Instytucja Nauki
Instytut Cyfryzacji

O instytucji
LFTm2h4E.png
Instytut Cyfryzacji powstał 20 listopada 2019r. z inicjatywy Roberta von Hipusia, który interesuje się informatyką.
Zajmujemy się badaniami oraz rozwijaniem informatyki. Prowadzimy również studia, jak na razie na dwóch kierunkach: Tworzenie stron internetowych i Tworzenie plików wsadowych (BATCH). Zapraszamy do wstąpienia, studia są bezpłatne.
S00303
numer ewidencyjny
brak zarządcy
Dziekan
0,00 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Angemont
lokalizacja siedziby