Instytucje
Instytucje dzielą się na sześć kategorii: państwowe, prywatne (zwykłe), agencje prasowe (gazety), partie polityczne, lenna/lokalizacje historyczne i rody.

Instytucje prywatne (zwykłe) należą do organizacji lub osób prywatnych. Umożliwia stworzenie profilu wraz z podstronami, choć nie można za jej pośrednictwem publikować artykułów. Koszt jej założenia wynosi 4950 lt (według aktualnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych). Opłatę należy uiścić na konto Rady Ministrów, a następnie napisać na forum w stosownym dziale wniosek zawierający:

1. identyfikator zarządcy instytucji;
2. nazwę instytucji;
3. lokalizację instytucji (miasto);
4. potwierdzenie wykonania przelewu.

Przed dokonaniem przelewu należy się upewnić, że regulacje są wciąż aktualne (można chociażby zajrzeć do innych wniosków o założenie instytucji).

Gazety to instytucje ze wszystkimi uprawnieniami, a w szczególności do publikacji, jednak nieco droższe — wedle obecnie obowiązującej ustawy założenie gazety kosztuje 74 950 lt. Procedura zakładania gazety jest identyczna jak w przypadku rejestracji instytucji prywatnych.

Instytucje państwowe należą do publicznego podmiotu, np. samorządu lub Rady Ministrów. Mają one możliwość publikacji artykułów, można wykonywać z ich kont bankowych przelewy.

Partie to organizacje polityczne, zazwyczaj to one wystawiają listy wyborcze. Dość często oprócz faktycznych partii politycznych w tej kategorii znajdują się stowarzyszenia, mniejszości i partie samorządowe.

Spis lokalizacji historycznych / lenn to instytucje odwzorowujące w systemie lenna i lokacje historyczne. Wniosek o przyznanie lenna, można złożyć po uzyskaniu tytułu arystokratycznego, czyli barona.

Rody to instytucje, w których sarmaci jednoczą się w wirtualne rodziny.