Die neue Doktrin des Teutonismus.
NOWA DOKTRYNA TEUTONIZMU
DIE NEUE DOKTRIN DES TEUTONISMUS


777d6DW9.jpg

M
y, Rycerze i Damy Królestwa Teutonii, widząc potrzebę reformy najszlachetniejszej idei Teutonimu, w poszanowaniu Historii i Tradycji ogłaszamy założenia nowego, postępowego i liberalnego Teutonizmu.


1. Tradycja i Historia.
Aby naród zasługiwał na przyszłość, musi znać swoją przeszłość. Teutońska Tradycja i Kultura to kilkanaście lat wirtualnych dziejów, przez ten czas Teutonia przeżyła bardzo wiele. Symbolem Teutonizmu od zawsze pozostawał cesarz, lecz z dniem dzisiejszym, słowo cesarz powinniśmy interpretować jako tą część Historii, która wyróżnia nas na tle innych narodów Rzeczypospolitej Sarmackiej. Wierność cesarzowi to wierności Tradycji i Historii, lecz nie jednostce.

2. Szacunek należyty przodkom.
Teutończycy powinni być świadomi swoich korzeni, dlatego powinniśmy nie zapomnieć o tych, którzy dla Teutonii zrobili bardzo wiele. Na szczególne wspomnienie zasługują członkowie Rodu Cesarskiego. To prawda, że Ród przyspożył wielu kłopotów Księstwu, ale nie możemy zapomnieć o twórczym i bardzo ważnym wkładzie Rodu w budowę Teutonii.

3. Vox populi, vox Dei.
Nasi przodkowie w trosce o byt i przyszłość Ojczyzny, świadomi odpowiedzialności za losy Narodu spoczywające w ich rękach, postanowili o przyłączeniu Cesarstwa Teutonii do Sarmacji, kierowani wolą, by stało się Ono równoprawnym członkiem Rzeczypospolitej Sarmackiej, za co po wsze czasy pozostaniemy im wdzięczni. Pamiętając o dziedzictwie wypracowanym przez przodów, opierając swoje działania na tym, co w nim najcenniejsze, przysięgamy, iż Naród Teutoński będzie się w przyszłości kierował tylko jedną świętą regułą, a mianowicie Vox populi, vox Dei. Co Teutończycy zadecydują, to będzie Bożą wolą. Nadrzędnym prawem narodu jest wolność samostanowienia o sobie i niech tak zostanie.

4. Teutonofobia i problem relacji.
Z dniem dzisiejszym słowo teutonofobia powinno być interpretowane w całkowicie odmienny sposób. To słowo oznacza wszelkie uprzedzenia względem narodu teutońskiego wynikające z uogólniania faktów dotyczących Teutończyków lub z nimi związanych. Teutończycy, pomni przykrych doświadczeń z przeszłości, powinni dokładać wszelkich starań by ich obraz w ogólnym światopoglądzie opierał się na ideałach leżących u podstaw funkcjonowania naszej Ojczyzny, nierozerwalnie związanych z Jej kulturą i dziedzictwem narodowym, a wszelkie realcje łączące Teutończyków z innymi nacjami Rzeczypospolitej Sarmackiej były budowanie w duchu współdziałania, dialogu oraz wzajemnego poszanowania zarówno wolności i sprawiedliwości, jak i innych ogólnoludzkich wartości.
Ogłoszono i do publicznej wiadomości podano dnia 11 kwietnia Anno Domini 2012, w mieście Eltdorfie, po uprzedniej debacie Braci i Sióstr.