Poważany
Brunon Krasnodębski

AH160
paszport
10.07.2020 r.
data wydania
Kawaler, Obywatel
status
M
płeć
Angemont
miejsce zamieszkania
nie dotyczy
dane małżonka/i
177 829,17 lt
stan konta
st. szer.
stopień wojskowy
dr net.
stopień naukowy
23.04.2021 r. 17:13
aktywność (forum)
23.04.2021 r. 17:47
aktywność (strona)
Brunon Krasnodębski
nick na forum
brak danych
nick na discordzie
BrunonKrasnodebski
nick na ćwirku
6
wioski lenne
nie dotyczy
lenna
Biogram
Życiorys naukowy:

Tytuł magistra internetowego: 20 lipca 2020 roku

Stopień doktora internetowego: 1 września 2020 roku

Zatrudnienie:
- Instytut Mikrozofii Akademii Neksjalistycznej - asystent - od dn. 20 lipca 2020 roku do dn. 2 września 2020 roku
- Instytut Prawa Akademii Neksjalistycznej - Dyrektor Instytutu, docent - od dn. 2 września 2020 roku do dn. 9 listopada 2020 roku
- Instytut Prawa Akademii Neksjalistycznej - Dyrektor Instytutu, profesor nadzwyczajny - od dn. 9 listopada 2020 roku
- Prorektor Akademii Neksjalistycznej - od dn. 2 września 2020 roku do dn. 9 listopada 2020 roku, następnie ponownie od dn. 1 lutego 2021 roku do teraz
- Rektor Akademii Neksjalistycznej - od dn. 9 listopada 2020 roku do dn. 1 lutego 2021 roku

Dorobek naukowy:

1) prace dyplomowe:
- praca magisterska: "Konstytucyjne prawa oskarżonego a przepisy Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym"
- praca doktorska: "Problematyka kolizji norm prawnych na przykładzie porządków prawnych państw stowarzyszonych z Księstwem Sarmacji"

2) artykuły naukowe i glosy:
- Mikronacyjne Prawo Humanitarne: zbrodnie wojenne
- Mikronacyjne Prawo Humanitarne: zbrodnie w okresie pokoju cz. 1
- Mikronacyjne Prawo Humanitarne: zbrodnie w okresie pokoju cz. 2 - o zbrodni agresji
- Konstytucyjność utajnienia rozprawy. Artykuł polemiczny
- Glosa do wyroku TK: przewlekłość postępowania a protest wyborczy

3) wykłady:
- Wstęp do prawoznawstwa: wykład I - pojęcie prawa
- Wstęp do prawoznawstwa: wykład II - norma prawna

4) inna działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna:
- opracowanie projektu konwencji, której przedmiot regulacji stanowi Mikronacyjne Prawo Humanitarne

Inne pełnione funkcje:

Wicemarszałek Sejmu: od dn. 26 sierpnia 2020 roku do dn. 22 września 2020 roku
Marszałek Sejmu: od dn. 22 września 2020 roku do dn. 21 października 2020 roku
Asesor Trybunału Koronnego: od dn. 3 września 2020 roku do dn. 26 października 2020 roku, następnie ponownie od dn. 8 listopada 2020 roku do teraz
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej: od dn. 9 grudnia 2020 roku do teraz
Herb
kaw

Poważany
Brunon Krasnodębski
herbu Trefl

Odznaczenia
Pagon
Posiadane tereny
brak