Partia Polityczna
Towarzystwo Przyjaciół Feru

O instytucji
Qm5rTHQF.png
W00007
numer ewidencyjny
Wojciech Wiśnicki
Przewodniczący Partii
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
16,04 lt
stan konta
Fer
lokalizacja siedziby
Członkowie partii