Miasta Księstwa Sarmacji

M00003, Królestwo Baridasu, 22 mieszkańców

Almera

M00021, Królestwo Hasselandu, 11 mieszkańców

Angemont

M00012, Teutonia, 7 mieszkańców

Auterra

M00024, Sclavinia, 4 mieszkańców

Bordonia

M00011, Piotr II Grzegorz, 6 mieszkańców

Ciuad de Bravo

M00010, Henryk Leszczyński, 2 mieszkańców

Czarnolas

M00009, Sclavinia, 13 mieszkańców

Eldorat

M00004, Starosarmacja, 7 mieszkańców

Fer

M00022, Starosarmacja, 3 mieszkańców

Harz

M00001, Starosarmacja, 9 mieszkańców

Książęce Miasto Grodzisk

M00016, Calisto Norvegicus-Chojnacka, 1 mieszkaniec

Nadzieja

M00019, Król Patryk I Labacki, 1 mieszkaniec

Natania

M00018, Gauleiter Kakulski, 1 mieszkaniec

Republika Scholandzka

M00005, Teutonia, 5 mieszkańców

Ruhnhoff

M00020, Starosarmacja, 2 mieszkańców

Sola

M00002, Teutonia, 6 mieszkańców

Srebrny Róg

M00008, Helwetyk Romański,

Wielkie Oczy

M00006, Teutonia, 7 mieszkańców

Złoty Gród