Decyzje Rektora
Eldorat, 02. 10. 2020 r.
Decyzja Rektora 17/2020

na podstawie § 8 lit. c w zw. z § 9 ust. 1 Statutu Akademii Neksjalistycznej z dn. 29 maja 2020 r.

§ 1. Przyjmuję Karola von Sarm na studia magisterskie na kierunku Prawo i mianuję siebie jego Tutorem.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej

Eldorat, 05. 09. 2020 r.
Decyzja Rektora 16/2020

na podstawie § 8 lit. c w zw. z § 9 ust. 1 Statutu Akademii Neksjalistycznej z dn. 29 maja 2020 r.

§ 1. Przyjmuję Piotra Jankowskiego na studia magisterskie na kierunku Prawo i mianuję siebie jego Tutorem.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej

Eldorat, 04. 09. 2020 r.
Decyzja Rektora 15/2020

na podstawie § 8 lit. c w zw. z § 9 ust. 1 Statutu Akademii Neksjalistycznej z dn. 29 maja 2020 r.

§ 1. Przyjmuję Akafona von Sarm na studia magisterskie na kierunku Prawo i mianuję siebie jego Tutorem.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Prorektor Akademii Neksjalistycznej

Eldorat, 02. 09. 2020 r.
Decyzja Rektora 14/2020

na podstawie § 9 Statutu Akademii Neksjalistycznej z 29. 05. 2020 r.:[

§ 1. Mianuję doc. dr net. Brunona Krasnodębskiego Prorektorem Akademii Neksjalistycznej i powierzam mu tożsamy z rektorskimi zakres obowiązków

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj
Rektor Akademii Neksjalistycznej

Eldorat, 25. 08. 2020 r.
Decyzja Rektora 13/2020

na podstawie § 14 Statutu Akademii Neksjalistycznej z 29. 05. 2020 r. oraz Zarządzenia Dyrektora Instytutu Mikrozofii 4/2020:

§ 1. Zwołuję z dniem dzisiejszym Senat Akademii Neksjalistycznej celem publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra net. B. Krasnodębskiego.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj
Rektor Akademii Neksjalistycznej

Eldorat, 06. 08. 2020 r.
Decyzja Rektora 12/2020

na podstawie § 1 Zarządzenia Rektora 7/2020 z 6 sierpnia 2020 r. oraz Zarządzenia Dyrektora Instytutu Mikrozofii 4/2020 z 20 lipca 2020 r.

§ 1. Przenoszę w stan emerytalny prof. zw. net. Wojciecha Hergemona.

§ 2. Mianuję siebie nowym Tutorem mgra net. Brunona Krasnodębskiego.

§ 3. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj
Rektor Akademii Neksjalistycznej

Eldorat, 20. 07. 2020 r.
Decyzja Rektora 11/2020

na podstawie § 19 ust. 1 pkt a oraz § 20 ust. 2 Statutu Akademii Neksjalistycznej z 29 maja 2020 r. oraz Zarządzenia Dyrektora Instytutu Mikrozofii 4/2020 z 20 lipca 2020 r.

§ 1. Przyjmuję Brunona Krasnodębskiego na studia doktoranckie z prawa i mianuję prof. zw. net. Wojciecha Hergemona jego Tutorem.

§ 2. Zatrudniam Brunona Krasnodębskiego na stanowisku asystenta w Instytucie Mikrozofii.

§ 3. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj
Rektor Akademii Neksjalistycznej

Eldorat, 20. 07. 2020 r.
Decyzja Rektora 10/2020

na podstawie § 8 pkt d Statutu Akademii Neksjalistycznej z 29 maja 2020 r.

§ 1. Wskutek rezygnacji ze studiów skreślam Artura Jarowita z listy studentów Akademii Neksjalistycznej.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj
Rektor Akademii Neksjalistycznej

Eldorat, 13. 07. 2020 r.
Decyzja Rektora 9/2020

na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Akademii Neksjalistycznej z 29 maja 2020 r. oraz Zarządzenia Dyrektora Instytutu Mikrozofii oraz Filologii Vernońskiej 3/2020 z 15 czerwca 2020 r.

§ 1. Przyjmuję Brunona Krasnodębskiego na studia magisterskie na kierunku prawo.

§ 2. Mianuję prof. zw. net. Wojciecha Hergemona jego Tutorem.

§ 3. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj
Rektor Akademii Neksjalistycznej

Eldorat, 10. 07. 2020 r.
Decyzja Rektora 8/2020

na podstawie § 19 ust. 1 pkt d Statutu Akademii Neksjalistycznej z 29 maja 2020 r.

§ 1. Zatrudniam prof. net. Wojciecha Hergemona na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Mikrozofii.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj
Rektor Akademii Neksjalistycznej

Eldorat, 01. 07. 2020 r.
Decyzja Rektora 7/2020

na podstawie § 19 ust. 1 pkt c Statutu Akademii Neksjalistycznej z 29 maja 2020 r.

§ 1. Zmieniam stosunek zatrudnienia dr net. Janusza Adama Zabieraja ze stanowiska docenta na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Mikrozofii.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
dr net. Janusz Adam Zabieraj
Rektor Akademii Neksjalistycznej

Eldorat, 29. 06. 2020 r.
Decyzja Rektora 6/2020

na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Akademii Neksjalistycznej z 29 maja 2020 r. oraz Zarządzenia Dyrektora Instytutu Mikrozofii oraz Filologii Vernońskiej 3/2020 z 15 czerwca 2020 r.

§ 1. Przyjmuję Artura Jarowita na studia magisterskie na kierunku prawo.

§ 2. Mianuję siebie jego Tutorem.

§ 3. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

doc. dr net. Janusz Adam Zabieraj
Rektor Akademii Neksjalistycznej

Eldorat, 29. 06. 2020 r.
Decyzja Rektora 5/2020

na podstawie § 19 ust. 1 pkt a oraz § 20 ust. 2 Statutu Akademii Neksjalistycznej z 29 maja 2020 r. oraz Zarządzenia Dyrektora Instytutu Mikrozofii oraz Filologii Vernońskiej 1/2020 z 15 czerwca 2020 r.

§ 1. Przyjmuję Rihannę Aureliuš-Sedrovską na studia doktoranckie neksjalizm mikronacyjny i mianuję siebie jej Tutorem.

§ 2. Zatrudniam Rihannę Aureliuš-Sedrovską na stanowisku asystenta w Instytucie Mikrozofii i Filologii Vernońskiej.

§ 3. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

doc. dr net. Janusz Adam Zabieraj
Rektor Akademii Neksjalistycznej

Eldorat, 22. 06. 2020 r.
Decyzja Rektora 4/2020

na podstawie § 19 ust. 1 pkt b Statutu Akademii Neksjalistycznej z 29 maja 2020 r.

§ 1. Zatrudniam dr net. Ludwika Tomovića na stanowisku docenta w Instytucie Mikrozofii i Filologii Vernońskiej.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
doc. dr net. Janusz Adam Zabieraj
Rektor Akademii Neksjalistycznej

Eldorat, 15. 06. 2020 r.
Decyzja Rektora 3/2020

na podstawie § 19 ust. 1 pkt d Statutu Akademii Neksjalistycznej z 29 maja 2020 r.

§ 1. Zatrudniam prof. net. Piotra de Zayma na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Faktów Niepotwierdzonych i Przypuszczeń.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
doc. dr net. Janusz Adam Zabieraj
Rektor Akademii Neksjalistycznej

Eldorat, 15. 06. 2020 r.
Decyzja Rektora 2/2020

na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Akademii Neksjalistycznej z 29 maja 2020 r. oraz Zarządzenia Dyrektora Instytutu Mikrozofii oraz Filologii Vernońskiej 1/2020 z 15 czerwca 2020 r.

§ 1. Przyjmuję Joahima von Ribertrop von Sarma na studia magisterskie mikrozofia ogólna.

§ 2. Mianuję siebie jego Tutorem.

§ 3. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

doc. dr net. Janusz Adam Zabieraj
Rektor Akademii Neksjalistycznej

Eldorat, 15. 06. 2020 r.
Decyzja Rektora 1/2020

na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Akademii Neksjalistycznej z 29 maja 2020 r. oraz Zarządzenia Dyrektora Instytutu Mikrozofii oraz Filologii Vernońskiej 1/2020 z 15 czerwca 2020 r.

§ 1. Przyjmuję Taddea van Hälsing-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff-Piccolominiego na studia magisterskie mikrozofia ogólna.

§ 2. Mianuję siebie jego Tutorem.

§ 3. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

doc. dr net. Janusz Adam Zabieraj
Rektor Akademii Neksjalistycznej