Jaśnie Wielmożny
Ryszard Paczenko

AE855
paszport
25.05.2012 r.
data wydania
Markiz, Były Obywatel
status
M
płeć
Książęce Miasto Grodzisk
miejsce zamieszkania
kpt.
stopień wojskowy
dr inż. net.
stopień naukowy
nie dotyczy
dane małżonka/i
Paczenko
nick na forum
10.05.2019 r. 11:27
logowanie (forum)
10.05.2019 r. 11:26
logowanie (strona)
137 737,90 lt
stan konta
45
wioski lenne
Biogram
Porucznik Książęcych Sił Zbrojnych
p.o. Komendanta WKU

Były:
- Dowódca Batalionu Informatyki i Łączności
- Kasztelan - sekretarz stanu do spraw wojskowych
- Podkanclerzy
- Podskarbi
- Minister Spraw Wewnętrznych
- Nadbrygadier Książęcej Straży Ogniowej
- Komendant Główny KSO
- Szef Obrony Cywilnej Kraju
- Szef Obrony Cywilnej Gellonii i Starosarmacji
- Przyrodnik w Ministerstwie Dziedzictwa Narodowego GiS
- Twórca skryptów w Ministerstwie Informacji GiS
Herb
mar

Jaśnie Wielmożny
Ryszard Paczenko

Odznaczenia

 

Pagon
Posiadane instytucje