Jaśnie Oświecony
Magnum von Graudenz
Diuk Hetmanstrand

A1685
paszport
30.01.2004 r.
data wydania
Diuk-Hrabia, Obywatel
status
M
płeć
Książęce Miasto Grodzisk
miejsce zamieszkania
Marszałek Sarmacji rez.
stopień wojskowy
nie dotyczy
stopień naukowy
nie dotyczy
dane małżonka/i
Magnum
nick na forum
14.10.2019 r. 00:44
logowanie (forum)
13.10.2019 r. 19:01
logowanie (strona)
224 035,77 lt
stan konta
96
wioski lenne
Biogram
Z1U8hQ1h.png

Magnum von Graudenz – diuk Hetmanstrand, Marszałek Sarmacji. W Księstwie Sarmacji zamieszkał 30 stycznia 2004 roku, jednocześnie wstępując do Sił Zbrojnych Księstwa Sarmacji. Tegoż dnia wyznaczony na stanowisko dowódcy 1 Grodziskiego pułku straży przybocznej i mianowany na stopień pułkownika. 8 września 2004 roku wyznaczony na stanowisko Hetmana Wielkiego Księstwa Sarmacji z jednoczesnym mianowaniem na stopień generała.

10 marca 2005 r. związku z wejściem w życie Dekretu z mocą ustawy nr 181 z dnia 8 listopada 2004 r. o Książęcych Siłach Zbrojnych oraz Artykułów Hetmańskich nr 4 o stopniach wojskowych w Książęcych Sił Zbrojnych z dnia 10 marca 2005 r. został zweryfikowany z jednoczesnym przyznaniem stopnia „generał broni”.

Funkcję Hetmana Wielkiego Księstwa Sarmacji pełnił w latach 2004 – 2013. W trakcie pełnienia funkcji od podstaw stworzył Książęce Siły Zbrojne, opracowując ich ramy organizacyjne, zasady działania, podstawy uzbrojenia, umundurowania i szeroko rozumianych honorów wojska. W listopadzie 2013 roku złożył urząd, pozostając w rezerwie kadrowej do stycznia 2014 roku.

1 października 2008 roku mianowany na nowo utworzony stopień generała Korony, w 2014 na stopień Marszałka Sarmacji.

Obecnie pełni funkcję Herolda Koronnego – zarządcy Heroldii Księstwa Sarmacji.

Odznaczony m.in. Orderem Świętego Piotra III kl., Orderem Księcia Unisława I, II, IV i V klasy, Orderem Wolności I i III klasy, odznaczeniami państwowymi, wojskowymi i samorządowymi.

Nobilitowany 25 maja 2004 roku. Do godności barona podniesiony 25 września 2004 r., wicehrabiego – 5 grudnia 2006 r., hrabiego – 25 maja 2006 r., markiza – 6 listopada 2007 r., diuka – 13 października 2008 r.
Herb
diuk

Jaśnie Oświecony
Magnum von Graudenz
herbu Odwaga,
Diuk Hetmanstrand

Odznaczenia

 

2
Pagon
Posiadane instytucje
brak
Miejsca zatrudnienia