Wyślij pocztówkę

Wysłanie pocztówki jest bezpłatne. Użycie znaczka na pocztówce oznacza, że nie będzie już dostępny w Twoim klaserze. Odbiorca pocztówki otrzyma go w swoich listach. Z otrzymanej pocztówki można spróbować oderwać znaczek. Udane oderwanie znaczka skutkować będzie możliwoscią jego sprzedaży.

Wybierz znaczek:
Wysłanie kartki
wspiera Poczta
Baridajska.
Odbiorca
Podpis nadawcy


Wybierz front pocztówki