Wielmożna
Natalia Helena von Lichtenstein-Hergemon

T1277
paszport
23.05.2010 r.
data wydania
Wicehrabina, Była Obywatelka
status
K
płeć
bezdomna
miejsce zamieszkania
nie dotyczy
stopień wojskowy
nie dotyczy
stopień naukowy
nie dotyczy
dane małżonka/i
Natalia Wittelsbach
nick na forum
30.09.2019 r. 18:05
logowanie (forum)
30.09.2019 r. 17:07
logowanie (strona)
27 177,74 lt
stan konta
18
wioski lenne
Biogram
brak biogramu
Herb
v-hr

Wielmożna
Natalia Helena von Lichtenstein-Hergemon

Odznaczenia