Miasta Księstwa Sarmacji

M00003, Baridas, 19 mieszkańców

Almera

M00021, Hasseland, 16 mieszkańców

Angemont

M00012, Teutonia, 7 mieszkańców

Auterra

M00024, Sclavinia, 1 mieszkaniec

Bordonia

M00011, Piotr II Grzegorz, 5 mieszkańców

Ciuad de Bravo

M00025, Baridas, 2 mieszkańców

Cracoffia

M00010, Henryk Leszczyński, 4 mieszkańców

Czarnolas

M00009, Sclavinia, 9 mieszkańców

Eldorat

M00004, Starosarmacja, 5 mieszkańców

Fer

M00022, Starosarmacja, 5 mieszkańców

Harz

M00001, Starosarmacja, 13 mieszkańców

Książęce Miasto Grodzisk

M00005, Teutonia, 6 mieszkańców

Ruhnhoff

M00002, Teutonia, 11 mieszkańców

Srebrny Róg

M00006, Teutonia, 8 mieszkańców

Złoty Gród