Partia Polityczna
Hasselandzki Ruch Tradycji HART

O instytucji
Hasselandzki Ruch Tradycji (HART), zwany dalej Ruchem, jest organizacją społeczno-polityczną działającą w Księstwie Sarmacji. Założycielem Ruchu jest arcyksiąże Piotr de Zaym.

Założenia programowe:
- Hasseland powinien opierać swe funkcjonowanie na swojej wieloletniej tradycji;
- Kluczową tradycją Hasselandu jest demokratyczna monarchia z silną rolą szlachty;
- Ważnym elementem hasselandzkiej tradycji jest połączenie kultury europejskiej i azjatyckiej; w polityce - sięganie do wzorców anglosaskich i skandynawskich.
S00332
numer ewidencyjny
Piotr de Zaym
Założyciel
brak zarządcy
Sekretarz Generalny
0,00 lt
stan konta
Angemont
lokalizacja siedziby
Członkowie partii