Brunon Krasnodębski

AH160
paszport
10.07.2020 r.
data wydania
Obywatel
status
M
płeć
Srebrny Róg
miejsce zamieszkania
st. szer.
stopień wojskowy
dr net.
stopień naukowy
nie dotyczy
dane małżonka/i
Brunon Krasnodębski
nick na forum
20.09.2020 r. 11:39
logowanie (forum)
20.09.2020 r. 12:51
logowanie (strona)
103 586,20 lt
stan konta
1
wioski lenne
Biogram
Życiorys naukowy:

Tytuł magistra internetowego: 20 lipca 2020 roku

Stopień doktora internetowego: 1 września 2020 roku

Zatrudnienie:
- Instytut Mikrozofii Akademii Neksjalistycznej - asystent - od dn. 20 lipca 2020 roku do dn. 2 września 2020 roku
- Instytut Prawa Akademii Neksjalistycznej - Dyrektor Instytutu, docent - od dn. 2 września 2020 roku
- Prorektor Akademii Neksjalistycznej - od dn. 2 września 2020 roku

Dorobek naukowy:

1) prace dyplomowe:
- praca magisterska: "Konstytucyjne prawa oskarżonego a przepisy Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym"
- praca doktorska: "Problematyka kolizji norm prawnych na przykładzie porządków prawnych państw stowarzyszonych z Księstwem Sarmacji"

2) artykuły naukowe:
- Mikronacyjne Prawo Humanitarne: zbrodnie wojenne
- Mikronacyjne Prawo Humanitarne: zbrodnie w okresie pokoju cz. 1
- Mikronacyjne Prawo Humanitarne: zbrodnie w okresie pokoju cz. 2 - o zbrodni agresji
- Konstytucyjność utajnienia rozprawy. Artykuł polemiczny

3) inna działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna:
- opracowanie projektu konwencji, której przedmiot regulacji stanowi Mikronacyjne Prawo Humanitarne
Herb
herb nie przysługuje
Odznaczenia
brak odznaczeń
Pagon