Jaśnie Oświecony
Krzysztof Janusz de Miria
Diuk Troi

A0012
paszport
27.05.2002 r.
data wydania
Diuk, Mieszkaniec
status
M
płeć
bezdomny
miejsce zamieszkania
nie dotyczy
stopień wojskowy
nie dotyczy
stopień naukowy
nie dotyczy
dane małżonka/i
Troy
nick na forum
08.06.2012 r. 11:53
logowanie (forum)
01.01.1970 r. 01:00
logowanie (strona)
0,00 lt
stan konta
65
wioski lenne
Biogram
brak biogramu
Herb
diuk

Jaśnie Oświecony
Krzysztof Janusz de Miria
herbu Kotwicz,
Diuk Troi

Odznaczenia
Posiadane instytucje
brak
Miejsca zatrudnienia