Kobiece Stowarzyszenie Wspierające "Nova Lady"
LC091b6X.jpg
Kobiece Stowarzyszenie Wspierające "Nova Lady"
Rada Nadzorcza:
hcDApSL.jpg
Przewodnicząca i przewodnicząca walnego zgromadzenia: Katarzyna Kajkowska
Wiceprzewodniczące - główne zastępczyni przewodniczącej:
XlmkgHt.jpg
Joanna Rębina
4UbzqpiX.jpg
Joanna Zarkiewicz
01NNSArI.jpg
Aleksandra Świtalska
4370405176_15ae5c912e_z.jpg
Mirka Słonek
1ZOe5L67.jpg
Anna Kanarska
8VS495nr.jpg
Sekretarz Generalny: Agnieszka Wartańska
Skarbnicy:
pYcZkND.jpg
Natalia Górewska
3010335465_089df1354b_z.jpg
Zuzanna Filipska
Rzecznicy Prasowi:
mMjQnrgX.jpg
Katarzyna Gawłowska - tradycyjne media
RAvEHxu.jpg
Aleksandra Grzywacz - social media
FYjzWsP.jpg
Joanna Myśnik - strona internetowa i internet
Eg25KLNa.jpg
Agnieszka Skroszewska - projekty wspólne z innymi jednostkami
EMgSHCQ.jpg
Katarzyna Kijańska - zastępca rzeczników
Walne zgromadzenie -
Prezes + Sekretarz Generalny + Wiceprezes oraz:
Joanna Kukla
Aleksandra Grzywacz
Alexa Hordyńska
Joanna Myśnik
Magdalena Trzyska
Jagoda Sajka
Kinga Podleśna
Ewa Gallecka
Laura Sitek
Aleksandra Grzęska
Katarzyna Kijańska
Tatiana Wojewicz