Praca
Produkcja JP

Każda osoba która chociaż raz zalogowała się do Zyriusza automatycznie produkuje jednostki pracy (JP). Ze względu na typ aktywności gospodarczej produkowane są trzy różne rodzaje JP:
  • Budowlane - wszelkie prace związane z burzeniem, budowaniem itp.
  • Przemysłowe - produkcja, wydobycie
  • Rolne - uprawa, sadownictwo itd.

Użytkownik Zyriusza może wybrać jakie JP produkuje. Jeżeli nie wybierze to za każdym razem system losowo decyduje jakie JP zostało wytworzone.

Domyślnie wytworzenie 1 JP zajmuje 4 godziny ale w rzeczywistości zależy to od efektywności pracy która jest określana na początku pracy nad daną jednostką. Efektywność zależy od szeregu czynników opisanych dalej.

Efektywność pracy

1. Czynnik zdrowia - pod uwagę brane jest zdrowie z systemu Księstwa Sarmacji. Jeżeli masz przynajmniej 50% to współczynnik zdrowia wynosi 1. Jeżeli masz mniej niż 10% to współczynnik wynosi 0.1. Jeżeli pomiędzy 10% a 50% to współczynnik wynosi od 0.1 do 0.5.
2. Czynnik aktywności - pod uwagę brana jest aktywność w Księstwie. Jeżeli masz powyżej 50 punktów aktywności to współczynnik wynosi 2. Jeżeli masz poniżej 20 to współczynnik wynosi 1. Jeżeli pomiędzy 20 a 50 to współczynnik proporcjonalnie wynosi pomiędzy 1 a 2.
3. Czynnik poziomu doświadczenia - system nalicza doświadczenie dla każdego typu pracy osobno i określa poziom umiejętności. Współczynnik dokładnie zostanie opisany po zakończeniu implementacji.
4. Czynnik narzędzi - jeżeli posiadasz narzędzia ułatwiające wykonywanie danego typu pracy to możesz liczyć na dodatkowy bonus zgodny z charakterystyką posiadanego przedmiotu.

Czyli efektywność pracy obliczamy według wzoru:

1 * WSP_ZDROWIA * WSP_AKTYWNOŚCI * WSP_DOŚWIADCZENIA * WSP_NARZĘDZI

Jeżeli więc przykładowo efektywność użytkownika wynosi 2 to będzie potrzebował jedynie 2 godzin na wyprodukowanie JP.

Jednostki pracy za aktywność

Dodatkowo każdy użytkownik Zyriusza może wyprodukować do 3 JP dziennie pisząc posty na forum Starosarmacji - otrzymując 1 JP za każdy post. Jednostki te naliczane są w nocy za poprzedni dzień.

Sprzedaż JP

Użytkownik Zyriusza może ustawić które z posiadanych typów JP są na sprzedaż.

Kupno JP

System informuje ile JP jest dostępnych do kupienia. W momencie zakupu naliczana jest centralnie ustalona cena JP a źródło JP (sprzedający) wybierany jest losowo.
Nie możesz kupić JP typu który sam masz ustawiony jako "na sprzedaż".

Zanikanie JP

Co noc 5% posiadanych JP zanika. Skutkuje to tym, że magazynowanie JP się nie opłaca a w systemie, w okresie braku popytu, nie nagromadzi się nadmiar niewykorzystanej pracy.