Młodzieżowe Stowarzyszenie Wspierające "Nova Plus"
2089843.jpg
Młodzieżowe Stowarzyszenie Wspierające "Nova Plus":
Rada Nadzorcza - trzyosobowa:
ubg2bg2.jpg
Przewodnicząca i przewodnicząca walnego zgromadzenia młodzieżówki Nicola Stanec-Rabecka
Wiceprzewodniczące - główne zastępczyni przewodniczącej młodzieżówki:
sRj6quH.jpg
Anna Krytko
JKgeTqA.jpg
Agnieszka Malwińska
sarah_silverman.jpg
Aleksandra Zadrecha
2nfkYb8O.jpg
Ewa Rąbińska
AFS2297910-preview-logo-watermarked.jpg
Karolina Kwitalska
5NNZAqj.jpg
Paulina Malońska
OTCxyGU.jpg
Sekretarz Generalny: Marta Czarnecka
Skarbnicy:
YUk8meB.jpg
Agnieszka Skowitnicka
seqMLlJ.jpg
Joanna Jędrzejek
86gksQHj.jpg
Yvette Sarkowska
Rzecznicy Prasowi:
eKU7uLe.jpg
Anna Dancewska - media tradycyjne
YODtM2Y.jpg
Marta Czerwonka - social media
w0A489N.jpg
Nicola Narewska - strona internetowa i internet
S7tt7hvF.jpg
Lena Markowska - projekty wspólne z innymi jednostkami
wrz6Noh.jpg
Agnieszka Skorzytnicka - zastępca rzeczników
Walne zgromadzenie młodzieżówki -
Prezes + Sekretarz Generalny + Wiceprezes oraz:
Marta Milewska
Aleksandra Zarecha
Marta Czerwonka
Agnieszka Krenna
Nicola Narewska
Agnieszka Skorzytnicka
Agnieszka Skowitnicka
Agata Krawiec
Natalia Mylińska
Emilia Skarzyk
Paulina Zatacka
Sanna Żyrewska