Regionalne Stowarzyszenie Wspierające "Nova Action"
Nova_Action_logo_2021.png
Regionalne Stowarzyszenie Wspierające "Nova Action"
u33JB5Qk.jpg
Przewodnicząca: Paulina Lichota
xyPnMXPd.jpg
Vice-Przewodnicząca: Anna Krytko
Ga3Cv55l.jpg
Sekretarz Generalny: Joanna Przewicka
Członkowie Rady Stowarzyszenia
Agnieszka Morecka
Tamara Starska
Zuzanna Stadnicka
Roksana Świętek
Edyta Głębka
Emilia Skarzyk
Katarzyna Kajkowska
Aleksandra Strzyżycka
Nikola Stanec - Rabecka
Agnieszka Krenna
Dominika Chwaska
Karolina Czyżewska
Zuzanna Alman


Nova Action wspiera zarządzanie następującymi dobrami:
A. Lenna Krzysztofa Hansa-Arpeda Winnickiego
Krzysztof Hans-Arped Winnicki - właściciel dóbr i zarazem Hrabia Krzyśkowicki a także Starosta Grodziski skupiający wszystkie departamenty.
Prezesowie Departamentów zastępujących dotychczasowe okręgi:
1. Departament Krzyśkowice - Centrum: Aleksandra Jasnewska, wiceprezes Novej. Departament ten obejmuje dotychczasowy teren miasta Jastrzębiec.

2. Departament Krzyśkowice - Łanów I: Edyta Głębka - wiceprezes pomocnicza Novej. Departament obejmuje dawne wsie będące teraz przedmieściami: Łapanów, Wolica, Ubrzeż, Wieruszyce, Brzezowa, Leszczyna, Cichawka, Wola i Kobylec.

3. Departament Krzyśkowice - Łanów II: Tamara Starska - wiceprezes pomocnicza Novej. Departament obejmuje dawne wsie będące teraz przedmieściami: Zbydniów, Tarnawa, Grabie, Kępanów, Boczów i Lubomierz.

4. Departament Krzyśkowice - Łanów III: Roksana Świętek - wiceprezes pomocnicza Novej. Departament obejmuje dawne wsie będące teraz przedmieściami: Wydolany, Zagórzany i Podolany

5. Departament Krzyśkowice - Łanów IV: Agnieszka Jaworska - wiceprezes pomocnicza Novej. Departament obejmuje dawne wsie będące teraz przedmieściami: Ujazd, Rdzawa, Kamionna i Kierlikówka.

6. Departament Krzyśkowice - Łanów V: Katarzyna Kajkowska - wiceprezes pomocnicza Novej. Departament obejmuje dawne wsie będące teraz przedmieściami: Sobolów, Grobla, Dąbrowica, Zonia, Buczyna i Chrostowa.

7. Departament Siekiernice: Felicja Gracewska - wiceprezes pomocnicza Novej. Departament obejmuje zachodnie przedmieścia Krzyśkowic będące wsią lenną: Siekiernice oraz będące obok dobra: Podmiastów, Szyk, Trąbice, Słupia, Rajbrot, Wiśnicz, Kopaliny, Chronów, Połom, Łomna i Olchawa.

8. Departament Trzciana: Felicja Gratecka - wiceprezes pomocnicza Novej. Departament obejmuje wsie lenne: Trzciana, Łąkta, Królówka, Leksandrowa oraz dobra Małów, Nowice, Starowice.

9. Departament Żegocina: Aleksandra Stylis - przedstawicielka zarządu Novej. Departament obejmuje wsie lenne: Żegocina, Bełdno, Bytomsko, Rozdziele, Muchówka.

10. Departament Smoczyce: Agnieszka Szyszka - przedstawicielka zarządu Novej.
Departament obejmuje wsie lenne: Smoczyce, Kmieć, Bessów, Saśnik, Łuków oraz dobro Chorągwica.

11. Departament Gdańsk: Alexa Chatycka - przedstawicielka Novej. Departament obejmuje wsie lenne: Gdańsk, Koszalin, Szczecin Helsinki, Sopotynia, Sztokholm i Oslo.

12. Departament Czwórnice: Joanna Mirkowska - przedstawcielka Novej. Departament obejmuje wsie lenne: Czwórnice, Praga, Bratysława,Ostrawa , Grno a także dobra: Koszyce, Liberec, Karlowice, Wary.

13. Departament Harachów: Roksana Narkiewska - przedstawicielka Novej. Departament obejmuje dobra: Harachów, Cieszyn, Pilzno, Bańska Bystrzyca, Ołomuniec i Żlina

14. Departament Białystok: Agnieszka Czarkowska - członkini Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
Departament obejmuje wsie lenne Białystok, Lwów, Mińsk Suwałki

15. Departament Lublin: Marta Łucka - członkini Novej
Departament obejmuje dobra: Bielsk Sarmacki, Lublin, Byki, Hrubieszów Ostróda i Zamość

16. Departament Utopione: Agata Krawiec - przedstawicielka Novej.Departament obejmuje wsie lenne Utopiome, Kawów i Sarlin oraz dobra Piątnice, Grzybowice i Kęty.

Dodatkowo tak jak wspomniałem wcześniej w Krzyśkowicach będzie Rada Miejska prowadzona przez Paulinę Lichotę ze składem opisanym pod niniejszym linkiem który będzie działał także na rzecz innych miast: https://www.sarmacja.org/podstrona/pokaz/1068
Prezesi Departamentów będą działali bardziej z poziomu centralnego trzymając pieczę nad swoimi departamentami.
Pod nimi w szczeblu będą osoby działające już w terenie którymi to będą:
Prezydent Krzyśkowic: Joanna Milajska
Burmistrzowie:
Agata Wąsowska- Krzyśkowice Centrum
Agnieszka Morecka - Łanów I
Tatiana Roksa - Łanów II
Aleksandra Klatka - Łanów III
Natalia Jakowska- Łanów IV
Anna Molewicz - Łanów V
Patrycja Wirzbicka - Łanów VI
Karolina Czyżewska - Smoczyce

Prezydenci miasteczek - wsi lennych:
Tatiana Niczyń - Gdańsk
Aleksandra Żyżyńska - Harachów
Katarzyna Gawłowska - Czwórnice
Zuzanna Filipska - Białystok
Anna Marcyńska - Utopione

Wójtowie:
Aleksandra Grzywacz - Trzciana
Marta Jastycka - Żegocina
Mirka Starkowska - Siekiernice
Zuzanna Alman - Lublin

B. Pozostałe miasta
Dodatkowo powstaną dodatkowe departamenty skupiające działalność na innych miastach i wsiach lennych - pokierują nimi:
Miłka Marecka - Bazylea
Anna Dancewska - Amgemont
Agnieszka Wartańska - Wandowice
Anna Molewicz - Grodzisk
Anna Cystka - Shimontsen
Karolina Adelewska - Vienbien
Aleksandra Jalska - Luczeng
Emilia Skarzyk - Kymerion
Zuzanna Alman - Valtaria
Lidia Szylecka - Fer
Anna Molewska - Natania
Paulina Żarska - Czanolas
Joanna Astańska - Sola
Edyta Słowacka - Athos
Katarzyna Madejska - Punta
Anna Lipska - Anheim
Felicja Kirtynek - Santa Ana
Agnieszka Skowitnicka - Harz
Sanna Żyrewska - Unisławów
Agnieszka Malwińska - wsie lenne na terenie Hasselandu
Maria Maromska - wsie lenne na terenie Starosarmacji
Nasi przedstawiciele w Radach Miast:
Grodzisk - 21 na 60 radnych:
1. Aleksandra Jasnewska
2. Roksana Świętek
3. Katarzyna Kajkowska
4. Patrycja Paterska
5. Tatiana Roksa
6. Joanna Lawrecka
7. Marta Sakiewicz
8. Edyta Słowacka
9. Agnieszka Szyszka
10. Ewa Rąbińska
11. Agnieszka Skowitnicka
12. Marta Czerwonka
13. Joanna Rębina
14. Mirka Słonek
15. Natalia Górewska
16. Aleksamdra Grzywacz
17. Katarzyn Kiljańska
18. Zuzanna Lipińska
6da210687881ba6475e9b7ecb461beed.jpg
19. Dominika Czarna
5263387870_bdf381d717_b.jpg
20. Marta Słomina
4805943016_5436baa62f.jpg
21. Zuzanna Wojnas

Bazylea - 20 na 45 radnych:
1. Edyta Głębka
2. Agnieszka Jaworska
3. Felicja Gracewska
4. Ida Krasewska
5. Karina Wojnowska
6. Felicja Gratecka
7. Paulina Lichota
8. Aleksandra Stylis
9. Agnieszka Malwińska
10. Karolina Kwitalska
11. Nicola Narewska
12. Yvette Sarkowska
13. Joanna Zarkiewicz
14. Anna Kanarska
15. Zuzanna Filipska
16. Joanna Myśnik
17. Tatiana Niczyń
8e71620f7a69d596ed31483018b60fad.jpg
18. Anna Marcyńska
0xw0g7D9.jpg
19. Katarzyna Wolicka
8546228405_fd5dfdc171_z.jpg
20. Paulina Zagórska

Krzyśkowice: 18 na 47 radnych:
1. Tamara Starska
2. Nicola Stanec - Rabecka
3. Agnieszka Morecka
4. Anna Cystka
5. Anna Melińska
6. Joanna Gajewska
7. Anna Krytko
8. Agata Wąsowska
9. Aleksandra Zadrecha
10. Marta Czarnecka
11. Anna Dancewska
12. Joanna Jędrzejek
13. Aleksandra Świtalska
14. Agnieszka Wartańska
15. Katarzyna Gawłowska
16. Agnieszka Skorszewska
17. Natalia Jakowska
58de7fffb2d957004c71c8e193975647.jpg
18. Ewa Sosnowska