Biuro Robót Publicznych

Autostrada 4

Kierownik: Piotr vel Bocian
Generalny remont i przebudowa Autostrady 4 prowadzącej od Grodziska do rejonu południowej Mirii.
Mapa inwestycji