Wielmożna
Juliette Alatriste

AF686
paszport
02.06.2014 r.
data wydania
Wicehrabina, Obywatelka
status
K
płeć
Almera
miejsce zamieszkania
nie dotyczy
stopień wojskowy
nie dotyczy
stopień naukowy
Adrian Józef Alatristé
dane małżonka/i
Jul
nick na forum
21.09.2020 r. 07:49
logowanie (forum)
21.09.2020 r. 12:06
logowanie (strona)
36 841,24 lt
stan konta
21
wioski lenne
Biogram
brak biogramu
Herb
v-hr

Wielmożna
Juliette Alatriste
herbu Gattriste

Odznaczenia

 

2
2
2
2
2
2