Instytucja Prywatna
Tygodnik Sarmacki

O instytucji
f1464d888a7311e4med.png
Tygodnik Sarmacki to gazeta założona przez Grzegorza Tomasza Jakuba Czartoryskiego, który jest również jego redaktorem naczelnym. Nowe wydanie ukazuje się w kązdy piątek, w godzinach wieczornych. Rozpoczęła ona swoja działalność w sierpniu 2020 roku, i ma za zadanie ukazać nieco inny obraz życia Sarmatów.
S00311
numer ewidencyjny
brak zarządcy
zarządca instytucji
47 979,52 lt
stan konta
Złoty Gród
lokalizacja siedziby