Miasta Księstwa Sarmacji

M00021, Hasseland, 30 mieszkańców

Angemont

M00026, Vanderlei Bouboulina-á-la-Triste, 16 mieszkańców

Bazylea

M00010, Henryk Leszczyński, 10 mieszkańców

Czarnolas

M00004, Starosarmacja, 9 mieszkańców

Fer

M00022, Starosarmacja, 7 mieszkańców

Harz

M00001, Starosarmacja, 25 mieszkańców

Książęce Miasto Grodzisk

M00008, Helwetyk Romański, 4 mieszkańców

Wielkie Oczy