Jaśnie Oświecony
Magnum von Graudenz

A1685
paszport
30.01.2004 r.
data wydania
Diuk-Starosta, Obywatel
status
M
płeć
Książęce Miasto Grodzisk
miejsce zamieszkania
nie dotyczy
dane małżonka/i
513 388,94 lt
stan konta
Marszałek Sarmacji rez.
stopień wojskowy
nie dotyczy
stopień naukowy
27.07.2021 r. 19:49
aktywność (forum)
29.07.2021 r. 00:20
aktywność (strona)
Magnum
nick na forum
brak danych
nick na discordzie
Magnum
nick na ćwirku
zweryfikowany
STEMPEL
116
wioski lenne
Baronia Hetmanstrand
lenna
Biogram
638CXOQt.png
Magnum von Graudenz – diuk Hetmanstrand, Marszałek Sarmacji. W Księstwie Sarmacji zamieszkał 30 stycznia 2004 roku, jednocześnie wstępując do Sił Zbrojnych Księstwa Sarmacji. Tegoż dnia wyznaczony na stanowisko dowódcy 1 Grodziskiego pułku straży przybocznej i mianowany na stopień pułkownika. 8 września 2004 roku wyznaczony na stanowisko Hetmana Wielkiego Księstwa Sarmacji z jednoczesnym mianowaniem na stopień generała.

10 marca 2005 r. związku z wejściem w życie Dekretu z mocą ustawy nr 181 z dnia 8 listopada 2004 r. o Książęcych Siłach Zbrojnych oraz Artykułów Hetmańskich nr 4 o stopniach wojskowych w Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 10 marca 2005 r. został zweryfikowany z jednoczesnym przyznaniem stopnia „generał broni”.

Funkcję Hetmana Wielkiego Księstwa Sarmacji pełnił w latach 2004 – 2013. W trakcie pełnienia funkcji od podstaw stworzył Książęce Siły Zbrojne, opracowując ich ramy organizacyjne, zasady działania, podstawy uzbrojenia, umundurowania i szeroko rozumianych honorów wojska.

1 października 2008 roku mianowany na nowo utworzony stopień generała Korony, w 2014 na stopień Marszałka Sarmacji.

W listopadzie 2013 roku złożył urząd, pozostając w rezerwie kadrowej do stycznia 2014 roku.

Obecnie pełni funkcję Herolda Koronnego – zarządcy Heroldii Księstwa Sarmacji.

Odznaczony m.in.
— Orderem Świętego Piotra III kl.,
— Orderem Księcia Unisława I, II, IV i V klasy,
— Orderem Wolności I i III klasy,
— odznaczeniami państwowymi, wojskowymi i samorządowymi.

Nobilitowany 25 maja 2004 roku.

Podniesiony do godności:
— barona - 25 września 2004 r.,
— wicehrabiego – 5 grudnia 2005 r.,
— hrabiego – 25 maja 2006 r.,
— markiza – 6 listopada 2007 r.,
— diuka – 13 października 2008 r.
— diuka-starosty – 13 grudnia 2020 r.
Herb
diuk

Jaśnie Oświecony
Magnum von Graudenz
herbu Odwaga,
Diuk-Starosta Hetmanstrand

Odznaczenia

 

2
Pagon
Posiadane instytucje
brak
Miejsca zatrudnienia
Posiadane tereny
brak