Instytucja Nauki
Akademia Neksjalistyczna

O instytucji
35k57.png
Akademia Neksjalistyczna jest instytucją nauki, która prowadzi działalność edukacyjną w Księstwie Sarmacji zgodnie z art. 2 ustawy Sejmu nr 338 o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki. Jej założycielem - Kanclerzem jest ks. bp dr hab. net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj SJ, a obecnym Rektorem - dr net. prof. AN Brunon Krasnodębski.

W Akademii obecnie wyodrębnione zostały następujące instytuty:

1. Instytut Mikrozofii (IM):
Kierunki studiów: mikrozofia ogólna (magisterskie), historia najnowsza i kultura Rotrii (magisterskie), neksjalizm mikronacyjny (doktorskie)
Dyrektor: ks. bp dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj SJ
Pracownicy:
ks. bp dr net. Janusz Adam Zabieraj SJ - profesor nadzwyczajny
dr net. Hewret z Gewrenu - docent
mgr net. Rihanna Aureliuš-Sedrovski - asystent
Studenci/doktoranci:
1. Taddeo van Hälsing-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff-Piccolomini (mikrozofia ogólna)
2. Joahim von Ribertrop von Sarm (mikrozofia ogólna)
3. Hubert Sowa (mikrozofia ogólna)
4. Eradl Adrien Marcus Pius de Firenza (mikrozofia ogólna)
5. mgr net. Rihanna Aureliuš-Sedrovski (neksjalizm mikronacyjny)
Absolwenci:
1. dr net. Brunon Krasnodębski (magisterskie, doktorskie - prawo)
2. mgr net. Adam van der Chocheln Gilbert I (magisterskie - mikrozofia ogólna)
3. mgr net. Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz (magisterskie - mikrozofia ogólna)

2. Instytut Faktów Niepotwierdzonych i Przypuszczeń (IFNiP).
Kierunki studiów: brak
Dyrektor: prof. net. Piotr de Zaym
Pracownicy:
prof. net. Piotr de Zaym - profesor zwyczajny
dr net. Guedes de Lima - profesor nadzwyczajny emerytowany
Studenci/doktoranci: brak
Absolwenci:

3. Instytut Prawa (IP):
Kierunki studiów: prawo (magisterskie i doktorskie)
Pracownicy:
Dyrektor: dr net. prof. AN Brunon Krasnodębski
dr net. Brunon Krasnodębski - profesor nadzwyczajny
mgr net. Franz Langer - asystent
dr net. Severin Verwaltung-Esteladio - asystent
Studenci:
1) Piotr Jankowski (magisterskie, prawo)
2) Karol von Sarm (magisterskie, prawo)
Absolwenci:
1) Franz Langer (magisterskie, prawo)
2) Severin Verwaltung-Esteladio (magisterskie, doktorskie - prawo)
S00316
numer ewidencyjny
Janusz Zabieraj
Kanclerz/Profesor nadzwyczajny
Brunon Krasnodębski
Rektor/Profesor nadzwyczajny
135 442,46 lt
stan konta
Angemont
lokalizacja siedziby
Pracownicy
Złóż podanie o zatrudnienie