Instytucja Nauki
Akademia Neksjalistyczna

O instytucji
35k57.png
Akademia Neksjalistyczna jest instytucją nauki, która prowadzi działalność edukacyjną w Księstwie Sarmacji zgodnie z art. 2 ustawy Sejmu nr 338 o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki. Jej założycielem - Kanclerzem oraz Rektorem jest ks. inf. dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj SJ.

W Akademii obecnie wyodrębnione zostały następujące instytuty:

1. Instytut Mikrozofii (IM):
Kierunki studiów: mikrozofia ogólna (magisterskie), historia najnowsza i kultura Rotrii (magisterskie), neksjalizm mikronacyjny (doktorskie)
Dyrektor: ks. inf. dr net. prof. AN Janusz Adam Zabieraj SJ
Pracownicy:
ks. inf. dr net. Janusz Adam Zabieraj SJ - profesor nadzwyczajny
prof. net. Wojciech Hergemon - profesor zwyczajny emerytowany
dr net. Ludwik Tomowić - docent
mgr net. Rihanna Aureliuš-Sedrovski - asystent
Studenci/doktoranci:
1. Taddeo van Hälsing-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff-Piccolomini (mikrozofia ogólna)
2. Joahim von Ribertrop von Sarm (mikrozofia ogólna)
3. mgr net. Rihanna Aureliuš-Sedrovski (neksjalizm mikronacyjny)
Absolwenci:
1. dr net. Brunon Krasnodębski (prawo - magisterium i doktorat)

2. Instytut Faktów Niepotwierdzonych i Przypuszczeń (IFNiP).
Kierunki studiów: brak
Dyrektor: dr net. prof. AN Guedes de Lima
Pracownicy:
prof. net. Piotr de Zaym - profesor zwyczajny
dr net. Guedes de Lima - profesor nadzwyczajny
Studenci/doktoranci: brak
Absolwenci:

3. Instytut Prawa (IP):
Kierunki studiów: prawo (magisterskie i doktorskie)
Pracownicy:
Dyrektor: doc. dr net. Brunon Krasnodębski
dr net. Brunon Krasnodębski - docent
Studenci:
1) Akafon von Sarm (magisterskie, Prawo)
2) Piotr Jankowski (magisterskie, Prawo)
S00316
numer ewidencyjny
Janusz Zabieraj
Kanclerz/Rektor/Profesor nadzwyczajny
72 812,11 lt
stan konta
Eldorat
lokalizacja siedziby
Pracownicy
Złóż podanie o zatrudnienie