Zarządzenia Dyrektora Instytutu Mikrozofii
Eldorat, 20. 07. 2020 r.

Zarządzenie Dyrektora Instytutu Mikrozofii 4/2020

na podstawie § 18 ust. Statutu Akademii Neksjalistycznej z 29 maja 2020 r.

§ 1. Otwieram w ramach Instytutu kierunek studiów doktoranckich prawo:

§ 2. Wymagania edukacyjne oraz przebieg powyżej wskazanych studiów określone zostają w załączniku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Załącznik:
Cytuję:
Studia doktoranckie prawo
1. Czesne: 10 000 lt
2. Wymagania wstępne: tytuł naukowy magistra (mgr net.) prawa
3. Program studiów:
a) lektura wskazanych przez Tutora wykładów lub innych materiałów zakończona egzaminem (fakultatywne);
b) sporządzenie pod opieką Tutora rozprawy doktorskiej/serii artykułów naukowych/dokonanie badań naukowych.
c) publiczna obrona przed Senatem Akademii rozprawy doktorskiej/serii artykułów naukowych/wyników dokonanych badań naukowych.
4. Tok studiów:
a) złożenie wniosku do Rektora o przyjęcie na studia wraz z potwierdzeniem przelewu opłaty czesnego;
b) decyzja Rektora o przyjęciu na studia wraz ze wskazaniem Tutora bądź decyzja odmowna z uzasadnieniem;
c) kontakt z Tutorem w celu realizacji programu studiów;
d) publiczna obrona przed Senatem Akademii rozprawy doktorskiej/serii artykułów naukowych/wyników dokonanych badań naukowych;
d) nadanie dyplomu ukończenia studiów przez Rektora na wniosek Tutora bądź skreślenie z listy doktorantów;
e) skierowanie przez Rektora wniosku do JKM Księcia Sarmacji o nadanie stopnia naukowego internetowego doktora (dr net.) prawa.[/justify]

dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj
Dyrektor Instytutu Mikrozofii

Eldorat, 16. 06. 2020 r.

Zarządzenie Dyrektora Instytutu Mikrozofii 3/2020

na podstawie § 18 ust. Statutu Akademii Neksjalistycznej z 29 maja 2020 r.

§ 1. Otwieram w ramach Instytutu kierunek studiów magisterskich prawo:

§ 2. Wymagania edukacyjne oraz przebieg powyżej wskazanych studiów określone zostają w załączniku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Załącznik:
Cytuję:
Studia magisterskie prawo
1. Czesne: 5000 lt
2. Wymagania wstępne: brak
3. Program studiów:
a) studia objęte są w pełni indywidualnym tokiem nauki. Student uczy się z materiałów wskazanych przez Tutora oraz podejmuje wskazane przez niego zadania;
b) sporządzenie pod opieką Tutora pracy magisterskiej/badań naukowych bądź zaliczenie praktyki zawodowej.
4. Tok studiów:
a) złożenie wniosku do Rektora o przyjęcie na studia wraz z potwierdzeniem przelewu opłaty czesnego;
b) decyzja Rektora o przyjęciu na studia wraz ze wskazaniem Tutora bądź decyzja odmowna z uzasadnieniem;
c) kontakt z Tutorem w celu realizacji programu studiów;
d) nadanie dyplomu ukończenia studiów przez Rektora na wniosek Tutora bądź skreślenie z listy studentów;
e) skierowanie przez Rektora wniosku do JKM Księcia Sarmacji o nadanie stopnia naukowego internetowego magistra (mgr net.).
Eldorat, 16. 06. 2020 r.

Zarządzenie Dyrektora Instytutu Mikrozofii oraz Filologii Vernońskiej 2/2020

na podstawie § 18 ust. Statutu Akademii Neksjalistycznej z 29 maja 2020 r.

§ 1. Otwieram w ramach Instytutu kierunek studiów magisterskich historia najnowsza i kultura Rotrii:

§ 2. Wymagania edukacyjne oraz przebieg powyżej wskazanych studiów określone zostają w załączniku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Załącznik:
Cytuję:
Studia magisterskie historia najnowsza i kultura Rotrii
1. Czesne: 3000 lt
2. Wymagania wstępne: brak
3. Program studiów:
a) lektura wskazanych przez Tutora wykładów lub innych materiałów zakończona egzaminem;
b) sporządzenie pod opieką Tutora pracy magisterskiej/badań naukowych bądź zaliczenie praktyki zawodowej.
4. Tok studiów:
a) złożenie wniosku do Rektora o przyjęcie na studia wraz z potwierdzeniem przelewu opłaty czesnego;
b) decyzja Rektora o przyjęciu na studia wraz ze wskazaniem Tutora bądź decyzja odmowna z uzasadnieniem;
c) kontakt z Tutorem w celu realizacji programu studiów;
d) nadanie dyplomu ukończenia studiów przez Rektora na wniosek Tutora bądź skreślenie z listy studentów;
e) skierowanie przez Rektora wniosku do JKM Księcia Sarmacji o nadanie stopnia naukowego internetowego magistra (mgr net.).

doc. dr net. Janusz Adam Zabieraj
Dyrektor Instytutu Mikrozofii i Filologii Vernońskiej

Eldorat, 15. 06. 2020 r.

Zarządzenie Dyrektora Instytutu Mikrozofii oraz Filologii Vernońskiej 1/2020

na podstawie § 18 ust. Statutu Akademii Neksjalistycznej z 29 maja 2020 r.

§ 1. Otwieram dwa kierunki studiów w ramach Instytutu:
a) studia magisterskie mikrozofia ogólna
b) studia doktoranckie neksjalizm mikronacyjny.

§ 2. Wymagania edukacyjne oraz przebieg powyżej wskazanych studiów określone zostają w załączniku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Załącznik:
Cytuję:
I. Studia magisterskie mikrozofia ogólna
1. Czesne: 5000 lt
2. Wymagania wstępne: brak
3. Program studiów:
a) lektura wskazanych przez Tutora wykładów lub innych materiałów zakończona egzaminem;
b) sporządzenie pod opieką Tutora pracy magisterskiej/badań naukowych bądź zaliczenie praktyki zawodowej.
4. Tok studiów:
a) złożenie wniosku do Rektora o przyjęcie na studia wraz z potwierdzeniem przelewu opłaty czesnego;
b) decyzja Rektora o przyjęciu na studia wraz ze wskazaniem Tutora bądź decyzja odmowna z uzasadnieniem;
c) kontakt z Tutorem w celu realizacji programu studiów;
d) nadanie dyplomu ukończenia studiów przez Rektora na wniosek Tutora bądź skreślenie z listy studentów;
e) skierowanie przez Rektora wniosku do JKM Księcia Sarmacji o nadanie stopnia naukowego internetowego magistra (mgr net.).

II. Studia doktoranckie neksjalizm mikronacyjny
1. Czesne: 10 000 lt
2. Wymagania wstępne: tytuł naukowy magistra (mgr net.)
3. Program studiów:
a) lektura wskazanych przez Tutora wykładów lub innych materiałów zakończona egzaminem (fakultatywne);
b) sporządzenie pod opieką Tutora rozprawy doktorskiej/serii artykułów naukowych/dokonanie badań naukowych.
c) publiczna obrona przed Senatem Akademii rozprawy doktorskiej/serii artykułów naukowych/wyników dokonanych badań naukowych.
4. Tok studiów:
a) złożenie wniosku do Rektora o przyjęcie na studia wraz z potwierdzeniem przelewu opłaty czesnego;
b) decyzja Rektora o przyjęciu na studia wraz ze wskazaniem Tutora bądź decyzja odmowna z uzasadnieniem;
c) kontakt z Tutorem w celu realizacji programu studiów;
d) publiczna obrona przed Senatem Akademii rozprawy doktorskiej/serii artykułów naukowych/wyników dokonanych badań naukowych;
d) nadanie dyplomu ukończenia studiów przez Rektora na wniosek Tutora bądź skreślenie z listy doktorantów;
e) skierowanie przez Rektora wniosku do JKM Księcia Sarmacji o nadanie stopnia naukowego internetowego doktora (dr net.).

doc. dr net. Janusz Adam Zabieraj
Dyrektor Instytutu Mikrozofii i Filologii Vernońskiej