Lista Odznaczeń Istniejących w Systemie

Naczelna Izba Architektury, pragnąc dostarczać najwyższej jakości usługi, uprzejmie prosi o spełnienie następujących warunków w ramach wnioskowania o nadanie odznaczeń w systemie:

 1. Jeśli odznaczenia nie ma na liście: Dodaj je przez odpowiedni panel lub zawnioskuj do NIA
  • przygotuj grafikę w formacie PNG i wymiarach 85x22 piksele,
  • wybierz jej ID, którego nie ma na liście poniżej - jeśli jedno odznaczenie ma kilka stopni - niech będą to dwie litery i cyfra oznaczająca stopień np. TR1, TR2, TR3,
  • we wniosku określ jasno nazwę odznaczenia, jej krótki opis(przykłady poniżej), wybrane ID,
  • grafikę nazwij ją zgodnie z wybranym ID, np. C20.png, i dołącz ją do wniosku,
  • jeśli odznaczeń jest kilka - dla ułatwienia życia sobie i nam - przygotuj excela i dołącz go do wniosku razem z archiwum z poprawnie nazwanymi grafikami.
  • Gorąco sugerujemy nastepujący format zgłaszania wniosków:
   id Odznaczenia (max 3 znaki);Nazwa; Opis Odznaczenia;Ilosc punktów zasług(jeśli dotyczy, w przeciwnym razie podaj tu 0)
 2. Jeśli odznaczenie jest na liście i chcesz je poprawic: napisz do NIA
 3. Jesli chcesz nadac odznaczenie: skorzystaj z odpowiedniego panelu lub złóż wniosek do NIA
  • Jeśli odznaczenie jest na liście - podaj nam następujące informacje: paszport nagrodzonego; id odznaczenia, data nadania (w formacie YYYY-MM-DD).
  • Jeśli odznaczenia otrzymało kilka osób - zrób excela z powyższymi informacjami i dodaj go do wniosku.

A00
Order Świętego Piotra - Krzyż Wielki (kl. I)
Najwyższy order Księstwa Sarmacji, nadawany za znamienite zasługi dla chwały i pożytku Księstwa Sarmacji lub całokształt pracy dla Księstwa Sarmacji
A01
Order Świętego Piotra - Krzyż Komandorski z Gwiazdą (kl. II)
Najwyższy order Księstwa Sarmacji. Nadawany za znamienite zasługi cywilne i wojskowe, lub za całokształt pracy dla Księstwa Sarmacji.
A02
Order Świętego Piotra - Krzyż Komandorski (kl. III)
Najwyższy order Księstwa Sarmacji. Nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe, lub za całokształt pracy dla Księstwa Sarmacji.
A03
Order Świętego Piotra - Krzyż Oficerski (kl. IV)
Najwyższy order Księstwa Sarmacji. Nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe, lub za całokształt pracy dla Księstwa Sarmacji.
A04
Order Świętego Piotra - Krzyż Kawalerski (kl. V)
Najwyższy order Księstwa Sarmacji. Nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe, lub za całokształt pracy dla Księstwa Sarmacji.
AC1
Order Acjo
AG1
Order Agurskiej Gwiazdy Zaslugi
AR1
Order Architektów
AR2
Złoty Krzyż Orderu Architektów
AR3
Srebrny Krzyż Orderu Architektów
AR4
Brązowy Krzyż Orderu Architektów
AR5
Złoty Medal Orderu Architektów
AR6
Srebrny Medal Orderu Architektów
AR7
Brązowy Medal Orderu Architektów
AW1
Order Awangardy
AW2
Złoty Krzyż Orderu Awangardy
AW3
Srebrny Krzyż Orderu Awangardy
AW4
Brązowy Krzyż Orderu Awangardy
AW5
Złoty Medal Orderu Awangardy
AW6
Srebrny Medal Orderu Awangardy
AW7
Brązowy Medal Orderu Awangardy
B00
Order Księcia Unisława - Krzyż Wielki (kl. I)
Najwyższy order wojskowy Księstwa Sarmacji. Nadawany jest za całokształt pracy lub znamienite zasługi położone dla Książęcych Sił Zbrojnych.
B01
Order Księcia Unisława - Krzyż Komandorski z Gwiazdą (kl. II)
Najwyższy order wojskowy Księstwa Sarmacji. Nadawany jest za całokształt pracy lub znamienite zasługi położone dla Książęcych Sił Zbrojnych.
B02
Order Księcia Unisława - Krzyż Komandorski (kl. III)
Najwyższy order wojskowy Księstwa Sarmacji. Nadawany jest za całokształt pracy lub znamienite zasługi położone dla Książęcych Sił Zbrojnych.
B03
Order Księcia Unisława - Krzyż Oficerski (kl. IV)
Najwyższy order wojskowy Księstwa Sarmacji. Nadawany jest za całokształt pracy lub znamienite zasługi położone dla Książęcych Sił Zbrojnych.
B04
Order Księcia Unisława - Krzyż Żołnierski (kl. V)
Najwyższy order wojskowy Księstwa Sarmacji. Nadawany jest za całokształt pracy lub znamienite zasługi położone dla Książęcych Sił Zbrojnych.
B50
Order Korony - Krzyż Wielki Orderu Korony z Gwiazdą (I kl.)
Najwyższe odznaczenie przyznawane za wierność Koronie i Narodowi oraz drugie cywilne odznaczenie państwowe Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji.
B51
Order Korony - Krzyż Komandorski Orderu Korony (II kl.)
Najwyższe odznaczenie przyznawane za wierność Koronie i Narodowi oraz drugie cywilne odznaczenie państwowe Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji.
B52
Order Korony - Krzyż Kawalerski Orderu Korony (III kl.)
Najwyższe odznaczenie przyznawane za wierność Koronie i Narodowi oraz drugie cywilne odznaczenie państwowe Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji.
BA1
Order Anioła z Almery
Nadawany za znamienite zasługi poczynione dla chwały i pożytku Królestwa Baridasu, krzewienie idei monarchizmu i jedności Królestwa Baridasu oraz wybitną działalność naukową, literacką i artystyczną dla świetności Królestwa Baridasu.
BB1
Medal Anioła z Almery (złoty)
BB2
Medal Anioła z Almery (srebrny)
BB3
Medal Anioła z Almery (brązowy)
BC1
Złoty Medal Baridajskiego Sportu
W uznaniu zasług w realizacji oraz promowaniu inicjatyw o charakterze sportowym na terenie Królestwa Baridasu i poza jego granicami dla osób zasłużonych oraz darczyńców stanowi się Medal Baridajskiego Sportu
BC2
Srebrny Medal Baridajskiego Sportu
W uznaniu zasług w realizacji oraz promowaniu inicjatyw o charakterze sportowym na terenie Królestwa Baridasu i poza jego granicami dla osób zasłużonych oraz darczyńców stanowi się Medal Baridajskiego Sportu
BC3
Brązowy Medal Baridajskiego Sportu
W uznaniu zasług w realizacji oraz promowaniu inicjatyw o charakterze sportowym na terenie Królestwa Baridasu i poza jego granicami dla osób zasłużonych oraz darczyńców stanowi się Medal Baridajskiego Sportu
BD1
Złoty Medal Przyjaciela Baridasu
Medal przyjaciela Baridasu przyznaje się osobom które nie są obywatelami Baridasu, a także instytucjom spoza Królestwa, których działalność przyczyniła się dla chwały i dobra Królestwa Baridasu.
BD2
Srebrny Medal Przyjaciela Baridasu
Medal przyjaciela Baridasu przyznaje się osobom które nie są obywatelami Baridasu, a także instytucjom spoza Królestwa, których działalność przyczyniła się dla chwały i dobra Królestwa Baridasu.
BD3
Brązowy Medal Przyjaciela Baridasu
Medal przyjaciela Baridasu przyznaje się osobom które nie są obywatelami Baridasu, a także instytucjom spoza Królestwa, których działalność przyczyniła się dla chwały i dobra Królestwa Baridasu.
BE0
Order Wielkiego Księcia Arped
Nadawany królom Baridasu, a także Królom-Seniorom Baridasu zgodnie z Ordonansem Króla o Orderze Wielkiego Księcia Arped
BE1
Krzyż Złoty Orderu Wielkiego Księcia Arped
Nadawany obywatelom Królestwa Baridasu zgodnie z Ordonansem Króla o Orderze Wielkiego Księcia Arped
BE2
Krzyż Srebrny Orderu Wielkiego Księcia Arped
Nadawany obywatelom Królestwa Baridasu zgodnie z Ordonansem Króla o Orderze Wielkiego Księcia Arped
BE3
Krzyż Brązowy Orderu Wielkiego Księcia Arped
Nadawany mieszkańcom Królestwa Baridasu oraz innym osobą zgodnie z Ordonansem Króla o Orderze Wielkiego Księcia Arped
BI1
Order Biurokratów
BI2
Złoty Krzyż Orderu Biurokratów
BI3
Srebrny Krzyż Orderu Biurokratów
BI4
Brązowy Krzyż Orderu Biurokratów
BI5
Złoty Medal Orderu Biurokratów
BI6
Srebrny Medal Orderu Biurokratów
BI7
Brązowy Medal Orderu Biurokratów
C00
Order Wolności - Krzyż Złoty (kl. I)
Nadawany za wybitne zasługi położone dla chwały i rozwoju Księstwa Sarmacji.
C01
Order Wolności - Krzyż Srebrny (kl. II)
Nadawany za wybitne zasługi położone dla chwały i rozwoju Księstwa Sarmacji.
C02
Order Wolności - Krzyż Brązowy (kl. III)
Nadawany za wybitne zasługi położone dla chwały i rozwoju Księstwa Sarmacji.
CA1
Złoty Liść Dębu
Nadawany za szczególne zasługi dla rozwoju i propagowania kultury czarnoleskiej
CA2
Srebrny Liść Dębu
Nadawany za szczególne zasługi dla rozwoju i propagowania kultury czarnoleskiej
CA3
Brązowy Liść Dębu
Nadawany za szczególne zasługi dla rozwoju i propagowania kultury czarnoleskiej
CA4
Order św. Krzysztofa I klasy
Nadawany za sumienną realizację testamentu politycznego Burmistrza Adama bnt. Grzelązki
CA5
Order św. Krzysztofa II klasy
Nadawany za sumienną realizację testamentu politycznego Burmistrza Adama bnt. Grzelązki
CA6
Order św. Krzysztofa III klasy
Nadawany za sumienną realizację testamentu politycznego Burmistrza Adama bnt. Grzelązki
CA7
Order A mari usque ad mare I klasy
Nadawany przez dyrektora Czarnoleskiego Instytutu Przyrodniczego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie geografii i nauk przyrodniczych
CA8
Order A mari usque ad mare II klasy
Nadawany przez dyrektora Czarnoleskiego Instytutu Przyrodniczego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie geografii i nauk przyrodniczych
CD1
Złoty Krzyż Czerwonego Delfina
Odznaczenie Starosarmacji, nadawane za codzienną pracę na rzecz Książęcego Miasta Grodziska
CD2
Srebrny Krzyż Czerwonego Delfina
Odznaczenie Starosarmacji, nadawane za codzienną pracę na rzecz Książęcego Miasta Grodziska
CD3
Brązowy Krzyż Czerwonego Delfina
Odznaczenie Starosarmacji, nadawane za codzienną pracę na rzecz Książęcego Miasta Grodziska
CP1
Order Czerwonej Podwiązki
CP2
Złoty Krzyż Orderu Czerwonej Podwiązki
CP3
Srebrny Krzyż Orderu Czerwonej Podwiązki
CP4
Brązowy Krzyż Orderu Czerwonej Podwiązki
CP5
Złoty Medal Orderu Czerwonej Podwiązki
CP6
Srebrny Medal Orderu Czerwonej Podwiązki
CP7
Brązowy Medal Orderu Czerwonej Podwiązki
CZ1
Złoty Krzyż Zasłużonych Czarnolesian
Odznaczenie Starosarmacji, nadawane za codzienną pracę na rzecz Czarnolasu
CZ2
Srebrny Krzyż Zasłużonych Czarnolesian
Odznaczenie Starosarmacji, nadawane za codzienną pracę na rzecz Czarnolasu
CZ3
Brązowy Krzyż Zasłużonych Czarnolesian
Odznaczenie Starosarmacji, nadawane za codzienną pracę na rzecz Czarnolasu
CZ4
Honorowy Obywatel Kasztelanii Czarnoleskiej
Tytuł nadawany osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Kasztelanii oraz wzbogacające jego dorobek w różnych dziedzinach: społecznych, gospodarczych i kulturowych. Jest szczególnym wyrazem uhonorowania osoby za zasługi na rzecz Kasztelanii.
CZ5
Krzyż Kasztelański Magnus Ope Minorum
Nadawany czarnolesianom zamieszkującym miasto od mniej niż 6 miesięcy za znaczny wkład w rozwój Kasztelanii Czarnoleskiej
CZ6
Krzyż Złoty Magnus Ope Minorum
Nadawany czarnolesianom zamieszkującym miasto od mniej niż 6 miesięcy za znaczny wkład w rozwój Kasztelanii Czarnoleskiej
CZ7
Krzyż Srebrny Magnus Ope Minorum
Nadawany czarnolesianom zamieszkującym miasto od mniej niż 6 miesięcy za znaczny wkład w rozwój Kasztelanii Czarnoleskiej
D00
Krzyż Walecznych
Nadawany za czyny męstwa i odwagi wykazane w walce.
D01
Medal Bene Meritus
Nadawany za nieprzerwaną służbę Księstwu Sarmacji na wielu płaszczyznach.
D02
Medal Sapere Auso
Nadawany twórcom nowych idei, koncepcji; wybitnym naukowcom i intelektualistom.
D03
Medal E pluribus unum
Nadawany za przyczynienie się do integracji mieszkańców Księstwa Sarmacji i krajów Korony Sarmackiej.
DA1
Order Dalii
DA2
Złoty Krzyż Orderu Dalii
DA3
Srebrny Krzyż Orderu Dalii
DA4
Brązowy Krzyż Orderu Dalii
DA5
Złoty Medal Orderu Dalii
DA6
Srebrny Medal Orderu Dalii
DA7
Brązowy Medal Orderu Dalii
DR0
Złoty Medal Smoczego Pogromcy z Palmą
Pamiątkowy Medal nadawany w uznaniu aktywnego udziału w wydarzeniu „Atak smoka”, trwającym w dniach 5–18 sierpnia 2017 r.
DR1
Złoty Medal Smoczego Pogromcy
Pamiątkowy Medal nadawany w uznaniu aktywnego udziału w wydarzeniu „Atak smoka”, trwającym w dniach 5–18 sierpnia 2017 r.
DR2
Srebrny Medal Smoczego Pogromcy
Pamiątkowy Medal nadawany w uznaniu aktywnego udziału w wydarzeniu „Atak smoka”, trwającym w dniach 5–18 sierpnia 2017 r.
E00
Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami (I st.)
Nadawany za szczególne zasługi położone dla Książęcych Sił Zbrojnych.
E01
Wojskowy Krzyż Zasługi (II st.)
Nadawany za szczególne zasługi położone dla Książęcych Sił Zbrojnych.
EL1
Order Czarnego Lwa
Najwyższe odznaczenie Miasta Stołecznego Eldorat, nadawane za szczególne zasługi i pracę na rzecz miasta oraz pracę w dziele Odbudowy Sclavinii
F00
Krzyż Zasługi z Liliami (I st.)
Nadawany za wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, ofiarną działalność publiczną oraz działalność charytatywną.
F01
Krzyż Zasługi (II st.)
Nadawany za wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, ofiarną działalność publiczną oraz działalność charytatywną.
FE1
Wielki Krzyż Ognistego Feniksa z Diamentowymi Szponami
Nadawany zasłużonym dla Flotylli Gellońskiej mieszkańcom Feru.
FE2
Złoty Krzyż Płonącego Feniksa
Nadawany za zasługi dla Feru.
FE3
Srebrny Krzyż Płonącego Feniksa
Nadawany za zasługi dla Feru.
FE4
Brązowy Krzyż Płonącego Feniksa
Nadawany za zasługi dla Feru.
G00
Złoty Wojskowy Medal Zasługi (I st.)
Nadawany za zasługi położone dla Książęcych Sił Zbrojnych.
G01
Srebrny Wojskowy Medal Zasługi (II st.)
Nadawany za zasługi położone dla Książęcych Sił Zbrojnych.
G02
Brązowy Wojskowy Medal Zasługi (III st.)
Nadawany za zasługi położone dla Książęcych Sił Zbrojnych.
GDG
Gwiazda Domu Górnika
Gwiazda Domu Górnika, ustanowiona na pamiątkę niedających się zapomnieć przeżyć legendarnej grupy Teutończyków i Sarmatów, jest odznaczeniem nadawanym osobom, które w nietuzinkowy sposób zasłużyły się (poświęciły się) na rzecz integracji międzyludzkiej oraz szerzenia idei najgłębszej wspólnoty i przyjaźni.
GE0
Brązowy Medal Zasług dla Kultury
Nadawany za wybitne osiągnięcia w dziedzinie życia kulturalnego, oświatowego i naukowego.
GE1
Order Budowniczych Gellonii
Nadawany za wybitne zasługi położone dla budowy i odbudowy Gellonii.
GE2
Order Pogodnego Słońca
Nadawany za szczególne zasługi dla Hrabstwa Gellonii
GE3
Medal Ciepłego i Puchatego
Medal jest przyznawany w dniach świąt gellońskich, narodowych oraz religijnych, jednorazowo nie więcj niż jednej osobie. Każdy mieszkaniec prowincji czyni wszelkie wysiłki aby dzielenie się Ciepłym i Puchatym stało się nieodłączną częcią
GE4
Order Honorowego Obywatelstwa
Nadawany wybitnym osobom niebędącym obywatelami Hrabstwa Gellonii.
GE5
Order Współpracy
Nadawany dyplomatom i politykom państw obcych oraz mieszkańcom innych prowincji Księstwa Sarmacji za zasługi na rzecz współpracy z Hrabstwem Gellonii.
GE6
Ognisty Krzyż Zasługi z Gwiazdą
Nadawany za wybitne i wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, ofiarną działalność publiczną lub działalność charytatywną.
GE7
Ognisty Krzyż Zasługi
Nadawany za wybitne i wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, ofiarną działalność publiczną lub działalność charytatywną.
GE8
Złoty Medal Zasług dla Kultury
Nadawany za wybitne osiągnięcia w dziedzinie życia kulturalnego, oświatowego i naukowego.
GE9
Srebrny Medal Zasług dla Kultury
Nadawany za wybitne osiągnięcia w dziedzinie życia kulturalnego, oświatowego i naukowego.
GL1
Złoty Medal Aktywności
Nadawany za dużą aktywność na oficjalnej liście Hrabstwa Gellonii
GL2
Srebrny Medal Aktywności
Nadawany za dużą aktywność na oficjalnej liście Hrabstwa Gellonii
GL3
Brązowy Medal Aktywności
Nadawany za dużą aktywność na oficjalnej liście Hrabstwa Gellonii
GL4
Medal Sportu
Nadawany wybitnym sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.
GM0
Złoty Medal Gloriosae Memoriae (I st.)
Nadawany za zasługi dla życia politycznego i społecznego Księstwa Sarmacji.
GM1
Srebrny Medal Gloriosae Memoriae (II st.)
Nadawany za zasługi dla życia politycznego i społecznego Księstwa Sarmacji.
GM2
Brązowy Medal Gloriosae Memoriae (III st.)
Nadawany za zasługi dla życia politycznego i społecznego Księstwa Sarmacji.
GR1
Złoty Delfin Prezydenta Grodziska
Za wkład w rozwój i promocję Grodziska.
GR2
Srebrna Gwiazda Prezydenta Grodziska
Za znaczący wkład w szeroko pojętą obronę Grodziska.
GR3
Brązowy Medal Prezydenta Grodziska
Za szczególne osiągnięcia i działania podjęte na rzecz Grodziska.
H00
Złoty Medal Zasługi (I st.)
Nadawany za zasługi położone dla Księstwa Sarmacji.
H01
Srebrny Medal Zasługi (II st.)
Nadawany za zasługi położone dla Księstwa Sarmacji.
H02
Brązowy Medal Zasługi (III st.)
Nadawany za zasługi położone dla Księstwa Sarmacji.
HA1
Order Harfy
HA2
Złoty Krzyż Orderu Harfy
HA3
Srebrny Krzyż Orderu Harfy
HA4
Brązowy Krzyż Orderu Harfy
HA5
Złoty Medal Orderu Harfy
HA6
Srebrny Medal Orderu Harfy
HA7
Brązowy Medal Orderu Harfy
HD1
Krzyż Złoty Orderu Heridate
odznaczenie baridajskie, które przyznaje się za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.
HD2
Krzyż Srebrny Orderu Heridate
odznaczenie baridajskie, które przyznaje się za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.
HD3
Krzyż Brązowy Orderu Heridate
odznaczenie baridajskie, które przyznaje się za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.
HR1
Order Gwiazdy Razuryjskiej (złoty)
Przyznawany za zasługi dla ludności razuryjskiej
HR2
Order Gwiazdy Razuryjskiej (srebrny)
Przyznawany za zasługi dla ludności razuryjskiej
HR3
Order Gwiazdy Razuryjskiej (brązowy)
Przyznawany za zasługi dla ludności razuryjskiej
HS1
Order Smoka (wielki z diamentami)
Najwyższe odznaczenie Królestwa Hasselandu przyznawane za szczególne zasługi dla Królestwa Hasselandu
HS2
Order Smoka (wielki)
Najwyższe odznaczenie Królestwa Hasselandu przyznawane za szczególne zasługi dla Królestwa Hasselandu
HS3
Order Smoka
Najwyższe odznaczenie Królestwa Hasselandu przyznawane za szczególne zasługi dla Królestwa Hasselandu
HZ1
Krzyż Zasługi Miasta Harz I klasy
Odznaczenie nadawane za zasługi na rzecz Miasta Harz
HZ2
Krzyż Zasługi Miasta Harz II klasy
Odznaczenie nadawane za zasługi na rzecz Miasta Harz
HZ3
Krzyż Zasługi Miasta Harz III klasy
Odznaczenie nadawane za zasługi na rzecz Miasta Harz
I00
Medal Inkorporacji
Nadawany za zasługi położone dla przyłączania nowych ziem do Korony Sarmackiej oraz nowych poddanych Korony.
IDI
Medal Nadwyżki
Nadawany za niezawinione spowodowanie lub dopuszczenie do ponadprzeciętnie niekorzystnego stanu rzeczy.
J00
Medal Odrodzenia Sarmacji
Nadawany za zasługi w przezwyciężaniu kryzysów w Księstwie Sarmacji.
JH0
Medal Honorowy Jacka von Horna
Przyznawany jest żołnierzom, którzy wzorowo pełnili służbę w Książęcych Siłach Zbrojnych, po upływie co najmniej siedmiu lat od dnia złożenia przysięgi wojskowej.
K00
Medal Prawa i Ładu
Nadawany osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do wzmocnienia praworządności i ładu publicznego.
KA1
Krzyż Odrodzenia Sclavinii z Kwiatangą
Krzyż Odrodzenia Sclavinii nadawany jest za znamienite zasługi położone dla budowy, zachowania, utrzymania i rozwoju struktur państwa sclavińskiego po roku 2011 oraz w ramach uznania odznaczeń nadanych przed rokiem 2011 - klasa I.
KA2
Krzyż Odrodzenia Sclavinii
Krzyż Odrodzenia Sclavinii nadawany jest za znamienite zasługi położone dla budowy, zachowania, utrzymania i rozwoju struktur państwa sclavińskiego po roku 2011 oraz w ramach uznania odznaczeń nadanych przed rokiem 2011 - klasa II.
KB1
Krzyż Ostatecznego Zycięstwa z Kwiatangą
Nadawany jest za znamienite zasługi dla nienaruszalności i integralności terytorialnej oraz bezpieczeństwa Konsulatu Sclavinii po przez przykładną służbę wojskową w ramach Korpusu Ekspedycyjnego Ostatecznej Krucjaty Waffen-OK.
KB2
Krzyż Ostatecznego Zwycięstwa
Nadawany jest za znamienite zasługi dla nienaruszalności i integralności terytorialnej oraz bezpieczeństwa Konsulatu Sclavinii po przez przykładną służbę wojskową w ramach Korpusu Ekspedycyjnego Ostatecznej Krucjaty Waffen-OK.
KC1
Złoty Medal Odolana Zwitariusza
Medal Odolana Zwitariusza nadawany jest za znamienite zasługi przynoszące znaczną korzyść Konsulatowi Sclavinii lub jego mieszkańcom - klasa I.
KC2
Srebrny Medal Odolana Zwitariusza
Medal Odolana Zwitariusza nadawany jest za znamienite zasługi przynoszące znaczną korzyść Konsulatowi Sclavinii lub jego mieszkańcom - klasa II.
KC3
Brązowy Medal Odolana Zwitariusza
Medal Odolana Zwitariusza nadawany jest za znamienite zasługi przynoszące znaczną korzyść Konsulatowi Sclavinii lub jego mieszkańcom - klasa III.
KD1
Złoty Medal Michała Stoyałowskiego
Medal Michała Stoyałowskiego nadawany jest za wzorowe i owocne piastowanie urzędów publicznych w Konsulacie Sclavinii oraz zasługi w tworzeniu prawa - klasa I.
KD2
Srebrny Medal Michała Stoyałowskiego
Medal Michała Stoyałowskiego nadawany jest za wzorowe i owocne piastowanie urzędów publicznych w Konsulacie Sclavinii oraz zasługi w tworzeniu prawa - klasa II.
KD3
Brązowy Medal Michała Stoyałowskiego
Medal Michała Stoyałowskiego nadawany jest za wzorowe i owocne piastowanie urzędów publicznych w Konsulacie Sclavinii oraz zasługi w tworzeniu prawa - klasa III.
KE1
Złoty Medal Stanisława Gertalda
Medal Stanisława Gertalda nadawany jest za wzorową i owocną działalność kulturalną, naukową oraz sportową - klasa I.
KE2
Srebrny Medal Stanisława Gertalda
Medal Stanisława Gertalda nadawany jest za wzorową i owocną działalność kulturalną, naukową oraz sportową - klasa II.
KE3
Brązowy Medal Stanisława Gertalda
Medal Stanisława Gertalda nadawany jest za wzorową i owocną działalność kulturalną, naukową oraz sportową - klasa III.
KF1
Złoty Medal Helwetyka Romańskiego
Medal Helwetyka Romańskiego nadawany jest w uznaniu działań podjętych w czynie społecznym, dzięki którym ogół społeczności sclavińskiej odniósł wymierną i nieocenioną korzyść - klasa I.
KF2
Srebrny Medal Helwetyka Romańskiego
Medal Helwetyka Romańskiego nadawany jest w uznaniu działań podjętych w czynie społecznym, dzięki którym ogół społeczności sclavińskiej odniósł wymierną i nieocenioną korzyść - klasa II.
KF3
Brązowy Medal Helwetyka Romańskiego
Medal Helwetyka Romańskiego nadawany jest w uznaniu działań podjętych w czynie społecznym, dzięki którym ogół społeczności sclavińskiej odniósł wymierną i nieocenioną korzyść - klasa III.
KG1
Krzyż Gwardyjski klasy I
Nadawany funkcjonariuszom, gwardzistom i jednostkom KGB w czasie działań o charakterze zbrojnym
KG2
Krzyż Gwardyjski klasy II
Nadawany funkcjonariuszom, gwardzistom i jednostkom KGB w czasie działań o charakterze zbrojnym
KG3
Krzyż Gwardyjski klasy III
Nadawany funkcjonariuszom, gwardzistom i jednostkom KGB w czasie działań o charakterze zbrojnym
KG4
Krzyż Gwardyjski klasy IV
Nadawany funkcjonariuszom, gwardzistom i jednostkom KGB w czasie pokoju
KG5
Krzyż Gwardyjski klasy V
Nadawany funkcjonariuszom, gwardzistom i jednostkom KGB w czasie pokoju
KG6
Krzyż Gwardyjski klasy VI
Nadawany funkcjonariuszom, gwardzistom i jednostkom KGB w czasie pokoju
KH1
Krzyz Zaslugi Hasselandu - Srebrny
KR1
Złoty Medal Gelli z Bursztynem
Nadawany za zasługi dla miasta Krez.
KR2
Złoty Medal Gelli
Nadawany za zasługi dla miasta Krez.
KR3
Srebrny Medal Gelli
Nadawany za zasługi dla miasta Krez.
L00
Medal Ofiarodawców Sarmacji
Nadawany tym, którzy wsparli materialnie Księstwo Sarmacji.
LA1
Order Piotra
Nadawany za wybitne zasługi dla Hrabstwa Loardii.
LA2
Order Złotego Orła Loardii
Nadawany za celująco wykonywaną pracę powierzoną przez Namiestnika Hrabstwa.
LA3
Order Srebrnego Orła Loardii
Nadawany za celująco wykonywaną pracę powierzoną przez Namiestnika Hrabstwa.
LA4
Order Brązowego Orła Loardii
Nadawany za celująco wykonywaną pracę powierzoną przez Namiestnika Hrabstwa.
LA5
Order Auterrańskiej Platynowej Róży
Nadawany za działania kulturalne i oświatowe.
LA7
Złoty Półksiężyc Loardii
Nadawany za aktywność w Hrabstwie Loardii.
LA8
Srebrny Półksiężyc Loardii
Nadawany za aktywność w Hrabstwie Loardii.
LA9
Brązowy Półksiężyc Loardii
Nadawany za aktywność w Hrabstwie Loardii.
LH1
Order Legii Honorowej
LH2
Krzyż Wielki Orderu Legii Honorowej
LH3
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Legii Honorowej
LH4
Krzyż Komandorski Orderu Legii Honorowej
LH5
Krzyż Oficerski Orderu Legii Honorowej
LH6
Krzyż Żołnierski Orderu Legii Honorowej
LI1
Order Liry
LI2
Złoty Krzyż Orderu Liry
LI3
Srebrny Krzyż Orderu Liry
LI4
Brązowy Krzyż Orderu Liry
LI5
Złoty Medal Orderu Liry
LI6
Srebrny Medal Orderu Liry
LI7
Brązowy Medal Orderu Liry
M00
Medal Pięciolecia
Nadawany tym, którzy w latach 2002-2007 działali dla Sarmacji.
M01
Medal Koronacyjny (Daniela Łukasza)
Nadawany obywatelom, którzy w dniu koronacji JKM Daniela Łukasza... (przepraszam, niechcący skasowałem)
M02
Medal Koronacyjny (Michała Feliksa)
Nadawany obywatelom, którzy w dniu koronacji JKM Michała Feliksa...
M03
Medal Koronacyjny z Mitrą (Michała Feliksa)
Nadawany obywatelom, którzy w dniu koronacji JKM Michała Feliksa...
M04
Medal Koronacyjny (Piotra II Grzegorza)
Nadawany mieszkańcom Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji, którzy w dniu koronacji JKM Piotra II Grzegorza posiadali obywatelstwo sarmackie
M05
Medal Koronacyjny Złoty z Mitrą (Tomasz Ivo Hugo)
Nadawany obywatelom, którzy w dniu koronacji JKM Tomasza Iva Huga wnieśli znaczący wkład w organizację koronacji
M06
Medal Koronacyjny Srebrny z Mitrą (Tomasz Ivo Hugo)
Nadawany obywatelom, którzy w dniu koronacji JKM Tomasza Iva Huga byli obecni na uroczystościach koronacyjnych
M07
Medal Koronacyjny Brązowy (Tomasz Ivo Hugo)
Nadawany obywatelom, którzy w dniu koronacji JKM Tomasza Iva Huga byli nieobecni na uroczystościach koronacyjnych
M08
Medal Koronacyjny (Roberta Fryderyka)
Nadawany mieszkańcom Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji, którzy w dniu koronacji JKM Roberta Fryderyka byli obecni na uroczystościach koronacyjnych
M09
Medal Koronacyjny (Piotra III Łukasza)
Nadawany mieszkańcom Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji, którzy w dniu koronacji JKM Piotra III Łukasza byli obecni na uroczystościach koronacyjnych
M10
Medal Koronacyjny (Laurẽta Gedeona I)
Nadawany mieszkańcom Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu zgodnie z Postanowieniem Króla w sprawie nadania orderów, medali, krzyży oraz nobilitacji z okazji koronacji (Dz. P. poz. 11249)
M11
Medal Koronacyjny (Filipa I Gryfa)
Nadawany mieszkańcom Księstwa Sarmacji i gościom zagranicznym, którzy byli na koronacji Jego Książęcej Mości Filipa I Gryfa 14 marca 2020 r.
M12
Medal Koronacyjny (Andrzeja Fryderyka)
Nadawany mieszkańcom Księstwa Sarmacji i gościom zagranicznym, którzy byli obecni na uroczystości intronizacji Jego Książęcej Mości Andrzeja Fryderyka 26 września 2020 r. lub dokonali wpisu do księdze gości.
MB1
Złoty Medal Budowniczego
MB2
Srebrny Medal Budowniczego
MB3
Brązowy Medal Budowniczego
MDS
Medal Dobrego Serca
Nadawany za niesienie pomocy poszkodowanym w trzęsieniu ziemi, które 28 kwietnia 2017 roku nawiedziło Fer.
ME1
Order Gloriosae Memoriae
ME2
Złoty Krzyż Orderu Gloriosae Memoriae
ME3
Srebrny Krzyż Orderu Gloriosae Memoriae
ME4
Brązowy Krzyż Orderu Gloriosae Memoriae
ME5
Złoty Medal Orderu Gloriosae Memoriae
ME6
Srebrny Medal Orderu Gloriosae Memoriae
ME7
Brązowy Medal Orderu Gloriosae Memoriae
MEC
Mecenas Kultury
brak
MG1
Medal Honorowy Magnuma von Graudenza z Mieczami (I st.)
Nadawany żołnierzom biorącym w trakcie służby udział w działaniach wojennych, stabilizacyjnych, kryzysowych, humanitarnych i przywracania pokoju
MG2
Medal Honorowy Magnuma von Graudenza (II st.)
Nadawany żołnierzom KSZ, zwyczajowo za 10 lat czynnej służby wojskowej
MN1
Medal Nadwyżki
MR1
Order Tym co za celtyckość Morvan
Naadawany za szczególne zasługi dla Morvanu.
MR2
Order Kalafoniksa
Nadawany za zasługi w utrzymywaniu porządku w osadzie.
MR3
Order Harfy - Krzyż Złoty
Nadawany osobom, które przyczyniły się do powstania i rozwoju Morvan.
MR4
Order Harfy - Krzyż Srebrny
Nadawany osobom, które przyczyniły się do powstania i rozwoju Morvan.
MR5
Order Harfy - Krzyż Brązowy
Nadawany osobom, które przyczyniły się do powstania i rozwoju Morvan.
MR6
Order Bili
Nadawany osobom o niezwykłej ostrości umysłu.
MR7
Medal Prawdy
Nadawany za badanie i rozpowszechnianie prawdy historycznej.
MR8
Złoty Medal Zasługi Morvan
Nadawany osobom zasłużonym dla Scrios atha Morvan.
MR9
Srebrny Medal Zasługi Morvan
Nadawany osobom zasłużonym dla Scrios atha Morvan.
MS1
Medal Ofiarodawców Bazylei
Medal nadawany ofiarodawcom zaangażowanym w finansowanie lokacji Bazylei, a także pomoc uchodźcom.
N00
Wielki Order Wybitnych
Nadawany powszechnie lubianym, godnym zaufania i uznawanym za autorytety niezrównanym kochankom za wybitną osobowość połączoną z posiadaniem oszałamiającej urody, wyjątkowego intelektu, niebanalnego poczucia humoru, wyszukanego smaku, naturalnego czaru, wrażliwego serca, elokwencji, wszechstronnej wiedzy, celnej riposty, nienagannej kultury osobistej oraz najcenniejszej cechy charakteru, jaką jest skromność.
NS1
Order Narodów Sclavinii
O00
Order Przyjaźni i Współpracy
Nadawany jest mieszkańcom państw obcych za wybitne zasługi położone dla rozwoju współpracy międzynarodowej.
OB1
Order Białego Orła
OG1
Order Ognia
OG2
Złoty Krzyż Orderu Ognia
OG3
Srebrny Krzyż Orderu Ognia
OG4
Brązowy Krzyż Orderu Ognia
OG5
Złoty Medal Orderu Ognia
OG6
Srebrny Medal Orderu Ognia
OG7
Brązowy Medal Orderu Ognia
OH1
Order Obrońcy Hasselandu (złoty)
Przyznawany za zasługi w obronie i wojskowości Królestwa Hasselandu
OH2
Order Obrońcy Hasselandu (srebrny)
Przyznawany za zasługi w obronie i wojskowości Królestwa Hasselandu
OH3
Order Obrońcy Hasselandu (brązowy)
Przyznawany za zasługi w obronie i wojskowości Królestwa Hasselandu
OK1
Krzyż Stalowy Orderu Ostatecznej Krucjaty
Order Ostatecznej Krucjaty nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie Narodów Sclavińskich, a w szczególności za bohaterską walkę o zwycięstwo Ostatecznej Krucjaty, po przez działalność samorządową, sportową, naukową, kulturalną, publicystyczną, narracyjną oraz militarną - klasa III.
OK2
Krzyż Żelazny Orderu Ostatecznej Krucjaty
Order Ostatecznej Krucjaty nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie Narodów Sclavińskich, a w szczególności za bohaterską walkę o zwycięstwo Ostatecznej Krucjaty, po przez działalność samorządową, sportową, naukową, kulturalną, publicystyczną, narracyjną oraz militarną - klasa III.
OK3
Krzyż Mosiężny Orderu Ostatecznej Krucjaty
Order Ostatecznej Krucjaty nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie Narodów Sclavińskich, a w szczególności za bohaterską walkę o zwycięstwo Ostatecznej Krucjaty, po przez działalność samorządową, sportową, naukową, kulturalną, publicystyczną, narracyjną oraz militarną - klasa III.
OKM
Order Królowej Magdaleny
Przyznawany za szczególne zasługi w budowie Hasselandu, umacnianiu jego tożsamości oraz dziedzictwa narodowego
OS1
Medal Ofiarodawców Sarmacji
OT1
Order Teutońskiej Gwiazdy
OW1
Order Weteranów
OW2
Złoty Krzyż Orderu Weteranów
OW3
Srebrny Krzyż Orderu Weteranów
OW4
Brązowy Krzyż Orderu Weteranów
OW5
Złoty Medal Orderu Weteranów
OW6
Srebrny Medal Orderu Weteranów
OW7
Brązowy Medal Orderu Weteranów
OZ1
Krzyż Zasługi Hasselandu (złoty)
Odznaczenie przyznawane za zasługi dla Królestwa Hasselandu
OZ2
Krzyż Zasługi Hasselandu (srebrny)
Odznaczenie przyznawane za zasługi dla Królestwa Hasselandu
OZ3
Krzyż Zasługi Hasselandu (brązowy)
Odznaczenie przyznawane za zasługi dla Królestwa Hasselandu
PF1
Złoty Krzyż Płonącego Feniksa
Odznaczenie Starosarmacji, nadawane za codzienną pracę na rzecz Feru
PF2
Srebrny Krzyż Płonącego Feniksa
Odznaczenie Starosarmacji, nadawane za codzienną pracę na rzecz Feru
PF3
Brązowy Krzyż Płonącego Feniksa
Odznaczenie Starosarmacji, nadawane za codzienną pracę na rzecz Feru
PH1
Order Przyjaciela (złoty)
Odznaczenie nadawane osobom spoza Królestwa Hasselandu, które przyczyniły się do rozwoju Królestwa Hasselandu
PH2
Order Przyjaciela (srebrny)
Odznaczenie nadawane osobom spoza Królestwa Hasselandu, które przyczyniły się do rozwoju Królestwa Hasselandu
PH3
Order Przyjaciela (brązowy)
Odznaczenie nadawane osobom spoza Królestwa Hasselandu, które przyczyniły się do rozwoju Królestwa Hasselandu
PI1
Order Pióra
PI2
Złoty Krzyż Orderu Pióra
PI3
Srebrny Krzyż Orderu Pióra
PI4
Brązowy Krzyż Orderu Pióra
PI5
Złoty Medal Orderu Pióra
PI6
Srebrny Medal Orderu Pióra
PI7
Brązowy Medal Orderu Pióra
PR1
Order Prawa
PR2
Złoty Krzyż Orderu Prawa
PR3
Srebrny Krzyż Orderu Prawa
PR4
Brązowy Krzyż Orderu Prawa
PR5
Złoty Medal Orderu Prawa
PR6
Srebrny Medal Orderu Prawa
PR7
Brązowy Medal Orderu Prawa
R02
Medal Rocznicowy Złoty
Nadawany z okazji rocznicy Księstwa Sarmacji.
R03
Medal Rocznicowy Srebrny
Nadawany z okazji rocznicy Księstwa Sarmacji.
R04
Medal Rocznicowy Brązowy
Nadawany z okazji rocznicy Księstwa Sarmacji.
R05
Medal Rocznicowy
Medal Rocznicowy otrzymali mieszkańcy, którzy byli obecni na uroczystościach z okazji 17. rocznicy Księstwa Sarmacji, pozostawili wpis w księdze pamiątkowej albo wzięli udział w organizacji uroczystości
RA0
Order Radości
S01
Krzyż Wielki Orderu Republiki Tropikany (I st.)
Nadawany za wybitne zasługi dla rozwoju i rozkwitu Republiki Tropicany.
S02
Krzyż Komandorski Orderu Republiki Tropikany (II st.)
Nadawany za wybitne zasługi dla rozwoju i rozkwitu Republiki Tropicany.
S03
Krzyż Oficerski Orderu Republiki Tropikany (III st.)
Nadawany za wybitne zasługi dla rozwoju i rozkwitu Republiki Tropicany.
S04
Krzyż Kawalerski Orderu Republiki Tropikany (IV st.)
Nadawany za wybitne zasługi dla rozwoju i rozkwitu Republiki Tropicany.
S05
Krzyż Złoty Orderu Republiki Tropikany (V st.)
Nadawany za wybitne zasługi dla rozwoju i rozkwitu Republiki Tropicany.
S06
Krzyż Złoty Orderu Słonecznego Blasku
Nadawany osobom, które przyczyniły się do rozwoju kultury oraz klimatu Republiki Tropicany.
S07
Krzyż Srebrny Orderu Słonecznego Blasku
Nadawany osobom, które przyczyniły się do rozwoju kultury oraz klimatu Republiki Tropicany.
S08
Krzyż Brązowy Orderu Słonecznego Blasku
Nadawany osobom, które przyczyniły się do rozwoju kultury oraz klimatu Republiki Tropicany.
S09
Złota Gwiazda Odrodzenia Tropikany
Nadawana za zasługi położone dla chwały i pożytku Republiki Tropicany.
S0E
Medal XIV Rocznicy
Medal nadany wszystkim obywatelom Starosarmacji z okazji XIV rocznicy powstania Korony Księstwa Sarmacji
S10
Srebrna Gwiazda Odrodzenia Tropikany
Nadawana za zasługi położone dla chwały i pożytku Republiki Tropicany.
S11
Brązowa Gwiazda Odrodzenia Tropikany
Nadawana za zasługi położone dla chwały i pożytku Republiki Tropicany.
S12
Krzyż Wspólnoty z Palmą
Nadawany za szczególne zasługi w działalności publicznej dla Republiki Tropicany.
S13
Krzyż Wspólnoty
Nadawany za szczególne zasługi w działalności publicznej dla Republiki Tropicany.
S14
Medal Krokodyla
Nadawny osobom, które przyczyniły się do rozwoju Republiki Tropicany.
SA1
Order Lauburu
W uznaniu wybitnych zasług położonych ku krzewieniu baskizmu.
SA2
Złoty Order Półksiężyca
W uznaniu zasług położonych dla Kraju Basków.
SA3
Srebrny Order Półksiężyca
W uznaniu zasług położonych dla Kraju Basków.
SA4
Brązowy Order Półksiężyca
W uznaniu zasług położonych dla Kraju Basków.
SA5
Medal Nadania
Medal Nadania jako baskijskie wyróżnienie za umiejętność ustawienia się przy bufecie, cudowną zdolność etykietowania oraz w uznaniu wyjątkowych zdolności paranormalnych.
SB0
Sclaviński Order Jednorożca
Odznaczenie Sclavińskie
SB1
Złoty Order Budowniczych Starosarmacji
Order Starosarmacji, nadawany za zasługi na rzecz prowincji
SB2
Srebrny Order Budowniczych Starosarmacji
Order Starosarmacji, nadawany za zasługi na rzecz prowincji
SB3
Brązowy Order Budowniczych Starosarmacji
Order Starosarmacji, nadawany za zasługi na rzecz prowincji
SC1
Sclaviński Order Zasług Cywilnych I klasy
Odznaczenie Sclavińskie
SC2
Sclaviński Order Zasług Cywilnych II klasy
Odznaczenie Sclavińskie
SC3
Sclaviński Order Zasług Cywilnych III klasy
Odznaczenie Sclavińskie
SD0
Sclaviński Order Współpracy
Odznaczenie Sclavińskie
SE1
Sclaviński Order Pomocy I klasy
Odznaczenie Sclavińskie
SE2
Sclaviński Order Pomocy II klasy
Odznaczenie Sclavińskie
SE3
Sclaviński Order Pomocy III klasy
Odznaczenie Sclavińskie
SF1
Sclaviński Złoty Medal Dziedzictwa
Odznaczenie Sclavińskie
SF2
Sclaviński Srebrny Medal Dziedzictwa
Odznaczenie Sclavińskie
SF3
Sclaviński Brązowy Medal Dziedzictwa
Odznaczenie Sclavińskie
SG1
Sclaviński Złoty Medal Zasług dla Kultury
Odznaczenie Sclavińskie
SG2
Sclaviński Srebrny Medal Zasług dla Kultury
Odznaczenie Sclavińskie
SG3
Sclaviński Brązowy Medal Zasług dla Kultury
Odznaczenie Sclavińskie
SH1
Sclaviński Złoty Medal Aktywności
Odznaczenie Sclavińskie
SH2
Sclaviński Srebrny Medal Aktywności
Odznaczenie Sclavińskie
SH3
Sclaviński Brązowy Medal Aktywności
Odznaczenie Sclavińskie
SK1
Order Światła Księżyca (złoty)
Przyznawany za zasługi na polu kultury i nauki Królestwa Hasselandu
SK2
Order Światła Księżyca (srebrny)
Przyznawany za zasługi na polu kultury i nauki Królestwa Hasselandu
SK3
Order Światła Księżyca (brązowy)
Przyznawany za zasługi na polu kultury i nauki Królestwa Hasselandu
SL1
Order Signum Laudis (złoty)
Przyznawany za zasługi w obronie i wojskowości Królestwa Hasselandu
SL2
Order Signum Laudis (srebrny)
Przyznawany za zasługi w obronie i wojskowości Królestwa Hasselandu
SL3
Order Signum Laudis (brązowy)
Przyznawany za zasługi w obronie i wojskowości Królestwa Hasselandu
SO1
Złoty Order Jedwabnej Onucy
Order Starosarmacji, nadawany za znaczne zasługi na rzecz prowincji
SO2
Srebrny Order Jedwabnej Onucy
Order Starosarmacji, nadawany za znaczne zasługi na rzecz prowincji
SO3
Brązowy Order Jedwabnej Onucy
Order Starosarmacji, nadawany za znaczne zasługi na rzecz prowincji
SP1
Order Sprawiedliwości
SP2
Złoty Krzyż Orderu Sprawiedliwości
SP3
Srebrny Krzyż Orderu Sprawiedliwości
SP4
Brązowy Krzyż Orderu Sprawiedliwości
SP5
Złoty Medal Orderu Sprawiedliwości
SP6
Srebrny Medal Orderu Sprawiedliwości
SP7
Brązowy Medal Orderu Sprawiedliwości
SR1
Krzyż Stalowy Orderu Sztandaru Republiki
SR2
Krzyż Żelazny z Kwiatangą Orderu Sztandaru Republiki
SR3
Krzyż Żelazny Orderu Sztandaru Republiki
SY1
Order Salamandry
SY2
Złoty Krzyż Orderu Salamandry
SY3
Srebrny Krzyż Orderu Salamandry
SY4
Brązowy Krzyż Orderu Salamandry
SY5
Złoty Medal Orderu Salamandry
SY6
Srebrny Medal Orderu Salamandry
SY7
Brązowy Medal Orderu Salamandry
SZ1
Złoty Order Zjednoczenia
Najważniejszy Order Starosarmacji, nadawany za wybitne zasługi na rzecz prowincji
SZ2
Srebrny Order Zjednoczenia
Najważniejszy Order Starosarmacji, nadawany za wybitne zasługi na rzecz prowincji
SZ3
Brązowy Order Zjednoczenia
Najważniejszy Order Starosarmacji, nadawany za wybitne zasługi na rzecz prowincji
T10
Medal 10-lecia Teutonii
Odznaczenie przyznawane obywatelom Teutonii z okazji X-lecia
T12
Medal Pamiątkowy 12-lecia Teutonii
Medal nadany wszystkim Teutończykom z okazji 12. rocznicy powstania Teutonii
T14
Pamiątkowy Medal Gryfa
Medal nadany wszystkim obywatelom Królestwa Teutonii z okazji 14. rocznicy powstania Teutonii.
T15
Okolicznościowy Medal XV-lecia Teutonii
Medal nadany obywatelom Królestwa Teutonii z okazji 15. rocznicy powstania Teutonii
T16
Medal Pamiątkowy z okazji koronacji Joanny Izabelii oraz XVI rocznicy powstania Teutonii
Medal nadany obywatelom Królestwa Teutonii i mieszkańcom Sarmacji uczestniczącym w celebracji koronacji Joanny Izabeli oraz 16. rocznicy powstania Teutonii
T17
Medal Pamiątkowy "Úr frá Teutonie ifá lejbi" z okazji XVII rocznicy powstania Teutonii
Medal nadany obywatelom Królestwa Teutonii i mieszkańcom Sarmacji uczestniczącym w obchodach 17. rocznicy powstania Teutonii
TA0
Order Teutoński Bene Meritus - Krzyż Wielki (kl. I)
Nadawany za wybitne zasługi dla Księstwu Sarmacji, Marchii Teutońskiej i społeczeństwa.
TA1
Order Teutoński Bene Meritus - Krzyż Komandorski (kl. II)
Nadawany za wybitne zasługi dla Księstwu Sarmacji, Marchii Teutońskiej i społeczeństwa.
TA2
Order Teutoński Bene Meritus - Krzyż Oficerski (kl. III)
Nadawany za wybitne zasługi dla Księstwa Sarmacji, Marchii Teutońskiej i społeczeństwa.
TA3
Order Teutoński Bene Meritus - Krzyż Kawalerski (kl. IV)
Nadawany za wybitne zasługi dla Księstwa Sarmacji, Marchii Teutońskiej i społeczeństwa.
TAF
Teutoński Pamiątkowy Medal Koronacyjny (Andrzeja Fryderyka)
TB0
Order Cesarza Hergoliena Wielkiego - Krzyż Wielki (kl. I)
Najwyższy order Marchii Teutońskiej. Nadawany za znamienite zasługi dla jej rozwoju i chwały.
TB1
Order Cesarza Hergoliena Wielkiego - Krzyż Komandorski z Gwiazdą (kl. II)
Najwyższy order Marchii Teutońskiej. Nadawany za znamienite zasługi dla jej rozwoju i chwały.
TB2
Order Cesarza Hergoliena Wielkiego - Krzyż Komandorski (kl. III)
Najwyższy order Marchii Teutońskiej. Nadawany za znamienite zasługi dla jej rozwoju i chwały.
TB3
Order Cesarza Hergoliena Wielkiego - Krzyż Oficerski (kl. IV)
Najwyższy order Marchii Teutońskiej. Nadawany za znamienite zasługi dla jej rozwoju i chwały.
TB4
Order Cesarza Hergoliena Wielkiego - Krzyż Kawalerski (kl. V)
Najwyższy order Marchii Teutońskiej. Nadawany za znamienite zasługi dla jej rozwoju i chwały.
TC0
Teutoński Złoty Medal Sapere Auso (I st.)
Nadawany osobom, które przyczyniły się do rozwoju Marchii Teutońskiej.
TC1
Teutoński Srebrny Medal Sapere Auso (II st.)
Nadawany osobom, które przyczyniły się do rozwoju Marchii Teutońskiej.
TC2
Teutoński Brązowy Medal Sapere Auso (III st.)
Nadawany osobom, które przyczyniły się do rozwoju Marchii Teutońskiej.
TD0
Krzyż Virtuti Civili z Liliami (I st.)
Nadawany za okazanie wybitnej odwagi cywilnej w obronie ideałów prawdy, godności i honoru.
TD1
Krzyż Virtuti Civili (II st.)
Nadawany za okazanie wybitnej odwagi cywilnej w obronie ideałów prawdy, godności i honoru.
TE1
Krzyż Wielki Cesarskiego Orderu Domu Teutońskiego
Nadawany za znamienite zasługi położone dla chwały i rozwoju Królestwa Teutonii i Narodu Teutońskiego, w służbie publicznej, zgodnie z wielowiekową tradycją przyświecająca wszystkim wiernym poddanym Cesarskiego Domu Harmeliuszowsko-Hergolienowego.
TE2
Krzyż Komandorski z gwiazdą Cesarskiego Orderu Domu Teutońskiego
Nadawany za znamienite zasługi położone dla chwały i rozwoju Królestwa Teutonii i Narodu Teutońskiego, w służbie publicznej, zgodnie z wielowiekową tradycją przyświecająca wszystkim wiernym poddanym Cesarskiego Domu Harmeliuszowsko-Hergolienowego.
TE3
Krzyż Komandorski Cesarskiego Orderu Domu Teutońskiego
Nadawany za znamienite zasługi położone dla chwały i rozwoju Królestwa Teutonii i Narodu Teutońskiego, w służbie publicznej, zgodnie z wielowiekową tradycją przyświecająca wszystkim wiernym poddanym Cesarskiego Domu Harmeliuszowsko-Hergolienowego.
TE4
Krzyż Oficerski Cesarskiego Orderu Domu Teutońskiego
Nadawany za znamienite zasługi położone dla chwały i rozwoju Królestwa Teutonii i Narodu Teutońskiego, w służbie publicznej, zgodnie z wielowiekową tradycją przyświecająca wszystkim wiernym poddanym Cesarskiego Domu Harmeliuszowsko-Hergolienowego.
TE5
Krzyż Kawalerski Cesarskiego Orderu Domu Teutońskiego
Nadawany za znamienite zasługi położone dla chwały i rozwoju Królestwa Teutonii i Narodu Teutońskiego, w służbie publicznej, zgodnie z wielowiekową tradycją przyświecająca wszystkim wiernym poddanym Cesarskiego Domu Harmeliuszowsko-Hergolienowego.
TE6
Krzyż Złoty Cesarskiego Orderu Domu Teutońskiego
Nadawany za znamienite zasługi położone dla chwały i rozwoju Królestwa Teutonii i Narodu Teutońskiego, w służbie publicznej, zgodnie z wielowiekową tradycją przyświecająca wszystkim wiernym poddanym Cesarskiego Domu Harmeliuszowsko-Hergolienowego.
TE7
Krzyż Srebrny Cesarskiego Orderu Domu Teutońskiego
Nadawany za znamienite zasługi położone dla chwały i rozwoju Królestwa Teutonii i Narodu Teutońskiego, w służbie publicznej, zgodnie z wielowiekową tradycją przyświecająca wszystkim wiernym poddanym Cesarskiego Domu Harmeliuszowsko-Hergolienowego.
TE8
Krzyż Brązowy Cesarskiego Orderu Domu Teutońskiego
Nadawany za znamienite zasługi położone dla chwały i rozwoju Królestwa Teutonii i Narodu Teutońskiego, w służbie publicznej, zgodnie z wielowiekową tradycją przyświecająca wszystkim wiernym poddanym Cesarskiego Domu Harmeliuszowsko-Hergolienowego.
TF1
Wielka Gwiazda Cesarsko-Królewskiego Orderu Lwa Teutońskiego
Nadawana w celu nagradzania czynów męstwa i odwagi, bądź innych wybitnych zasług położonych w dziele szerzenia Teutonizmu albo w walce z czynnikami deteutonizującymi i ich najemnikami, dla chwały i pożytku Teutonii.
TF2
Złota Gwiazda Cesarsko-Królewskiego Orderu Lwa Teutońskiego
Nadawana w celu nagradzania czynów męstwa i odwagi, bądź innych wybitnych zasług położonych w dziele szerzenia Teutonizmu albo w walce z czynnikami deteutonizującymi i ich najemnikami, dla chwały i pożytku Teutonii.
TF3
Srebrna Gwiazda Cesarsko-Królewskiego Orderu Lwa Teutońskiego
Nadawana w celu nagradzania czynów męstwa i odwagi, bądź innych wybitnych zasług położonych w dziele szerzenia Teutonizmu albo w walce z czynnikami deteutonizującymi i ich najemnikami, dla chwały i pożytku Teutonii.
TG1
Order Łukasza Augusta
Nadawany w celu nagradzania czynów męstwa i odwagi, bądź innych wybitnych zasług położonych w dziele szerzenia Teutonizmu albo w walce z czynnikami deteutonizującymi i ich najemnikami, dla chwały i pożytku Teutonii.
TK1
Krzyż Wielki Orderu Łabędzia (kl. I)
Najwyższy order Terytorium Koronnego, nadawany jego mieszkańcom za wybitne zasługi dla jego rozwoju
TK2
Krzyż Komandorski Orderu Łabędzia (kl. II)
Najwyższy order Terytorium Koronnego, nadawany jego mieszkańcom za wybitne zasługi dla jego rozwoju
TK3
Krzyż Oficerski Orderu Łabędzia (kl. III)
Najwyższy order Terytorium Koronnego, nadawany jego mieszkańcom za wybitne zasługi dla jego rozwoju
TM1
Złoty Medal Magister Ludi
Medal Magister Ludi nadawany jest za wybitne osiągnięcia sportowe podczas reprezentowania Teutoni lub teutońskich miejscowości we wszelkich grach, turniejach oraz igrzyskach sportowych.
TM2
Srebrny Medal Magister Ludi
Medal Magister Ludi nadawany jest za wybitne osiągnięcia sportowe podczas reprezentowania Teutoni lub teutońskich miejscowości we wszelkich grach, turniejach oraz igrzyskach sportowych.
TM3
Brązowy Medal Magister Ludi
Medal Magister Ludi nadawany jest za wybitne osiągnięcia sportowe podczas reprezentowania Teutoni lub teutońskich miejscowości we wszelkich grach, turniejach oraz igrzyskach sportowych.
TO1
Złoty Koronny Medal Zasługi
Nadawany mieszkańcom Terytorium Koronnego za zasługi dla Terytorium Koronnego
TO2
Srebrny Koronny Medal Zasługi
Nadawany mieszkańcom Terytorium Koronnego za zasługi dla Terytorium Koronnego
TO3
Brązowy Koronny Medal Zasługi
Nadawany mieszkańcom Terytorium Koronnego za zasługi dla Terytorium Koronnego
TP1
Złoty Medal Orlego Pióra
 Medal Orlego Pióra nadawany jest za szczególne i wyróżniające się osiągnięcia dziennikarskie lub pisarskie.
TP2
Srebrny Medal Orlego Pióra
 Medal Orlego Pióra nadawany jest za szczególne i wyróżniające się osiągnięcia dziennikarskie lub pisarskie.
TP3
Brązowy Medal Orlego Pióra
 Medal Orlego Pióra nadawany jest za szczególne i wyróżniające się osiągnięcia dziennikarskie lub pisarskie.
TP4
Medal Wdzięczności Królestwa Teutonii
TR1
Krzyż Kawalerski Orderu Mieczysława I Dalmańczyka
Order jest nadawany za wybitne zasługi na rzecz stolicy Księstwa Trizondalu.
TR2
Krzyż Komandorski Orderu Mieczysława I Dalmańczyka
Order jest nadawany za wybitne zasługi na rzecz stolicy Księstwa Trizondalu.
TR3
Krzyż Wielki z Gwiazdą Orderu Mieczysława I Dalmańczyka
Order jest nadawany za wybitne zasługi na rzecz stolicy Księstwa Trizondalu.
TR4
Krzyż św. Franciszka z Asyżu
Nadawany przez Burmistrza Książęcego Miasta Trizopolis obywatelom sarmackim za wkład w rozwój miasta Trizopolis
TR5
Medal Współpracy z Książęcym Miastem Trizopolis
Za współpracę z Książęcym Miastem Trizopolis, która umożliwiła ocieplenie kontaktów oraz rozwój miasta.
TR6
Srebrny Medal Zasług dla Książęcego Miasta Trizopolis
Odznaczenie to jest nadawane celem podkreślenia wkładu włożonego w proces ocieplania kontaktów z miastami z zza granicy.
TR7
Złoty Medal Zasług dla Książęcego Miasta Trizopolis
Odznaczenie to jest nadawane celem podkreślenia wkładu włożonego w proces ocieplania kontaktów z miastami z zza granicy.
TT1
Medal Pucharu Króla Teutonii (I)
Nadawany za zdobycie Pucharu Króla Teutonii, I edycja, drużyna RVT Hrabia Ruhnhoff
TT2
Medal Pucharu Króla Teutonii (II)
Nadawany za zdobycie Pucharu Króla Teutonii, II edycja, drużyna KS Anioły Grodzisk
TT3
Medal Pucharu Króla Teutonii (III)
Nadawany za zdobycie Pucharu Króla Teutonii, III edycja, drużyna RVT Hrabia Ruhnhoff
TT4
Medal Pucharu Króla Teutonii (IV)
Nadawany za zdobycie Pucharu Króla Teutonii, IV edycja, drużyna Kumkwaty Wałbrzych
TW1
Medal Współpracy Terytorium Koronnego
Nadawany osobom niebędącym mieszkańcami Terytorium Koronnego za znaczne przyczynienie się do jego rozwoju
TZ0
Medal Prawa
Medal Prawa stanowi nagrodę dla osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju prawa w Księstwie Trizondalu.
TZ1
Krzyż Wielki Orderu Zjednoczenia
Order Zjednoczenia nadawany jest za wybitne osiągnięcia, lub za całokształt pracy na rzecz Księstwa Trizondalu
TZ2
Krzyż Żelazny Orderu Zjednoczenia
Order Zjednoczenia nadawany jest za wybitne osiągnięcia, lub za całokształt pracy na rzecz Księstwa Trizondalu
TZ3
Krzyż Wielki Orderu Książęcego
Wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla Księstwa Trizondalu działalności państwowej i publicznej.
TZ4
Krzyż Żelazny Orderu Książęcego
Szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju.
TZ5
Krzyż Brązowy Orderu Książęcego
Szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki i służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną.
TZ6
Krzyż Wielki Orderu Wschodniego
Order Wschodni nadawany jest szczególne zasługi położone dla kontaktów międzynarodowych.
TZ7
Krzyż Żelazny Orderu Wschodniego
Order Wschodni nadawany jest szczególne zasługi położone dla kontaktów międzynarodowych.
TZ8
Krzyż Brązowy Orderu Wschodniego
Order Wschodni nadawany jest za szczególne zasługi położone dla kontaktów międzynarodowych.
TZ9
Medal Odrodzenia Księstwa Trizondalu
Medal Odrodzenia Księstwa Trizondalu stanowi nagrodę dla osób, które w sposób znaczący przyczyniły się do przezwyciężania kryzysów politycznych, społecznych w Księstwie Trizondalu.
V01
Order Jednorożca
Order Jednorożca nadawany jest za znamienite, niepodważalne zasługi cywilne i wojskowe, a w szczególności za owocną, tytaniczną i niestrudzoną służbę Konsulatowi Sclavinii, prowadzącą do jego rozkwitu, chwały i dominacji.
V02
Order Zasług Cywilnych I kl.
Order Zasług Cywilnych nadaje się za wzorowe spełnianie funkcji publicznych i państwowych.
V03
Order Zasług Cywilnych II kl.
Order Zasług Cywilnych nadaje się za wzorowe spełnianie funkcji publicznych i państwowych.
V04
Order Zasług Cywilnych III kl.
Order Zasług Cywilnych nadaje się za wzorowe spełnianie funkcji publicznych i państwowych.
V05
Order Pomocy I kl.
Order Pomocy nadaje się za osiągnięcia w pomaganiu nowym mieszkańcom Rzeczpospolitej Sclavińskiej, angażowanie się w akcje mające na celu pomoc takim osobom oraz zasługi w reklamowaniu Rzeczpospolitej Sclavińskiej na zewnątrz
V06
Order Pomocy II kl.
Order Pomocy nadaje się za osiągnięcia w pomaganiu nowym mieszkańcom Rzeczpospolitej Sclavińskiej, angażowanie się w akcje mające na celu pomoc takim osobom oraz zasługi w reklamowaniu Rzeczpospolitej Sclavińskiej na zewnątrz
V07
Order Pomocy III kl.
Order Pomocy nadaje się za osiągnięcia w pomaganiu nowym mieszkańcom Rzeczpospolitej Sclavińskiej, angażowanie się w akcje mające na celu pomoc takim osobom oraz zasługi w reklamowaniu Rzeczpospolitej Sclavińskiej na zewnątrz
V08
Order Współpracy (Sclavinia)
Za zasługi na rzecz współpracy z Rzeczpospolitą Sclavińską.
V09
Złoty Medal Zasług dla Kultury (Sclavinia)
Medal Zasług dla Kultury nadaje się za wybitne osiągnięcia w dziedzinie życia kullturalnego, oświatowego i naukowego Rzeczpospolitej Sclavińskiej
V10
Srebrny Medal Zasług dla Kultury (Sclavinia)
Medal Zasług dla Kultury nadaje się za wybitne osiągnięcia w dziedzinie życia kullturalnego, oświatowego i naukowego Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
V11
Brązowy Medal Zasług dla Kultury (Sclavinia)
Medal Zasług dla Kultury nadaje się za wybitne osiągnięcia w dziedzinie życia kullturalnego, oświatowego i naukowego Rzeczpospolitej Sclavińskiej
V12
Złoty Medal Dziedzictwa
Medal Dziedzictwa nadaje się osobom ze znamienitymi osiągnięciami w dziedzinie zachowania dziedzictwa narodowego
V13
Srebrny Medal Dziedzictwa
Medal Dziedzictwa nadaje się osobom ze znamienitymi osiągnięciami w dziedzinie zachowania dziedzictwa narodowego
V14
Brązowy Medal Dziedzictwa
Medal Dziedzictwa nadaje się osobom ze znamienitymi osiągnięciami w dziedzinie zachowania dziedzictwa narodowego.
V15
Złoty Medal Praworządności
Medal Praworządności nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla utrzymania ładu i porządku prawnego w Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
V16
Srebrny Medal Praworządności
Medal Praworządności nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla utrzymania ładu i porządku prawnego w Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
V17
Brązowy Medal Praworządności
Medal Praworządności nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla utrzymania ładu i porządku prawnego w Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
V18
Złoty Medal Skarbu
Medal Skarbu nadaje się osobom zasłużonym dla rozwoju gospodarczego Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
V19
Srebrny Medal Skarbu
Medal Skarbu nadaje się osobom zasłużonym dla rozwoju gospodarczego Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
V20
Brązowy Medal Skarbu
Medal Skarbu nadaje się osobom zasłużonym dla rozwoju gospodarczego Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
V21
Złoty Medal Aktywności (Sclavinia)
Medal Aktywności nadaje się za dużą aktywność na oficjalnym forum Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
V22
Srebrny Medal Aktywności (Sclavinia)
Medal Aktywności nadaje się za dużą aktywność na oficjalnym forum Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
V23
Brązowy Medal Aktywności (Sclavinia)
Medal Aktywności nadaje się za dużą aktywność na oficjalnym forum Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
V24
Złoty Medal Sportu
Medal Sportu nadaje się wybitnym sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.
V25
Srebrny Medal Sportu
Medal Sportu nadaje się wybitnym sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.
V26
Brązowy Medal Sportu
Medal Sportu nadaje się wybitnym sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.
W00
Złoty Medal za Długoletnią Służbę
Nadawany za odbycie pięcioletniej służby wojskowej.
W01
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
Nadawany za odbycie trzyletniej służby wojskowej.
W02
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
Nadawany za odbycie rocznej służby wojskowej.
WG1
Order Wschodzącej Gwiazdy
WG2
Złoty Krzyż Orderu Wschodzącej Gwiazdy
WG3
Srebrny Krzyż Orderu Wschodzącej Gwiazdy
WG4
Brązowy Krzyż Orderu Wschodzącej Gwiazdy
WG5
Złoty Medal Orderu Wschodzącej Gwiazdy
WG6
Srebrny Medal Orderu Wschodzącej Gwiazdy
WG7
Brązowy Medal Orderu Wschodzącej Gwiazdy
ZA0
Medal za wyzwolenie Awary
Przyznawany żołnierzom KSZ wszystkich stopni oraz osobom cywilnym, które w okresie od 14 grudnia do 17 grudnia [2014 roku] brały bezpośredni udział w operacji „FREEDOM”, mającej na celu przyłączenie Awary do Księstwa Sarmacji
ZA1
Złoty Krzyż Ojców Założycieli
Odznaczenie Starosarmacji, nadawane za pielęgnowanie pamięci o historii i dziedzictwie narodowym prowincji
ZA2
Srebrny Krzyż Ojców Założycieli
Odznaczenie Starosarmacji, nadawane za pielęgnowanie pamięci o historii i dziedzictwie narodowym prowincji
ZA3
Brązowy Krzyż Ojców Założycieli
Odznaczenie Starosarmacji, nadawane za pielęgnowanie pamięci o historii i dziedzictwie narodowym prowincji
ZB1
Cruz del Sol de oro
Odznaczenie za zasługi na rzecz El Distrito de Tropicana i miasta Soli
ZB2
Cruz del Sol de plata
Odznaczenie za zasługi na rzecz El Distrito de Tropicana i miasta Soli
ZB3
Cruz del Sol de bronce
Odznaczenie za zasługi na rzecz El Distrito de Tropicana i miasta Soli
ZS1
Złoty Krzyż Zasługi Starosarmacji
Odznaczenie Starosarmacji, nadawane za codzienną pracę na rzecz prowincji na polach aktywności społecznej, politycznej, sportowej i kulturowej
ZS2
Srebrny Krzyż Zasługi Starosarmacji
Odznaczenie Starosarmacji, nadawane za codzienną pracę na rzecz prowincji na polach aktywności społecznej, politycznej, sportowej i kulturowej
ZS3
Brązowy Krzyż Zasługi Starosarmacji
Odznaczenie Starosarmacji, nadawane za codzienną pracę na rzecz prowincji na polach aktywności społecznej, politycznej, sportowej i kulturowej
ZSS
Order Złotego Słońca