Stowarzyszenie "Nova": Nasz zarząd
TV_Nova_logo_2017.pngolVy1EEr.png
Zarząd Partii i Stowarzyszenia "Nova" :
Rada Nadzorcza:
Honorowy Prezes: Krzysztof Hans
fD3B6jD7.png
Prezes i przewodniczący walnego zgromadzenia: :Aleksandra Jasnewska
8Z33dne5.jpg
Wiceprezes: Joanna Milajska
Wiceprezesi pomocniczy:
c1r15vKO.jpg
Prezes Partii "Nova" Edyta Głębka
cM7JlX2Q.jpg
Tamara Starska (z ramienia Nova Media)
X1U8X0uQ.jpg
Agnieszka Marczewska (z ramienia Nova International)
hO22e4zJ.jpg
Aleksandra Stylis (z ramienia "Novej 2")
u33JB5Qk.jpg
Paulina Lichota (z ramienia "Novej Action")
wasze-stylizacje-2-344.jpg
Agnieszka Szyszka (z ramienia "Novej Gold")
G6i2CMy3.jpg
Katarzyna Kajkowska (z ramienia Novej Lady)
5RYMRku7.jpg
Nicola Stanec - Rabecka (z ramienia Novej Plus)
cegc3zR2.jpg
Sekretarz Generalny: Felicja Gracewska
Walne zgromadzenie stowarzyszenia -
Prezesi, Wiceprezesi, Sekretarz Generalny oraz:
Agnieszka Morecka
Aleksandra Klatka
Natalia Jakowska
Anna Molewicz
Patrycja Wirzbicka
Karolina Czyżewska
Agnieszka Szyszka
Anna Krytko
Emilia Skarzyk
Tatiana Niczyń
Anna Dancewska
Agnieszka Czarkowska
Skarbnicy:
7FyGxC2.jpg
Agnieszka Morecka
l1PGGTs.jpg
Patrycja Paterska
Rzecznicy Prasowi:
UgyLAIn.jpg
Ida Krasewska - media tradycyjne
RSA59ou.jpg
Anna Cystka - social media
RhSL2xj.jpg
Tatiana Roksa - strona internetowa i internet
40ksmYvu.jpg
Karina Wojnowska - projekty wspólne z innymi jednostkami
Doradczynie Prezesów:
4xPDpZfb.jpg
Anna Melińska
p1dwJoUJ.jpg
Joanna Lawrecka