Aktywność i inne rankingi
Ranking aktywności

Przebywając w Księstwie często spotkasz się ze słowem "aktywność". Dlaczego AKTYWNOŚĆ jest dla nas tak ważna ?

Większość decyzji w Księstwie podejmowana jest demokratycznie i zależny nam na tym, żeby na wybór posłów czy też wybór Księcia, największy wpływ miały osoby które są na bieżąco z wydarzeniami a także te które swoimi działaniami sprawiają, że Księstwo jest ciekawszy miejscem. Zdecydowaliśmy się więc przyznawać status "aktywnego obywatela" według ściśle określonych w ustawie reguł. W skrócie "aktywny obywatel" to taki który w ciągu ostatniego miesiąca uzbierał przynajmniej 20 punktów według poniższych zasad:

1. Każdy post na forum to 1 punkt aktywności
2. każdy ćwirek to 0,5 punkta
3. dobry artykuł w prasie to nawet 5 punktów

Przy okazji powstał aktualizowany raz na dobę Ranking Aktywności. Wspiąć się na jego szczyt i utrzymać przez dłuższy czas to nie lada wyzwanie.

Ranking zdobywców

Od drugiej połowy 2020 r. możemy w Księstwie zdobywać różnorakie osiągnięcia a Ranking Zdobywców pokazuje kto ma ich najwięcej. Jeżeli chcesz sprawdzić jakie osiągnięcia już masz a jakich Ci brakuje - przejdź na stronę "Twój Profil" a następnie w prawym menu wybierz "Osiągnięcia".

[.....tutaje bedzie obrazek.....]


Obydwa rankingi mają bardzo podobne znaczenie i dotyczą odpowiednio znaczków zbieranych w ramach Poczty Baridajskiej oraz monet wybijanych w Mennicy Sangijskiej. O kolejności w rankingach tych decyduje ilość posiadanych unikatowych elementów kolekcji.