Akty Kanclerza
Eldorat, 29. 05. 2020 r.
Decyzja Kanclerza 1/2020

na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Akademii Neksjalistycznej z 29 maja 2020 r.

§ 1. Powołuję dr net. Janusza Adama Zabieraja na stanowisko Rektora Akademii Neksjalistycznej.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

dr net. Janusz Adam Zabieraj
Kanclerz Akademii Neksjalistycznej