Program partii Nowe Jutro
Qaca7lr.png
Oficjalny program partii Nowe Jutro:

1. Zreformowanie "Podatku od bogactwa" (Rozdział I, Artykuł 1) z minimalnego progu 5 000lt na 25 000lt.

2. Nowe ikonki, oraz emotki na Forum Centralnym,

3. Automatyzacja Urzędu Pracy, oraz Elementarium,

4. Ponowne wprowadzenie Sarmackiej Kwiaciarni,

5. Aktualizacja Sarmackich skrótów i skrótowców,

6. Nawiązywanie kontaktów z nowymi mikronacjami,

7. Reaktywacja zakupu gruntów w miastach, które gwarantują tygodniowy przychód,

8. Zapewnienie nowoczesnych metod promocji Księstwa Sarmacji,

9. Utworzenie Sarmackiej Listy Zabytków Chronionych,

10. Utworzenie muzeum: "Sarmackie Muzeum Narodowe",

11. Stworzenie nowych podstron internetowych, dla miast, oraz prowincji,

12. Rozwój mediów w Księstwie Sarmacji, w tym budowa Telewizji,