Michał Jerzy Potocki

AH112
paszport
02.05.2020 r.
data wydania
Obywatel
status
M
płeć
Angemont
miejsce zamieszkania
nie dotyczy
stopień wojskowy
nie dotyczy
stopień naukowy
nie dotyczy
dane małżonka/i
Michał Jerzy Potocki
nick na forum
29.10.2020 r. 12:04
logowanie (forum)
29.10.2020 r. 17:57
logowanie (strona)
26 853,29 lt
stan konta
0
wioski lenne
Biogram
/-/ Michał Jerzy Potocki
Herbu Pilawa
Szlachcic Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Książe Skarlandu

179px-POL_COA_Pilawa_Z%C5%82ota.svg.png
Herb
herb nie przysługuje
Odznaczenia
Posiadane instytucje
brak