Instytucja Prywatna
Tygodnik Sarmacki

O instytucji
f1464d888a7311e4med.png
Tygodnik Sarmacki to gazeta wydawana przez Grzegorza Czartoryskiego, który jest również jego redaktorem naczelnym. Nowe wydanie ukazuje się w kązdy piątek, w godzinach wieczornych. Rozpoczęła ona swoja działalność w sierpniu 2020 roku, i ma za zadanie ukazać nieco inny obraz życia Sarmatów.
S00311
numer ewidencyjny
Grzegorz T. J. Czartoryski
Redaktor Naczelny
brak zarządcy
zarządca instytucji
11 413,00 lt
stan konta
Złoty Gród
lokalizacja siedziby