko przewodniczącego stronnictwa obecnie stajesz się jednocześnie potencjalnym kandydatem na Kanclerza.

Dlaczego Marszałek w podsumowaniu głosowania stwierdził, że stronnictwo X zagłosowało za, skoro widziałem/widziałam, że jeden ze stronników tego stronnictwa głosował przeciw?
W obecnym systemie liczy się to, ile osób w danym stronnictwie głosowało za, a ile przeciw. Jeśli w stronnictwie X 14 osób poparło daną ustawę, zaś 7 było przeciw niej, uznaje się, że skoro większość ją poparła, dane stronnictwo głosowało za.

Kto tutaj tak właściwie rządzi?
Głową państwa jest Jego Książęca Mość. Władzę wykonawczą skupia Kanclerz Księstwa Sarmacji, wybierany spośród przewodniczących stronnictw. Może on powoływać Radę Ministrów, złożoną z ministrów, wiceministrów i sekretarzy. Jeśli szukasz okazji do sprawdzenia się, zgłoś się do Kanclerza — być może będzie miał dla Ciebie etat w którymś z resortów.