Instytucja Nauki
Akademia Neksjalistyczna

O instytucji
35k57.png
Akademia Neksjalistyczna jest instytucją nauki, która prowadzi działalność edukacyjną w Księstwie Sarmacji zgodnie z art. 2 ustawy Sejmu nr 338 o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki. Jej założycielem - Kanclerzem i Rektorem jest dr hab. net. prof. AN Janusz Adam kardynał Zabieraj. Obecnym Proektorem jest natomiast prof. net. Piotr de Zaym.

W Akademii obecnie wyodrębnione zostały następujące instytuty:

1. Instytut Mikrozofii (IM):
Kierunki studiów: mikrozofia ogólna (magisterskie), historia najnowsza i kultura Rotrii (magisterskie), neksjalizm mikronacyjny (doktorskie)
Dyrektor: dr hab. net. prof. AN Janusz Adam kardynał Zabieraj
Pracownicy:
dr hab. net. prof. AN Janusz Adam kardynał Zabieraj - profesor uczelni
mgr net. Eradl Adrien Marcus Pius de la Firenza - asystent
dr net. Hewret z Gewrenu - docent
Studenci/doktoranci:
1. Taddeo von Hippogriff-Piccolomini (magisterskie - mikrozofia ogólna)
2. Joahim von Ribertrop von Sarm (magisterskie - mikrozofia ogólna)
3. Hubert Sowa (magisterskie - mikrozofia ogólna)
4. dk. Lambert Rosetti (magisterskie - historia i kultura Rotrii)
5. mgr net. Rihanna Aureliuš-Sedrovski (doktorskie - neksjalizm mikronacyjny)
6. mgr net. Adam van der Chocheln Gilbert I (doktorskie - neksjalizm mikronacyjny)
Absolwenci:
1. dr net. Brunon Krasnodębski (magisterskie, doktorskie - prawo)
2. mgr net. Adam van der Chocheln Gilbert I (magisterskie - mikrozofia ogólna)
3. mgr net. Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz (magisterskie - mikrozofia ogólna)
4. mgr net. Eradl Adrien Marcus Pius de la Firenza (magisterskie - mikrozofia ogólna)
5. mgr net. Denis von Lambert/Maksymilian I (magisterskie - historia i kultura Rotrii)

2. Instytut Faktów Niepotwierdzonych i Przypuszczeń (IFNiP).
Kierunki studiów: brak
Dyrektor: prof. net. Piotr de Zaym
Pracownicy:
prof. dr net. Piotr de Zaym - profesor
mgr net. Ola Marcjan Chojnacka - asystent
Studenci/doktoranci: brak
Absolwenci:

3. Instytut Prawa (IP):
Kierunki studiów: prawo (magisterskie i doktorskie)
Pracownicy:
Dyrektor: dr hab. net. prof. AN Janusz Adam kardynał Zabieraj
dr net. prof. AN Brunon Krasnodębski - profesor uczelni emerytowany
mgr net. Konrad von Chamier-Gliszczyński - asystent
Studenci:
1) Piotr Jankowski (magisterskie, prawo)
2) Karol von Sarm (magisterskie, prawo)
3) Natasha von Sarm (magisterskie, prawo)
4) mgr net. Konrad von Chamier-Gliszczyński (doktorskie - prawo)
Absolwenci:
1) mgr net. Franz Langer (magisterskie, prawo)
2) dr net. Severin Verwaltung-Esteladio (magisterskie, doktorskie - prawo)
3) mgr net. Federico
4) mgr net. Konrad von Chamier-Gliszczyński
S00316
numer ewidencyjny
Janusz Zabieraj
Kanclerz/Rektor/profesor uczelni
Piotr de Zaym
Prorektor/profesor
168 388,03 lt
stan konta
Angemont
lokalizacja siedziby