Prasa
Firma Betellon

O instytucji
m_S00315.png
Prasa Betellon jest jednym z podmiotów Firmy Betellon. Odpowiada za publikację i wydawanie książek, gazet i czasopism.
Jest wydawcą popularnej gazety AstroRaportV.
S00315
numer ewidencyjny
BetelRigSun (Karol von Sarm)
Właściciel Firmy Betellon
Felix Polon von Sarm
2 Właściciel Firmy Betellon
7 826,84 lt
stan konta
Złoty Gród
lokalizacja siedziby