Partia Polityczna
Liga Monarchistyczna

O instytucji
f183.png
Liga Monarchistyczna

Ruch polityczny powstały wyniku dążeniu sił demoliberalnych do przemienienia Księstwa Sarmacji w Republikę Sarmacką, sprzeciwiający się tworzeniem anarchii i chaosu, oraz zmianom mających na celu pogrążenie się w agonie źle pojętej demokracji bezpośredniej. Partia polityczna skupiająca monarchistów różnych szkół. Liga Monarchistyczna przejmuje na swe barki ideową spuściznę sarmackiego integralizmu, umiarkowanego monarchofaszyzmu, monarchobolszewizmu w kwestiach społecznych, ale też wnosi swoją polityczną tożsamość opartą na tzw Lojalizmie Sarmackim.
W00004
numer ewidencyjny
Avril von Levengothon
Przewodniczący Partii
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
0,00 lt
stan konta
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby
Członkowie partii